Pots controlar les teves emocions ?

El mercat premia l’inversor disciplinat.

A la vista d’aquest gràfic que sents?

¿Vertigen? ¿Pànic?

Aquest gràfic representa l’evolució de l’S&P500 des de l’any 1965-2015. En blau, veiem el que es consideren correccions del mercat (del 10% -20%) i en groc, el que es consideren mercats a la baixa, és a dir correccions per sobre d’aquest 20%.Quan decidim posar els nostres diners en els mercats borsaris, hem d’estar preparats per acceptar aquestes lleis:

1) Caigudes menors al 10% no es consideren ni correccions.

2) Segons això hi ha hagut en aquest període unes 14 “correccions” amb una mitjana de 12% de caiguda oscil·lant entre el 10% i el 17%.

3) També hi ha hagut 11 correccions de més del 20%, amb una mitjana del 35% arribant a aconseguir un màxim del 56%, recentment entre el 2007-2009.

Però si sabem controlar les nostres emocions, aquestes lleis no han de espantar-nos.

La realitat és que les anomenades correccions, de mitjana només duren poc més de 100 dies. Això sembla suportable, no? Però la realitat, és que la majoria dels inversors inexperts davant d’una simple correcció, ja perden el control de les seves emocions i venen deixant-se una part important del seu capital.

Ara bé, els que puguin superar aquesta primera prova, hauran de enfrontar-se amb la segona, que és ser capaços de superar els mercats baixistes. Només cal mirar la més recent: un inversor hauria d’haver tingut la paciència d’esperar gairebé 1500 dies per recuperar-se de la caiguda del 56% (que es va produir en poc més de 500 dies).

L’inversor, ha d’estar preparat per saber sobrepassar aquestes situacions, primer controlant les seves emocions. Això implica haver interioritzat aquestes lleis, i només posar la part del capital que puguem posar, al risc d’aquestes lleis:

1) invertir, NOMÉS, el que no necessitem en els propers 3 anys (idealment 5 anys).

2) La segona és molt més simple: fer-nos un programa d’inversió amb un capital inicial (per ex. 10.000 euros) i proposar-nos invertir un altre 10% a 15% anualment.

Si complim amb aquestes dues condicions, i controlem les nostres emocions, és a dir seguim amb el nostre pla, està garantit obtenir suculentes rendibilitats a les nostres inversions.

I sinó vegem el gràfic següent. Tot i guerres, crisi del petroli,  incloent l’embargament àrab, crisis financeres, l’eurozona en bancarota, la invasió de Kuwait, …..

Els mercats premien la disciplina!

Si vols començar a fer les primeres passes en el món de la inversió les nostres carteres diversificades són una excel·lent manera de començar.

Coneix el teu perfil d’inversió i comença a invertir amb nosaltres com més aviat millor. El temps és el millor aliat per a l’inversor disciplinat. En elles combinem òptims portafolis amb ETFs de diferents tipus d’actius i mercats. Ara pots ser un reeixit inversor i només a partir de 10.000 €.

Comparteix aquest article:
LinkedIn
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp