Bons Atrevida

Una cartera de bons atrevida pels teus objectius a curt i mitjà termini

Cartera de Bons
Atrevida
Fons d'inversió

A partir de
5.000 €
 • Amb els millors fons monetaris
 • Els millors fons de bons indexats
 • Difereix la teva fiscalitat fins a la retirada
 • Cartera de fons traspassables
 • Cobertura: FOGAIN (Fons de Garantia d’Inversions a Espanya).
 • Custodi nacional

Cartera de Bons
Atrevida
ETFs

A partir de
5.000 €/$
 • Amb els millors ETFs monetaris
 • Els millors ETFs de bons indexats
 • ETF d’acumulació.
 • Opció en Euros o Dòlar
 • Cobertura: SIPC
 • Custodi internacional

Rendibilitats

La cartera de Bons Atrevida ha estat dissenyada amb venciments llargs, per sobre dels 5 anys, per maximitzar la TIR neta estimada.

*La TIR publicada és el rendiment mitjà actual (al venciment) dels fons monetaris i de bons que componen la cartera ponderat pel seu pes i descomptant totes les comissions que suporta la cartera, el TER dels fons (0,34% mitjana) , la comissió de gestió mitjana (0,35%) i la custòdia màxima (0,105%).

La TIR, per tant, no està garantida. La rendibilitat que realment obtingui la cartera serà diferent, ja que el valor dels fons pot variar en funció de l’evolució dels tipus d’interessos i de les primes de risc de crèdit.

Si voleu conèixer la rendibilitat esperada d’una cartera de Bons Atrevida us recomanem visitar la nostra pàgina de rendibilitats històriques.

Nota important: les rendibilitats passades no són garantia de rendibilitats futures. Els mercats financers a llarg termini tenen, en general, una tendència natural alcista mentre que poden ser molt volàtils a curt termini.

Composició

Una cartera de bons atrevida amb fons simplifica la gestió i és més òptima fiscalment que comprar lletres del tresor o bons directament. La nostra cartera automatitzada de bons està àmpliament diversificada i dissenyada per maximitzar el rendiment. El comitè d’inversió té en compte la corba de tipus existent per optimitzar-ne la distribució. Addicionalment en aquest cas es tenen en compte el grau de sostenibilitat dels fons en la selecció.

És una combinació de fons monetaris, bons ISR i bons verds per evitar la volatilitat de les accions, preservar el capital i generar el més alt rendiment possible en línia amb els interessos del moment. Tot i que els bons són menys volàtils que les accions, aquests no estan exempts de riscos.

Fons ISIN SFDR*
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund IE00B44QSK78 Art. 8
BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M LU1819949089 Art. 8
DWS Invest ESG Floating Rate Notes LC LU1965928069 Art. 8
Goldman Sachs Green Bond Short Duration LU2102358178 Art. 9
Pictet-EUR Short Term High Yield I EUR LU0726357444 Art. 8

*SFDR: És l’acrònim Sustainable Finance Disclosure Regulation i es tracta del Reglament de Divulgació de Finances Sostenibles (SFDR) de la UE. És un conjunt de normes de la UE que tenen com a objectiu fer que el perfil de sostenibilitat dels fons sigui més comparable i millor comprès pels inversors finals. Article 8: són aquells que promouen iniciatives socials i ambientals juntament amb els objectius de resultats tradicionals. Article 9: són aquells amb un objectiu d’inversió sostenible clarament definit.

NOTA IMPORTANT: tingues en compte que els fons finals de la teva cartera poden variar, ja que el nostre Comitè d’Inversió està millorant constantment les carteres. Per conèixer més detalladament la distribució de la teva cartera personalitzada et recomanem realitzar el nostre breu qüestionari.

