Les 4 claus que proposem per a la inversió intel·ligent serien de forma molt resumida:

1-Construir una cartera diversificada

2-Ajustada al teu perfil

3-De baix cost

4-Senzilla

1-Com Invertir: Construir una cartera diversificada

Invertir a través d’una cartera ens permet combinar actius de forma òptima i diversificada. Pel que fa la diversificació, el més important és la diversificació entre les diferentes classes d’actius. També és important la diversificació regional. Invertir en el món és avui a l’abast de tots. En definitiva, es tracta d’optimitzar la distribució d’actius d’una cartera.

2-Com Invertir: cartera ajustada al teu perfil

Quan es tracta d’elegir un nivell adequat de risc és important saber que això és molt difícil. La tolerància al risc no és una cosa que es pot mesurar amb precisió. A més a més, la teva tolerància al risc canviarà amb el temps. Trobar el perfil que pot ser “aproximadament correcte” pot ser més que suficient. També és important pensar en el teu(s) objectiu (s). Si tens la possibilitat de trobar el teu objectiu, una possible solució és “trossejar” el teu patrimoni entre diversos objectius i assignar a cada un, un % del teu patrimoni.

3-Com Invertir: Cartera de baix cost

Respecte els Costos, òbviament com més baixos millor. Tot el que deixem en costos, serà en detriment de la nostra rendibilitat neta. És un luxe, avui en dia, poder accedir a qualsevol mercat o índex a través d’un ETF amb un cost en moltes ocasions per sota del 0,10%. També és cert que el cost tampoc ho és tot. Per exemple, a vegades pot ser millor pagar una mica  més per un ETF que tingui la moneda coberta, si això ens preocupa. Per altra banda, quan analitzem els nostres costos, és convenient considerar els costos de compra-venda dels ETFs.

4-Com Invertir: Cartera senzilla de mantenir

Aquest últim punt és més discutible. Encara que, a criteri meu, la “senzillesa” també estaria en la llista de característiques que milloren una cartera. Podem aconseguir carteres molt eficients amb gran simplicitat, amb l’ús d’actius de gestió passiva. La raó per la qual som grans defensors dels ETFs és que, en la majoria dels casos, és més fàcil aconseguir cada un dels objectius anteriors mitjançant l’ús d’aquests passius administratius. Els ETFs intrínsecament ja estan molt diversificats i amb costos molt baixos. Combinant-ne diversos és fàcil d’arribar a qualsevol nivell de risc, objectiu financer, amb baix cost i de forma senzilla.

Comparteix aquest article:
LinkedIn
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp