Com invertir a llarg termini

Recentment hem millorat el gràfic de seguiment del pla dels nostres clients. Ara, en el gràfic, es pot seguir millor l’evolució de la cartera i comparar-la amb la del pla previst.

Com invertir a llarg termini: el rendiment a curt termini no significa res

En els gràfics de dalt podem veure l’exemple de dos comptes. El gràfic de l’esquerra és el d’un compte amb diversos anys d’història. Veiem com en algun moment, als pocs mesos de començar, va estar per sota de la línia de rendibilitat mitjana esperada. Després, amb el temps, aquest compte s’ha situat clarament per sobre d’aquesta tendència, a llarg termini.

Per contra, en el gràfic de la dreta, els primers mesos van estar pràcticament en línia amb la tendència mitjana esperada, però des de principis de l’any 2018 s’ha situat per sota.

Això ens serveix per recordar de nou que en el curt termini la rendibilitat té molt poc significat i que està altament condicionada per la volatilitat intrínseca dels mercats.

Com invertir a llarg termini: posa aquí el teu focus

En la nova implementació, els nostres desenvolupadors han afegit una eina per fer “zoom in” i “zoom out” al gràfic i poder canviar el focus de la nostra atenció, sigui en el curt termini o a llarg termini, o fins i tot, en un període determinat.

Encara que per defecte es mostren els anys i mesos transcorreguts, perquè el client pugui veure l’evolució del seu compte de forma més clara, per tenir èxit en la nostra inversió proposem tot el contrari.

 

En els gràfics de més amunt podem veure de nou els dos comptes. En aquest cas hem fet servir l’eina esmentada i hem ampliat el focus per a observar els propers 20 anys. ¿I quin és el resultat? Doncs es confirma de nou el títol del paràgraf anterior: el que passa en el curt termini és totalment anecdòtic. Veiem en ambdós casos que el que ha passat fins ara té poca importància,i gairebé ni es percep, només com a petits punts, sobretot en comptes de poc temps, com el gràfic de la dreta. Observem que si posem el focus en el llarg termini la tendència alcista s’imposa.

Tingues paciència i deixa que el temps dibuixi el teu pla

Aprofitem per recordar de nou que el gràfic del pla no és més que un gràfic probabilístic. La línia més marcada va dibuixant la rendibilitat mitjana esperada anual composta. Però aquesta línia és només això, una línia més del gràfic. El gràfic, com es pot observar, és un con de probabilitats i les nostres rendibilitats es poden situar en qualsevol punt del con.

 

El propòsit del gràfic superior és il·lustrar que una mitjana és només això: una mitjana de rendibilitats anuals (en aquest cas el 10,5%) i que gairebé cap es correspon amb la mitjana esperada. A més, recordem, es compon de valors positius (normalment més comuns) però també de resultats negatius per als que hem d’estar preparats. També observem que hi ha anys de grans rendibilitats que si ens les perdem, ens quedarem amb els anys de rendibilitats mediocres (de moment el 2018 va per aquest camí) però també ho va ser el 2015, o negatives (el 2008). I ull, tot i ser una cartera equilibrada, els resultats negatius poden ser consecutius (per exemple, el 2001 i el 2002).

Però quina és la diferència entre el curt i el llarg termini? Així com en el curt termini, els nostres retorns podran estar en qualsevol punt del con del nostre gràfic del pla (o ser qualsevol barra aleatòria de l’últim gràfic), a mesura que passin els anys i s’acumulin aquests, tendiran cada vegada més a estar a prop d’aquesta línea (o de la mitjana) i el que és més important, anul·lant les possibilitats de pèrdues.

Podem veure el per què en el següent gràfic de JP Morgan, que és un clàssic de molts llibres d’inversió.

Observem (gràfic esquerre) que a mesura que van transcorrent els anys, les possibilitats d’estar en pèrdues es van anul·lant:

-per exemple, després de 5 anys, una cartera equilibrada (50/50) tindria un rang esperat de rendiment anualitzat del -1% al 24% (mitjana 11,5%).

-però és que a partir dels 10 anys, aquest rang es comprimeix i se situa entre l’1% (com veiem ja sempre en positiu) i el 17% (mitjana 9%). A partir dels 20 anys, aquest rang encara es comprimeix més, situant-se entre el 4% i el 15% (mitjana 9,5%).

-per contra, vegem el que passa en un any: el rang és molt ampli i se situa entre el -24% i el 49%.

Tot i que aquest gràfic pot variar per a altres mercats i períodes més llargs (està elaborat sobre la base del S&P 500 i per al període 1950 a 2017), ens serveix per reforçar de nou el següent:

-en el curt termini gairebé tot pot passar (del -24% al 49% és un rang del 73%!)

-en el llarg termini la tendència a la mitjana s’imposa i és positiva.

-com més risc (més renda variable) més ampli és el rang de resultats esperats i també més alta és la rendibilitat esperada.

Com invertir a llarg termini: conclusió

En resum, per invertir amb èxit s’imposa invertir amb una visió a llarg termini. És important per això, escollir bé el teu perfil de risc, tenint en compte les teves necessitats, el teu horitzó i aquestes estadístiques. Amb una cartera ben diversificada al teu perfil i de baix cost, les teves possibilitats d’èxit es multipliquen.

Un cop escollit el teu pla, tingues paciència i deixa que el temps composi el teu pla d’èxit tal com es visualitza en els gràfics dels comptes d’exemple, canviant el focus a 20 anys. Abans hem fet servir la paraula dibuixar. Aquí hem usat intencionadament la paraula composar ja que té la mateixa arrel que “compost” (per la fórmula “màgica de l’interès compost”). Si tens paciència, veuràs créixer les teves inversions, però això sí … lentament.