Categoria

Estratègies d'inversió

Què són els fons o ETF amb rendibilitat objectiu?

Els fons amb rendibilitat objectiu són una modalitat específica dins dels fons de renda fixa. La seva característica distintiva principal és la capacitat de poder estimar un rendiment predefinit, possible gràcies al fet que tots els bons en el fons tenen dates de venciment similars o coincidents.

Llegir més