En el disseny d’aquestes carteres i en la selecció dels fons o ETFs es busca la màxima diversificació global, la major eficiència rendibilitat/risc i, alhora, minimitzar els costos. Durant la composició s’han tingut en compte criteris explícitament de sostenibilitat. Visita les nostres FAQ sobre Com funciona el Grau de sostenibilitat.

Costos*

Fons – Cartera de Bons Atrevida EUR:
Quantitat invertida Comissió de gestió Cost Trading i Dipositaria Cost implícit mitjà
1.000 € a 4.999,99 € 0,35% 0,105% 0,28%
5.000 € a 99.999,99 € 0,35% 0,105% 0,28%
100.000 € a 499.999,99 € 0,35% 0,105% 0,28%
500.000 € a 999.999,99 € 0,30% 0,105% 0,28%
1M € a 4.999.999,99 € 0,25% 0,105% 0,28%
Més de 5M € 0,13% 0,105% 0,28%
ETFs – Cartera de Bons Atrevida EUR/USD:
Quantitat invertida Comissió de gestió Cost Trading i Dipositaria Cost implícit mitjà
1.000 € a 4.999,99 € 0,35% 0,105% 0,19%
5.000 € a 99.999,99 € 0,35% 0,105% 0,19%
100.000 € a 499.999,99 € 0,35% 0,105% 0,19%
500.000 € a 999.999,99 € 0,30% 0,105% 0,19%
1M € a 4.999.999,99 € 0,25% 0,105% 0,19%
Més de 5M € 0,13% 0,105% 0,19%
*Aquests costos ja estan descomptats de les TIR netes estimades publicades. Llegir més sobre les TIR de Carteres de Bons.

Tens alguna pregunta?
No te la quedis,
tenim la resposta.

De vegades, les qüestions relacionades amb els diners són complexes. Especialment les Carteres de bons Atrevida tenen les seves complexitats. Aquí et deixem algunes de les preguntes més freqüents.

Què significa la TIR publicada?

La TIR publicada és el rendiment mitjà actual (al venciment) dels fons monetaris i de bons que componen la cartera ponderats pel seu pes i descomptant totes les comissions que suporta la cartera, el TER dels fons (0,15% mitjana), la comissió de gestió mitjana (0,38%) i la custòdia màxima (0,11%). La rendibilitat anual de la cartera pot ser diferent.

La TIR està garantida?

No! La TIR és una indicació del rendiment anualitzat ponderat (net de comissions) que genera la cartera de fons que la componen i no ha de ser la rendibilitat que realment obtingui la cartera ja que el valor dels fons pot variar en funció de l’evolució tipus d’interessos.

Quins impostos pagaré?

La cartera està constituïda amb fons traspassables i amb diferiment fiscal per optimitzar i endarrerir al màxim la fiscalitat (residents Espanya). En cas de retirades amb plusvàlues, estaran subjectes a una retenció segons el tipus impositiu de l’IRPF. Per al cas d’ETFs s’usen UCITs i d’acumulació perquè siguin el més efectius possibles i no hi ha retencions a les plusvàlues. Tot i així hauràs de reportar a la teva declaració anual les teves plusvàlues

Quin risc té la cartera?

La cartera ha estat dissenyada amb fons monetaris i de bons que, en general, tenen menys volatilitat que les accions. Tot i així, els bons no estan exempts de riscos ja que el seu valor pot variar en funció de l’evolució dels tipus d’interès i de les primes de risc de crèdit. Si vols una cartera amb poc risc, pot ser millor per a tu una cartera estalvi.

Puc retirar diners en qualsevol moment?

Sí a totes les nostres carteres pots retirar diners i en 5 dies hàbils tenir-los disponibles. Aquesta cartera està pensada per a un horitzó d’uns 3 anys o més, ja que encara té menys volatilitat que una cartera d’accions està sotmesa als riscos de tipus d’interès.

Si vols una cartera amb mínim risc et recomanem que consideris la nostra Cartera Estalvi que ha estat dissenyada per tenir una volatilitat molt baixa.