Què és un TRAC? A Mèxic un TRAC és un Títol Referenciat a Accions. Els TRACs són fons indexats cotitzats que repliquen un índex. És a dir comprant o venent títols d’un TRAC estem comprant o venent un índex. L’objectiu d’un TRAC o ETF és replicar el comportament de les accions o índex al qual està referit (actiu subjacent).

Internacionalment, els TRACs són coneguts com a ETFs (per les seves sigles en anglès Exchange Traded Fund), és a dir fons d’inversió indexats que cotitzen en temps real mentre la borsa està operativa.

A vegades també es fa referència internacionalment a aquests com Trackers, perquè “Trackean” o segueixen un índex.

Els TRACs o ETFs són la base de la denominada gestió passiva o gestió indexada. És més, cal parlar de gestió indexada encara que sovint s’utilitza l’expressió gestió passiva com l’oposat a la gestió activa, aquella que usa fons d’inversió de gestió activa o la selecció directa d’accions.

Quins tipus de TRACs o ETFs existeixen?

Els ETFs o TRACs més coneguts, més econòmics, amb més volum i més eficients són els domiciliats als EUA, que cotitzen en les borses americanes.

També existeixen ETFs o TRACs europeus que segueixen la normativa europea UCITS.

Addicionalment i des de fa un temps, han anat apareixent TRACs o ETFs registrats només a Mèxic.

També existeixen ETFs internacionals “hedgeados” al pes Mexicà, és a dir que segueixen índexs internacionals denominats per exemple en dòlars o Euros però amb la divisa coberta a la moneda Mexicana.

Internacionalment, existeixen ETFs o TRACs de totes les classes d’actius sent les més comunes:

  • Renda variable: dels majors índexs internacionals, nacionals, sectors, factors, temàtiques, etc.
  • Renda fixe: de governs, de corporacions, amb diferents venciments, tant nacionals com internacionals.
  • Matèries primeres: també els cal seguir els índexs de matèries primeres, sent un dels més populars els que segueixen a l’or per exemple.

ETFs CAT

Quins són els avantatges dels TRACs o ETFs?

Pots veure aquí detalladament quins són els principals avantatges dels ETFs, en resum:

  • Baixes comissions: és la forma més econòmica d’invertir en qualsevol índex nacional o internacional, és a dir d’invertir en centenars d’accions a través d’un sol instrument. La majoria de les comissions dels TRACs o ETFs poden oscil·lar entre el 0,05% i el 0,30% anual.
  • Eficiència: és la manera més fàcil i eficient de seguir un índex i, per tant, el rendiment de les accions que el componen. És a dir comprant accions del TRAC o ETF, obtenim gairebé el 100% dels guanys que obté l’índex (la diferència serà únicament la baixa comissió o el “tracking error” del TRAC o ETF).
  • Transparència: sabem en tot moment en què estem invertint amb total transparència per a l’inversor.
  • Diversificació,  Accessibilitat: Contractant diferents TRACs o ETFs podem aconseguir una molt alta diversificació de les nostres inversions (per indústria, sector o país) de manera eficient i transparent. A més, ens brinden l’oportunitat d’optar i accedir a una major gamma d’oportunitats d’inversió. Podem accedir des de Mèxic, altres mercats, índexs o divises, gairebé sense límits.
  • Liquiditat i flexibilitat: Un TRAC o ETF cotitza com qualsevol altra acció. Es poden comprar i vendre durant el dia. En cotitzar com una acció es pot comprar amb total flexibilitat, amb molt baixos imports, és a dir, el mínim és el mateix valor de l’acció del TRAC o ETF que acostumen a estar per sota dels 100 pesos mexicans.

Sens dubte, els TRACs o ETFs obren la possibilitat al fet que tota classe de públic pugui acostar-se a la inversió. Qualsevol persona que vulgui invertir pot fer-ho ara mateix amb aquests instruments. La inversió no està reservada únicament a persones milionàries. Els TRACs o ETFs permeten que qualsevol inversor pugui invertir en el mercat de valors, en qualsevol índex sigui nacional o internacional.

Com invertir amb TRACs o ETFs?

Podem invertir en un TRAC o ETF simplement comprant un d’ells segons a quin índex vulguis estar exposat. Per a fer això el podràs fer a través d’un intermediari financer.

Més enllà de comprar un TRAC o ETF és més recomanable constituir una cartera de ETFs diversificada mundialment i en classe d’actius ajustada al teu perfil de risc.

En inbestMe et proposem diverses fórmules per a fer això de manera senzilla i personalitzada, en dòlars o Euros. Coneix la millor cartera de TRACs o ETFs per a tu.

Todos los servicios - CAT

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment