Què és la gestió passiva i per què és millor?

La gestió passiva o gestió passiva pren el seu nom per anteposició a la gestió activa. La gestió passiva també pren de vegades el nom de gestió indexada perquè es fan servir índexs o instruments indexats per a la seva execució. Pots haver sentit algun gestor que t’hagi dit en algun moment “indexa les teves inversions”!

Què és la gestió activa?

La gestió activa té com a objectiu principal escollir accions de forma selectiva (i activa) per batre un índex. Aquest tipus de gestió parteix de la base que amb millor informació i aplicant la capacitat d’anàlisi d’equips gestors, aquests seran capaços d’apostar per les empreses d’un índex que tindran millor acompliment obtenint com a resultat una millor rendibilitat que l’índex que té com a referència (benchmark).

La majoria d’inversors, bancs i serveis a Espanya utilitzen fons d’inversió de gestió activa. Els fons actius també es denominen fons gestionats, per què hi ha un gestor al darrere.

Com la majoria (80% / 95%) dels fons de gestió activa no baten als seus índexs de forma recurrent, la gestió passiva o indexada ha anat prenent rellevància primer a EUA, per estendre’s a la resta del món.

Els bancs i els serveis tradicionals a Espanya, en general, tenen interès a seguir utilitzant fons actius per les seves elevades comissions que fan augmentar els seus comptes d’explotació mentre perjudiquen la rendibilitat de l’inversor.

Les comissions dels fons actius o gestionats normalment varien de l’1% al 2% i poden tenir comissions d’èxit. Els hedge funds (el nivell “premium” del que seria la gestió activa) tenen comissions del 2% fixes més 20% d’èxit (comissió sobre guanys).

Què és la gestió passiva?

La gestió passiva pren el nom com hem indicat al principi per oposició a la gestió activa. És a dir, no hi ha cap gestor que decideix quines accions seleccionar i es segueix de forma passiva a l’índex seleccionat, i per això sovint també se l’anomena gestió indexada.

Més en concret el creador del fons indexat o ETF (fons indexat cotitzat) compra totes les empreses que componen l’índex, d’aquí el nom de gestió indexada. Amb la gestió passiva o indexada no es pretén batre l’índex sinó simplement obtenir la mateixa rendibilitat que l’índex.

La gestió passiva o indexada consisteix doncs a invertir a través d’índexs perquè, s’ha demostrat empíricament com veurem més endavant, que la gestió activa no és capaç d’obtenir resultats consistentment superiors a l’índex. Els bancs i serveis tradicionals, en general no tenen interès en utilitzar fons indexats o ETFs perquè tenen baixes comissions i destruirien part del seu model de negoci.

gestió passiva

Segons el gràfic superior en l’any 2021 es preveu que la gestió passiva en renda variable als EUA, superarà en volum, la gestió activa. Als EUA la gestió passiva o indexada té més de 40 anys d’història. A Espanya la gestió passiva s’estima que està entre l’1% i 2% i encara és poc coneguda.

inbestMe i la gestió passiva

inbestMe utilitza la gestió passiva per a la construcció de totes les seves carteres. Com ja hem dit anteriorment la majoria de bancs i institucions financeres tradicionals construeixen les seves carteres amb fons actius o gestionats, siguin propis o d’altres gestores amb les quals tenen acords comercials per repartir comissions.

inbestMe és un gestor automatitzat de carteres i té com a únic objectiu oferir els millors resultats per als seus clients. És per això que utilitza fons indexats (o fons índex) o ETFs (fons indexats cotitzats) per construir les seves carteres.

El raonament és molt simple: els fons indexats o ETFs asseguren l’obtenció del retorn d’un índex i a baix cost. La majoria de fons indexats o ETFs estan en costos voltant del 0,20%.

La construcció de carteres a inbestMe es fa estrictament per criteris tècnics i de forma totalment independent.

  1. Per cada perfil es selecciona la combinació de classes d’actius o índexs que optimitzin la cartera en paràmetres de rendibilitat i volatilitat.
  2. Per cada índex es seleccionen els millors fons indexats o ETFs.
  3. Es revisa i es rebalanceja periòdicament el pes de la cartera i que la seva composició sigui l’òptima segons sigui l’estil d’inversió.

inbestMe fa gestió amb instruments passius o índexs

La terminologia “gestió passiva” pot portar confusió, arribant a escriure que en realitat la gestió passiva no existeix en el marc d’una gestió de carteres.

És a dir, encara que inbestMe utilitzi l’anomenada “gestió passiva”, els nostres serveis consisteixen en la gestió (podríem dir més o menys activa) d’una cartera. És per això que nosaltres preferim parlar  que fem gestió de carteres, amb instruments passius o índexs.

Aprende a invertir fácilmente ebook

Per què és millor la gestió passiva o indexada?

La gestió amb índexs és millor, simplement perquè s’ha demostrat empíricament que en el llarg termini asseguren millor resultat que els fons actius i a baix cost.

Una explicació d’això és que encara que alguns fons sí que ho fan en anys concrets falta el que s’anomena la persistència, és a dir, fer-ho de forma recurrent. El que un fons actiu ho faci bé un any, no garanteix que ho faci bé un altre any. Hi ha múltiples estudis i llibres que en parlen.

