Categoria

Mercats financers

Comentaris i noticies sobre la situació dels mercats financers

Impacte de la baixada de tipus del BCE del 0,25% en diferents actius financers i la seva relació amb les diferents carteres d’inbestMe

Els moviments de tipus d’interès sempre provoquen una certa incertesa en els estalviadors i els inversors i la baixada recent de tipus del 0,25% per part del Banc Central Europeu (BCE) no serà una excepció. Aquest canvi en la política monetària tindrà efectes diferents sobre diversos tipus d’actius. Tot seguit, analitzem l’impacte teòric d’una baixada…

Llegir més
Rendibilitats esperades de les carteres indexades diversificades, revisió 2024

Hem actualitzat les nostres expectatives de rendibilitat per a classes d’actius per als pròxims anys. A partir d’aquestes expectatives actualitzades hem calculat les noves rendibilitats esperades per a les nostres carteres indexades diversificades. Això inclou tant les carteres de fons indexats, ETFs i plans de pensions. Rendibilitats esperades vs. rendibilitats reals Tanmateix, siguem clars com…

Llegir més