Costos

Inverteix amb costos d'inversió realment baixos

Costos Plans de Pensions

inbestMe no facturarà al client cap comissió per gestionar la seva cartera de Plans de Pensions estàndard o ISR. Les comissions estan implícites en els plans de pensions, és a dir, es descomptaran directament dels plans amb el següent desglossament (veure més informació sobre PP estàndard o PP ISR):

  • 0,60% comissió de gestió*
  • 0,10% cost de dipositaria
  • 0,11% cost mitjà per altres conceptes (corretatge, auditoria, administració …)
  • 0,15% o 0,22% cost mitjà dels actius en PP estàndard i PP ISR respectivament

* Comissió compartida entre GVC Gaesco i inbestMe.