Destacaríem de forma inequívoca, al gran defensor dels fons indexats, Jack Bogle, el creador de Vanguard, un dels majors proveïdors de fons indexats i ETFs al món. Ell va dedicar tota la seva vida a defensar aquest tipus d’instruments.

Ha escrit diversos llibres on va arribar a demostrar de manera empírica que la rendibilitat estava altament correlacionada amb els costos, d’aquí la seva visió de crear fons índex que repliquessin a baix cost, els índexs més representatius. També defensava la senzillesa a l’hora d’invertir. S’estima que gràcies a la indexació, Bogle ha contribuït a estalviar a milers d’inversors uns 100 mil milions de dòlars anuals.

Spiva (S&P índices Versus Active) produeix de forma periòdica informes sobre l’acompliment dels seus índexs versus la gestió activa. N’adjuntem una sobre el mercat americà:

Ahorro gestión pasiva què és gestió passiva
Font: Spiva

Blackrock va publicar al juliol 2018 un estudi “Blending alpha-*seeking, factor and indexing strategies: a new framework”

En aquest estudi s’afirma en aquesta línia que: “El gestor que cerca alfa no genera alfa netes de comissions… la cerca d’alfa generalment és un joc de suma zero: el guany d’un gestor és la pèrdua d’un altre.”

Morningstar també produeix informació periòdica sobre comparació entre fons actius i passius. En l’últim informe disponible trobem aquesta ressenya: “Els gestors actius van sobreviure i van superar la mitjana dels seus competidors passius en només 2 de les 66 categories que varem examinar durant l’última dècada fins a juny de 2019”.

Fondos pasivos què és gestió passiva

En l’àmbit europeu recentment ESMA (European Securities and Markets Authority) ha publicat un estudi i la seva conclusió també és determinant:

…”els fons actius han tingut un rendiment inferior en termes nets, enfront dels fons indexats o ETFs de renda variable, així com davant dels seus índexs, principalment a causa del gran impacte dels costos”.

L’estudi incideix també en la manca de persistència de la gestió activa: el que un fons funcioni bé un any no és garantia perquè funcioni bé en anys següents, el que dificulta la seva selecció.

índices ETFs què és gestió passiva
Font: ESMA Report on Trends, Risks and Vulnerabilities

Hi ha diferents llibres de referència que fan al·lusió a l’eficiència de la gestió passiva, de lectura obligada per als que vulguin saber més sobre la gestió indexada o passiva i en general sobre la inversió:

Burton Malkiel: A Random Walk Down Wall Street: The Time-Tested Strategy for Successful Investing

David F.Swensen: Unconventional Success: A Fundamental Approach to Personal Investment

Fins i tot el famós Warren Buffett un dels inversors actius més reeixits s’ha referit a les virtuts d’invertir en fons indexats en diverses ocasions:

Per exemple en aquesta entrevista en la CNBC, en aquesta altra de 2002, o en aquesta altra on es comenta sobre la seva aposta que un fons indexat bateria a un hedge fund.

No cal anar tan lluny. En l’àmbit més local val la pena ressenyar l’estudi sistemàtic que fan els professors d’IESE liderats per Pablo Fernández sobre la rendibilitat dels fons d’inversió a Espanya:

Rendibilitat dels Fons d’Inversió a Espanya, 2003-2018

De forma persistent Pablo Fernández i el seu equip han anat emetent anualment aquests informes (hi ha la llista completa a l’informe de més amunt). La seva conclusió també és repetitiva i definitiva:

“Quan un inversor lliura els seus diners a una gestora de fons perquè els hi gestioni, s’espera que obtingui una rendibilitat superior a la que pot obtenir ell mateix. I està disposat a pagar una comissió anual en alguns casos superior al 2%. No obstant això, les dades indiquen que molt pocs gestors es mereixen les comissions que cobren per la seva gestió. “

En realitat qualsevol que segueixi de forma regular les estadístiques d’Inverco podrà observar per si mateix aquesta realitat. En el nostre estudi sobre “l’impacte real de l’ajornament fiscal” fèiem la següent observació que es dedueixen de les esmentades estadístiques.

“Les rendibilitats històriques dels fons d’inversió a Espanya són molt mediocres. Segons Inverco, per als períodes de 10, 15, 20 i 25 anys les rendibilitats han estat del 1,71%, 2,35%, 2,12% i 3,40% respectivament.” Veure quadre següent.

índices fondos de inversión

Malauradament aquestes estadístiques no han canviat. En les estadístiques recents veiem encara resultats pitjors. La rendibilitat anualitzada tant a mitjà com a llarg termini han empitjorat segons aquesta taula resum:

què és gestió passiva
Estadístiques de inverco a 31/8/2019: rendibilitat mitjana ponderada dels fons d’inversió anualitzada en diferents períodes.

L’inversor mitjà espanyol només pot esperar obtenir una rendibilitat mitjana anualitzada al voltant del 2% (o menys) invertint en fons d’inversió tradicionals, és a dir poc més que la inflació.

A inbestMe, prengui el nom que prengui, sigui gestió indexada, sigui gestió passiva, o tal com preferim anomenar-la, gestió automatitzada de carteres amb instruments passius o índexs, estem compromesos a canviar aquesta situació.

Descubre tu perfil inversión

Comparteix aquest article:
LinkedIn
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment