Rendibilitats

Aquestes podrien ser les teves rendibilitats invertint

Coneix i compara les nostres rendibilitats

Aquestes previsions no representen un indicador fiable de resultats futurs.

El comitè d’inversió d’inbestMe treballa per seleccionar els millors fons indexats i d’inversió per obtenir les millors rendibilitats. A continuació podreu veure les rendibilitats històriques i esperades de les nostres carteres:

Els teus estalvis mereixen una millor rendibilitat

Obtingues un +4% més de rendibilitat que la mitjana dels fons d’inversió a Espanya*

Rendibilitat acumulada mitjana 2017-2024*

Fons IndexatsFons Indexats ISRETFsETFs ISRETFs DynamicETFs ValuePlans de PensionsPlans de Pensions ISR
36,9%37,5%31,8%31,1%21,6%27,9%38,7%35,1%

Rendibilitat anualitzada mitjana 2017-2024*

Fons IndexatsFons Indexats ISRETFsETFs ISRETFs DynamicETFs ValuePlans de PensionsPlans de Pensions ISR
4,1%4,2%3,6%3,6%2,6%3,3%4,3%4%

Rendibilitat mitjana acumulada per any

  Fons Indexats Fons Indexats ISR ETFs ETFs ISR ETFs Dynamic ETFs Value Plans de Pensions Plans de Pensions ISR
2024* 4,1% 1,7% 3,6% 2,2% 3,5% 4,1% 3,9% 2,9%
2023 10,8% 12,4% 9,7% 9,3% 8,2% 9,8% 9,6% 9,2%
2022 -12,7% -15,2% -12,2% -14,4% -11,2% -12,3% -10,4% -12,5%
2021 9,4% 11,9% 8,8% 10,7% 7,9% 10,6% 11,7% 9,5%
2020 4% 5% 3,4% 4,7% -1,7% 0,7% 4,3% 7,1%
2019 15% 16% 15% 16,4% 14,7% 15,6% 15,8% 16,5%
2018 -3,9% -4% -5,8% -5,6% -6,2% -7,4% -5,2% -3,8%
2017 4,9% 5,3% 7,4% 8,6% 6% 7% 7,4% 5,3%

* La rendibilitat de 2024 està actualitzada a data de 31/05/2024. Les rendibilitats reportades estan netes de totes les comissions (descomptant el cost de gestió màxim). Rendibilitats passades no són garantia de rendibilitats futures. Els mercats a curt termini poden ser molt volàtils (la volatilitat és una mesura del risc), a llarg termini, la tendència d’una cartera altament diversificada en l’àmbit global, és alcista.

Informes rendibilitats

Descàrrega els informes en PDF sobre les rendibilitats de totes les carteres i perfils d’inbestMe amb: la Rendibilitat anualitzada, Rendibilitat Acumulada, Rendibilitat durant 1 any, YTD i MTD.

Tens alguna pregunta?
No te la quedis,
tenim la resposta.

De vegades, les qüestions relacionades amb els diners són complexes, per aquest motiu treballem per ser tan transparents com sigui possible amb les nostres rendibilitats. Aquí et deixem algunes de les preguntes més freqüents.

Quina rendibilitat puc obtenir amb inbestMe?

Dependrà del teu perfil d’inversor. Si ets un inversor molt decidit o vols invertir a molt llarg termini, tindràs una rendibilitat esperada superior, ja que podràs assumir més risc (per exemple, un perfil 10 des del 2015 fins al 2021 va obtenir una TAE del 9,7%). Si, per contra, vols assumir molt poc risc, hauràs d’acceptar una rendibilitat diferent (per exemple, un perfil 1 des del 2015 fins al 2021 va obtenir una TAE de l’1,9%). El millor és realitzar el test per veure quin tipus de perfil ets i quina és la rendibilitat potencial associada al teu perfil.

Està garantida la meva inversió amb inbestMe?

No, rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures.

La teva inversió està exposada als moviments dels mercats, per tant, la rendibilitat no està garantida. No obstant això, el teu capital a inbestMe gaudeix d’àmplies cobertures, d’entre 100.000 € i $500.000, que entrarien en acció en el moment que algun dels agents intervinents no pogués continuar exercint la seva activitat.

Per què inbestMe ofereix una rendibilitat superior a la mitjana?

Bàsicament per 2 motius: els baixos costos i la gestió indexada. Gràcies a la nostra tecnologia podem automatitzar la major part de la gestió, això ens permet ser més ràpids i estalviar en costos. A més, a l’invertir amb Fons Indexats i ETFs (actius de gestió passiva), oferim una rendibilitat superior a la que ofereixen la majoria de gestors de fons actius.

* Veure gràfic rendibilitats