Rendibilitats excepcionals de les carteres de ETFs en dòlars a tancament  2023

Com a complement als informes de les rendibilitats de les nostres carteres al tancament de 2023, aquí revisem el comportament de les carteres en dòlars de ETFs.

És bo recordar també que les carteres en dòlars són adequades només per a aquell inversor que té la seva economia “dolarizada” o que vulgui tenir exposició expressa al dòlar en una part del seu patrimoni. És a dir, les rendibilitats estan mesurades en dòlars i la traducció a una altra moneda pot ser negativa o positiva en funció dels moviments del tipus de canvi entre les dues monedes.

Aquí ens centrarem en el comportament de les carteres de ETFs Estàndard en Dòlars. Pots veure l’informe de l’Acompliment de les carteres Dynamic 2023 on tractem totes dues divises (Euro/Dòlar).

Les rendibilitats de les carteres de ETFs en dòlars han estat excepcionals a tancament de 2023

Les rendibilitats a tancament del 2023 de les nostres carteres estàndard en Dòlars ha estat excepcional, registrant els millors registres entre totes les nostres carteres, després d’un 2022 excepcionalment dolent.

Les nostres carteres en dòlars encara han tingut un comportament més excepcional.

La rendibilitat de les carteres oscil·la des del 8,1% del perfil 1 fins al 16,5% del perfil 10. En mitjana (perfil 1 a 10) les carteres de ETFs en dòlars han acumulat un 13% o sigui 2,6 punts percentuals més que les carteres en Euros.

La principal explicació d’aquesta diferència és que les carteres en dòlars s’han beneficiat dels majors rendiments dels bons en dòlars (en els perfils més baixos) i de l’excel·lent comportament dels índexs de renda variable que han tirat dels mercats borsaris mundials (en els perfils més alts), ja que en aquestes carteres té un pes del 65%.

CTA ETFs (CAT)

Les rendibilitats de les carteres de ETFs en dòlars mantenen unes rendibilitats superiors

Les nostres carteres d’inversió han estat dissenyades per al mitjà llarg termini. És en aquests terminis on ens agrada aprofundir, ja que és on la indexació mostra els seus grans avantatges en anar component rendibilitats per si mateix en general millor.

Les rendibilitats acumulades des del 2015 són realment excepcionals des del 26,2% fins al 93% del perfil 10. La rendibilitat acumulada mitjana és del 60,5% enfront del 43,5% de les carteres en *ETFs en Euros, és a dir 17, punts percentuals més.

En el gràfic superior veiem com la rendibilitat anualitzada (TAE) de les carteres en dòlars oscil·la entre el 2,6% del perfil 1 fins al 7,6% del perfil 10 i en mitjana un 5,3% en mitjana uns 1,3 punts percentuals més que les carteres en Euros.

Si comparem les TAEs mitjana de les carteres de ETFs en dòlars (5,3%) amb les de fons indexats en Euros (4,6%) la diferència es redueix a 0,7 punts percentuals. 

En altres ocasions hem comentat que les carteres de ETFs en dòlars són una mica més volàtils (10% de mitjana) que les carteres en Euros (8,9% de mitjana). 

Si mesurem la rendibilitat corregida per risc, les carteres en Dòlars (0,56) continua sent més alta que les d’Euros (0,43).

Si mesurem la ràtio de sharpe les carteres en Dòlars (0,35) és més baix que el de les carteres en Euros (0,43 en ETFs, 0,50 en fons indexats). Això és així, ja que la ràtio de Sharpe descompta també la rendibilitat sense risc que ha estat més alta en Dòlars.

CTA ETFs ISR (CAT)

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment