Quins tipus de productes cotitzats hi ha?

Al món financer, els productes cotitzats han estat, tradicionalment, un dels actius més populars, gràcies als seus innombrables avantatges. Però què són exactament els productes cotitzats i quins tipus hi ha?

Què és un producte cotitzat?

Un producte cotitzat és un instrument financer que es negocia en una borsa de valors, semblant a una acció. Aquests productes ofereixen als inversors l’oportunitat d’accedir a una àmplia gamma d’actius, des d’índexs borsaris fins a primeres matèries, sense la necessitat de comprar cada actiu individualment.

La popularitat dels productes cotitzats rau en la seva simplicitat i eficiència. Permeten als inversors diversificar les carteres amb facilitat, ofereixen liquiditat i, en molts casos, tenen costos més baixos en comparació amb altres instruments financers. A més, operen de manera similar a les accions, cosa que significa que els inversors poden comprar i vendre aquests productes al mercat obert durant l’horari de negociació.

Tipus de productes cotitzats al mercat

Els productes cotitzats ofereixen als inversors una varietat d’opcions per diversificar les carteres i accedir a diferents classes d’actius. A continuació, aprofundim en els tipus més importants:

 • ETF (Exchanged Traded Funds, o fons cotitzats): Els ETF són, sens dubte, els més populars entre els productes cotitzats. Aquests fons repliquen el rendiment d’un índex específic, com ara l’S&P 500 o el Nasdaq. A diferència dels fons mutus, els ETF es negocien en borses de valors, cosa que significa que el preu pot fluctuar durant el dia de negociació. A més, la seva estructura permet una transparència més gran en termes d’actius subjacents i costos associats.
 • CEF (Closed End Fund o fons tancats): Els CEF són fons d’inversió que tenen un nombre fix d’accions, cosa que significa que no emeten ni reemborsen accions de la manera que ho fan els fons d’inversió tradicionals o els ETF. En canvi, les accions de CEF es negocien al mercat secundari, i el seu preu pot ser més gran o menor que el valor net dels actius del fons.
 • ETN (Exchange Traded Notes o Notes negociades a borsa): Els ETN són instruments de deute emesos per institucions financeres. A diferència dels ETF, no tenen actius subjacents. En canvi, el rendiment està vinculat al rendiment d’un índex subjacent. És important tenir en compte que en invertir en ETN, els inversors assumeixen el risc creditici de l’emissor.
 • SPACs (Societat d’adquisició de propòsit especial): Les SPACs són empreses que es creen amb l’únic propòsit de recaptar capital mitjançant una oferta pública inicial per adquirir una empresa existent. Un cop completada l’adquisició, la SPAC es fusiona amb l’empresa adquirida, i aquesta última es converteix en una empresa cotitzada. Les SPACs han guanyat popularitat els darrers anys com una alternativa a l’oferta pública inicial tradicional.
 • UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities o fons d’inversió en valors mobiliaris): són fons d’inversió regulats a escala europea que es poden comercialitzar a qualsevol país de la Unió Europea. Ofereixen alts estàndards de protecció a l’inversor i acostumen a invertir en una àmplia gamma d’actius.
 • ETC (Exchange Traded Commodities, o commodities Negociats a Borsa): Són productes cotitzats que ofereixen exposició a matèries primeres, sigui a través de futurs o invertint directament en la matèria primera. Permeten als inversors accedir al mercat de commodities sense haver de bregar amb la compra física o els contractes futurs.
CTA ETFs (CAT)

L’Auge dels ETF

Dins de tots els productes cotitzats a la borsa, els ETFs són els que han experimentat un creixement més important en l’última dècada, i han esdevingut un dels instruments financers més populars i utilitzats per inversors de tot el món. Però, què ha portat aquest auge sense precedents? Algunes de les raons són:

 • Accessibilitat i diversificació: un dels avantatges principals dels ETF és que permeten als inversors accedir a una àmplia gamma d’actius amb una sola operació. Per exemple, un ETF que segueix l’índex S&P 500 oferirà exposició a les 500 principals empreses dels EUA amb una sola compra. Això facilita la diversificació, reduint el risc associat a la inversió en accions individuals.
 • Costos reduïts: els ETF tenen comissions més reduïdes que altres actius dinversió. Això és degut a la seva estructura passiva, ja que la majoria dels ETF simplement repliquen un índex en lloc de gestionar activament les seves inversions. Liquiditat: en negociar-se a la borsa, els ETF ofereixen una alta liquiditat. Això vol dir que els inversors poden comprar i vendre ETF fàcilment durant l’horari de negociació del mercat, obtenint preus transparents i en temps real.
 • Flexibilitat: els ETF ofereixen una àmplia varietat en termes de classes dactius. Hi ha ETF que inverteixen en accions, bons, béns arrels, matèries primeres, divises i més. A més, existeixen ETF sectorials, temàtics i geogràfics, cosa que permet als inversors adaptar les seves carteres segons els seus objectius i perspectives de mercat. I, per si no n’hi hagués prou, existeixen també altres possibilitats, com ETFs palanquejats, inversos, dobles, etc.
 • Transparència: els ETF han de divulgar diàriament els seus actius subjacents. Això proporciona una visibilitat clara sobre allò que conté el fons, permetent als inversors prendre decisions informades.
 • Innovació i especialització: Amb el creixement del mercat d’ETF, hem vist una onada d’innovació amb la introducció d’ETF especialitzats, com els que se centren en tecnologies emergents, sostenibilitat o factors específics (com a valor o momentum). Això ha permès als inversors accedir a nínxols de mercat que anteriorment eren difícils d’assolir.

En resum, l’auge dels ETF és degut a una combinació de factors, des de costos reduïts fins a una àmplia diversificació i flexibilitat.

Aquests fons han democratitzat l’accés a la inversió, permetent tant a inversors principiants com experimentats construir i adaptar les carteres de manera eficient i efectiva. Amb la contínua innovació a l’espai dels ETF, és probable que la seva popularitat continuï creixent en els pròxims anys.

inbestMe: la plataforma líder en inversió a ETF

Si estàs considerant invertir en ETF, inbestMe és la plataforma líder al mercat. Oferim una àmplia gamma d’ETF estàndard, ISR (Inversió Socialment Responsable), de valor i dinàmics.

Amb una plataforma intuïtiva i el nostre equip d’experts, ens hem consolidat com l’opció preferida de molts inversors que busquen maximitzar-ne els rendiments i diversificar-ne les carteres.

I tu, vols començar a invertir a ETF? Entra a la nostra web i descobreix tots els nostres productes.

Nueva llamada a la acción

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment