Avantatges de les Carteres Objectiu d’inbestMe davant de Dipòsits, Bons i Lletres del Tresor

A inbestMe, entenem la importància d’oferir solucions d’inversió que no només compleixin els objectius financers dels nostres clients, sinó que també proporcionin avantatges addicionals sobre les opcions tradicionals com els bons i les lletres del tresor. El llançament recent de les nostres Carteres Objectiu en EUR i USD és un reflex d’aquest compromís, dissenyades per superar les limitacions dels mètodes d’inversió més convencionals a través de la diversificació, la reducció de risc, la facilitat de contractació i l’eficiència fiscal.

Diversificació i reducció de risc

A diferència de la inversió directa en bons o lletres del tresor, que generalment se centra en una sola empresa, estat o tipus d’actiu i, per tant, subjecta a una concentració de risc, les Carteres Objectiu ofereixen una diversificació significativa. Per exemple, les nostres Carteres Objectiu d’ETFs i fons d’inversió estan compostos per una àmplia varietat de bons i actius, reduint el risc global mitjançant la distribució entre diferents instruments i mercats. En resum, això significa que en comptes d’invertir en una empresa, o un estat, les nostres carteres objectiu inverteixen en centenars. Aquesta diversificació és crucial per protegir el capital dels nostres inversors contra pèrdues i/o fluctuacions de mercat inesperades i per millorar la probabilitat d’assolir les rendibilitats objectiu al llarg del temps.

Facilitat de contractació

La contractació de les nostres Carteres Objectiu és notablement senzilla. A diferència de la compra individual de bons o lletres, que pot requerir un coneixement més profund del mercat i dels procediments de compra, les nostres carteres poden ser fàcilment contractades a través de la nostra plataforma, amb només uns clics. A més, la compra de bons directes, especialment d’empreses, pot estar sotmesa a mínims importants que fan impossible per a un inversor detallista obtenir la diversificació necessària.

Això no sols estalvia temps i esforç, sinó que també fa que la inversió sigui accessible per a un espectre més ampli de clients, independentment de la seva experiència prèvia en inversions.

Aquesta facilitat de contractació pot permetre a inversors una mica més sofisticats, fins i tot construir basant-nos a les nostres carteres objectiu una generació sistemàtica de rendes més eficient fiscalment.

Nueva llamada a la acción

Millor fiscalitat

Un dels beneficis més destacats de les Carteres Objectiu, especialment per als inversors residents fiscals a Espanya, és la seva eficiència fiscal. A diferència dels interessos dels dipòsits, els bons i les lletres del tresor, subjectes a retenció fiscal en el moment del seu abonament, els guanys de les Carteres Objectiu s’acumulen fins al venciment sense subjecció a retencions. En el cas de les carteres objectiu a ETFs, el client podrà triar, un mes abans del venciment, si demanar la liquidació just abans d’arribar al venciment i, per tant, al tancament de l’any fiscal —per exemple, compensar amb pèrdues d’aquell any— o postergar-la uns dies després del venciment (esperant la liquidació que es fa els primers dies de l’any següent), estenent el pagament d’impostos fins a un any i mig més tard, segons convingui més per a la seva situació fiscal. A més, en el cas dels fons d’inversió, com els utilitzats a la nostra Cartera Objectiu 4/2026, es permet el traspàs a altres fons o carteres sense tributar per les plusvàlues fins que es faci el reemborsament.

Major rendibilitat a les Carteres Objectiu

En un context en què els dipòsits tradicionals ofereixen retorns limitats, ja que els bancs no necessiten remunerar significativament els diners, les nostres Carteres Estalvi, dissenyades per a l’estalvi immediat, i les Carteres Objectiu d’inbestMe, amb venciment entre 2 i 4 anys, es presenten com a alternatives superiors. Davant la baixa remuneració dels dipòsits i davant d’una reducció potencial dels tipus d’interès per part dels bancs centrals, els avantatges de les nostres carteres s’incrementen. Oferim carteres per a l’estalvi de curt termini amb TIR entre 3,3% i 3,7% en euros, i superiors al 5% en dòlars. Amb les nostres carteres objectiu és possible fixar rendibilitats objectiu acumulades del 12% en euros i del 20% en dòlars per al termini més llarg fins al desembre del 2027. Aquestes rendibilitats són ara mateix també superiors a les de les Lletres del Tresor. Podeu obtenir més detalls sobre els diferents venciments i rendibilitats objectiu, tant en euros com en dòlars.

Nota important: Les rendibilitats objectiu no són rendibilitats garantides. Les carteres objectiu estan dissenyades per mantenir fins a l’objectiu. La retirada abans del venciment és flexible i es pot fer en qualsevol moment (inbestMe a més no aplica cap penalització) però per la seva naturalesa pot estar subjecta a pèrdua de rendibilitat i fins i tot en casos molt extrems a la pèrdua de capital.

Conclusió

Les Carteres Objectiu d’inbestMe representen una ampliació significativa en les opcions d’inversió per als nostres clients, oferint no només una alternativa diversificada i menys arriscada en comparació de comprar un bo o lletres del tresor, sinó també avantatges significatius en termes d’operativa i fiscalitat i potencialment més rendibles que els dipòsits bancaris. Aquestes carteres no només estan dissenyades per complir els objectius financers específics dels nostres clients, sinó que també proporcionen més flexibilitat i eficiència, convertint-les en una opció d’inversió complementària i molt versàtil per al present i futur financer dels nostres clients.

Nueva llamada a la acción

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment