Rendibilitats de les Carteres Estalvi a tancament de setembre 2023

A la fi del 2022, vam introduir unes noves carteres que hem denominat, Carteres Estalvi, per estar orientades precisament a optimitzar l’estalvi de curt termini. En aquest article us portem les rendibilitats de les carteres estalvi, euros i dòlars, a tancament de setembre 2023.

En un context on els tipus d’interès a curt termini superaven als de llarg termini, i on la majoria dels bancs no oferien opcions atractives per a la liquiditat dels clients, decidim llançar una alternativa perquè els estalviadors o inversors poguessin obtenir una rendibilitat pròxima als tipus d’interès oficials dels bancs centrals.

Aquesta cartera ha estat un instrument ideal en un escenari d’increment de tipus d’interès. A diferència dels fons de bons a llarg termini, que es deprecien en tals circumstàncies, aquestes carteres s’han beneficiat, acumulant cada vegada majors rendiments i de forma relativament ràpida. Per aquestes raons, han tingut un gran èxit entre els inversors.

En la taula superior resumim algunes de les mètriques més importants d’aquestes carteres en la seva versió en euros i en dòlars a tancament de 30/9/2023:

  • La TIR (variable) actual vigent és del 3,5% per a les Carteres Estalvi en Euros i del 5% per a la Cartera Estalvi en Dòlars.
  • Des d’inici (1/12/2022) han acumulat una rendibilitat del 2,2% i del 4%. Recordem que encara no ha passat un any des del seu inici i, per tant, és una rendibilitat mitja conseqüència de les diferents TIRs des del seu inici (que eren més baixes a l’actual).
  • Les rendibilitats anualitzades (TAEs) són a 30/9/2023 del 2,5% i 4,8% respectivament. Recordem de nou que com les TIRs han anat augmentant estan lògicament per sota de la TIR actual.

Veiem com la seva volatilitat és gairebé nul·la: entorn del 0,2% sobretot si es té en compte que una part de la volatilitat ve del mateix increment de la rendibilitat. És a dir, és una volatilitat positiva en el sentit que aporta beneficis en aquest cas.

Resultant en una excel·lent rendibilitat corregida per risc de 10,4 i 24,6 respectivament. Això vol dir que per exemple per a la cartera en Euros obtenim 10,4 vegades el risc que assumim, que com hem vist és gairebé nul.

Com a mostra el gràfic superior, el creixement d’aquestes carteres està alineat amb els tipus d’interès oficials, una vegada deduïts els nostres costos, i presenta una volatilitat molt baixa.

Considerem que són una excel·lent opció per a aparcar la liquiditat que un inversor o estalviador pot necessitar per a un fons d’emergència, alhora que obté, una rendibilitat molt competitiva.

Nueva llamada a la acción

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment