5 coses que tot inversor ha de saber

Abans de llançar-se a invertir …..

A l’esdevenir aquest món financer cada vegada més complex, i no estar totalment dotats per a l’economia ni les finances,  estem obligats a tenir un mínim control de les mateixes, sobretot després d’haver viscut, com actors dels serveis financers tradicionals, es llançaven a fer apostes perilloses.
És també un fet que cada vegada podem confiar menys en els sistemes de pensions públics, a causa de l’obsolescència de la humanitat i de la situació complexa de les finances dels estats.
Per totes aquestes circumstàncies i davant la falta d’alternativa per als nostres estalvis, a causa de les polítiques monetàries expansives, és doncs pertinent considerar si és convenient fer un pas endavant i invertir part dels nostres estalvis.
Abans de fer aquest pas, és convenient saber almenys 5 coses.

1) Els experts s’equivoquen

Si llegeixes premsa econòmica i mires programes de televisió d’informació econòmica o dels mercats financers, veuràs sovint experts que fan les seves prediccions i ens anticipen cap a on va el mercat o l’economia.

La realitat és que ningú després té la paciència d’analitzar totes aquestes opinions i tornar enrere en el temps per comparar i avaluar aquestes prediccions amb la realitat. Hi ha estudis que demostren que un 70% de les prediccions dels experts són errònies. A més, les grans crisis ningú o gairebé ningú les preveu.

2) Estem programats per equivocar-nos

És un fet que l’inversor mitjà actua més en base a les seves sensacions, que amb dades reals. Sovint tenim “sensacions positives” sobre els mercats o sobre certa companyia, que uns dies més tard o setmanes més tard es converteixen en sensacions negatives, per una simple correcció de mercat, mentre la companyia en qüestió no ha canviat les seves expectatives. Això ens porta sovint al pitjor dels pecats: comprar car i vendre barat seguint un cicle repetitiu d’oportunitat i por. És, a més a més, un fet provat, que estem condicionats per la nostra naturalesa, per la nostra aversió a la por a perdre, que ens fa prendre decisions irracionals i que no ens deixa guanyar.

3) Pocs inversors baten el mercat:

També és un fet que els vehicles més estesos d’inversió, els fons d’inversió, en general, no són eficients en aconseguir dotar els inversors que els contracten d’una rendibilitat raonable d’acord amb el risc que corren. Hi ha múltiples estudis tant en l’àmbit internacional com en àmbits més propers, que demostren que la majoria dels fons d’inversió no són capaços de ni tan sols de replicar el rendiment de l’índex que persegueixen.

Ja hem vist que a l’inversor particular no li va molt millor que a l’inversor professional. El particular, normalment sense la disciplina necessària i deixant-se portar per les seves emocions, no deixa madurar les seves pròpies apostes i ven les seves inversions guanyadores mentre manté les perdedores.

4) L’inversor mitjà no està preparat per a invertir en accions.

La gran majoria d’inversors particulars fan trading fins i tot quan inverteixen a través de fons d’inversió. És a dir, no li deixen ni al propi gestor professional un temps mínim perquè la seva estratègia d’inversió fructifiqui. Aquesta mateixa impaciència s’incrementa molt més quan aquest inverteix en companyies, i és quan la manca de control de les seves emocions li fa veure oportunitats on no n’hi han, o bombolles quan un valor es dispara. I és un fet que hi ha una llei que es compleix irremeiablement en el món de la inversió: els retorns es redueixen a la vegada que el trading s’incrementa. La inversió en empreses amb alts avantatges competitius és una molt bona opció a termini llarg, però sovint requereix una paciència per la qual l’inversor mitjà no està preparat. És la paciència necessària per donar temps perquè la teoria inversora que justifica la inversió en una empresa particular, fructifiqui. Aquesta teoria inversora sovint es compleix al llarg del temps, però l’inversor mitjà espera que això es produeixi tan aviat ell entra en el valor. Sovint, s’oblida que la renda variable és tan rendible en el llarg termini, perquè en el curt, és arriscada i volàtil.

5) La senzillesa, i el temps són els nostres millors aliats.

Després de llegir el text anterior, semblaria que no hi ha esperança per a l’inversor individual. Però no hi ha res més lluny de la realitat. La inversió pot ser una activitat molt lucrativa. Molt sovint, depèn d’entendre que hi ha dos factors que ens donen un avantatge. El primer, és el nostre horitzó temporal. Quan més llarg sigui aquest, més juguem amb les cartes marcades i al nostre favor. Un dels millors inversors del món no es cansa de repetir: “quan som amos de una part d’excel·lents companyies amb excel·lents directius, el nostre horitzó d’inversió és per sempre”.

El segon, és la senzillesa. Sinó estem preparats per analitzar companyies i no tenim paciència per mirar els seus estats financers i els seus informes per seleccionar-les, la millor estratègia d’inversió és crear una cartera diversificada i eficient amb actius de baix cost: aquesta és una gran solució per crear un pla d’inversió d’èxit. La pots crear tu mateix o alternativament invertir amb nosaltres.

Descargar 7 inversiones de rentabilidad a largo plazo

Comparteix aquest article:
LinkedIn
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment