Fons d’inversió indexats: coneix què opinen els experts

Els fons d’inversió indexats són productes cada vegada més coneguts i accessibles per part dels petits inversors. I com ocorre amb altres instruments d’inversió, té els seus defensors i els seus detractors.

Però què opinen els experts sobre els fons indexats?

A continuació, t’expliquem les postures més habituals a favor i en contra, i si són productes adaptats a les teves circumstàncies com a inversor i el teu perfil.

A favor dels fons d’inversió indexats

Els costos són molt més reduïts

El principal avantatge dels fons indexats és que els costos són més baixos, especialment si es compara amb els fons de gestió activa.

El motiu és que la labor del gestor es limita a comprar els actius que componen l’índex, i amb el mateix pes, amb la finalitat de simular de la forma més fidel possible la seva evolució.

D’aquesta manera, poden permetre’s cobrar una comissió de gestió molt més baixa.

A llarg termini, els fons de gestió activa no superen a la seva “benchmark”

Aquest argument està íntimament relacionat amb l’anterior.

Un inversor novençà podria plantejar-se, de manera lògica, que, si un fons de gestió activa és més car que un fons indexat, segurament la seva rendibilitat és sempre o gairebé sempre major.

Perquè la veritat és que no.

Segons l’informe SPIVA, el 82,51% dels fons d’inversió de gran capitalització dels Estats Units no aconsegueix superar la rendibilitat obtinguda per l’índex S&P 500 (la seva benchmark) de manera consistent en un període de deu anys, i molt menys en períodes més llargs. Però és que ni la meitat d’ells aconsegueix fer-ho en un any, la qual cosa dona una idea de la dificultat per superar al mercat.

Són molt més senzills d’entendre

Els fons indexats són productes molt més senzills d’entendre i, al mateix temps, són totalment transparents. Ja que, l’inversor pot conèixer en tot moment quines són les accions i actius que ho componen, el seu pes, i les condicions per les quals un nou valor entra o surt de l’índex.

A més, l’evolució dels índexs apareix diàriament en els telenotícies de tot el món, per la qual cosa l’accés a la informació és molt més senzill.

Per contra, els fons de gestió activa són més difícils de comprendre, ja que has d’entendre l’estratègia i filosofia d’inversió i la lògica darrere de la selecció d’actius.

De fet, els defensors de la gestió passiva argumenten que és més senzill seleccionar un bon fons indexat que un bon fons de gestió activa.

FI CAT

En contra dels fons d’inversió indexats

Els fons indexats no eviten els mercats baixistes

La labor d’un bon gestor de fons d’inversió és obtenir la màxima rendibilitat possible, reduint al mateix temps la volatilitat del producte. És a dir, millorar la rendibilitat del mercat quan aquest puja, i reduir les baixades quan es troben en evolució baixista.

En general, un bon gestor actiu utilitza l’anàlisi i la intuïció per a protegir els seus clients durant les caigudes. Sortint quan està alt i comprant quan està baix.

Això no ocorre amb els fons indexats, ja que repliquen l’evolució de l’índex al qual segueixen, que baixa quan el mercat cau.

Els fons indexats no eviten accions dolentes

Comprant un fons indexat, estàs comprant totes les accions d’un índex, tant les bones com les dolentes.

De fet, l’entrada i sortida d’accions en un índex es basa en criteris automàtics, com la seva capitalització borsària. La qual cosa no necessàriament implica que siguin actius bons.

En teoria, els gestors de fons actius eviten aquestes accions dolentes dels índexs, la qual cosa evita la volatilitat i millora la seva rendibilitat a llarg termini.

Per això, els seus defensors creuen que els fons indexats no són prou eficients perquè estàs invertint en moltes accions amb diferents criteris d’inversió.

Estàs perdent una atractiva opció d’inversió amb la gestió activa

Els últims deu anys han estat molt rendibles per als índexs. Però la història demostra que no sempre és així. Per exemple, l’índex S&P 500 va trigar 12 anys a recuperar els nivells màxims aconseguits de la crisi de les puntocom. I durant tot aquest temps, la majoria dels inversors va perdre part de la seva capital.

Res sembla indicar que el període alcista continuï durant molt més temps.

I si això ocorre, el cost d’oportunitat de no invertir en un fons de gestió activa és molt gran. Especialment, aquells que puguin superar l’índex.

Fons indexats: sí o no?

En realitat, els fons indexats s’han convertit en una alternativa molt interessant per als petits inversors, gràcies a la seva simplicitat, diversificació i baixos costos. Per això, i davant la dificultat de seleccionar un bon fons de gestió activa, els experts recomanen començar a invertir en un d’aquests instruments.

Gràcies a inbestMe Fons Indexats podràs invertir en una cartera de Fons Indexats adaptada a tu. Amb accés a classes institucionals de iShares Class D i Vanguard i, a més, estalviar fins a un 85% en costos.

I, si ja tens fons en altres entitats, podràs traspassar-los a inbestMe sense impacte fiscal.

Todos los servicios - CAT

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment