Com seleccionar ETFs entre els 5.000?

Amb més de 5.000 ETFs per triar a tot el món, la construcció d’una cartera amb ETFs comporta la necessitat de fixar-se un marc d’actuació que ens ajudi en la tasca de com triar ETFs i quins criteris cal tenir en compte a l’hora de seleccionar els més adequats per a l’objectiu que busquem.

Com seleccionar ETFs: els 4 criteris més importants?

En el procés de selecció d’ ETFs s’han d’excloure múltiples aspectes. Aquí incloem els 4 aspectes que ens semblen més determinants.

1. Com seleccionar ETFs: quina exposició desitges?

Els ETFs, fins i tot dins d’una determinada classe d’actiu o segment de mercat, poden variar significativament. Has de tenir clara l’exposició que desitges, l’índex o índexs que vols seguir i assegurar-te que l’ETF seleccionat estigui captant això. Si tens dubtes, has de mirar la fitxa de l’ETF i assegurar-te que compleix els requisits que busques i identificar clarament que el benchmark utilitzat és el mateix índex al qual vols estar exposat.

Cómo seleccionar ETFs

2. Com seleccionar ETFs : quin és el cost total?

En un altre post ja hem abordat el tema de com seleccionar ETFs. En aquest, ho fem d’una manera més resumida introduint el concepte de cost total, aglutinant en ell diversos aspectes. Les despeses associades al nostre procés inversor són sempre un aspecte molt important i sovint poc transparent en els serveis tradicionals. Els ETFs es caracteritzen per tenir costos un 95% més baixos que els fons d’inversió gestionats. Podem tenir exposició al S&P 500 (les 500 empreses més importants de la borsa americana) per un 0,05%. Però cal tenir en compte tots els costos implícits, no tan sols el TER de l’ETF escollit, però també haurem de tenir en compte el cost de comprar i vendre en el mercat l’ETF desitjat ja que aquests cotitzen com una acció. Per tant, serà també important els costos de l’intermediari per a la compra-venda i custòdia dels nostres valors. El cost d’intermediació perdrà importància si la nostra cartera experimenta pocs canvis en el temps.

En el concepte de cost total de vegades s’acostuma a incloure l’error de “tracking” respecte a l’índex. Com més alt sigui aquest, més ens “costarà” seguir a l’índex. És a dir, el rendiment real obtingut serà inferior no només pel TER de l’ETF,sinó a més, per l’error en el tracking de l’índex , donant un diferencial o cost addicional. A més seria bo considerar el spread mitjà de compra venda. Aquest serà un cost ocult, que estarem suportant en entrar o sortir de la nostra posició.

3. Com seleccionar ETFs : quin és volum?

Encara que normalment un inversor particular no transacciona volums importants, sí que és important a part del cost, tenir en compte el volum de l’ETF quan ens preguntem com seleccionar ETFs. A més volum, més liquiditat. Els ETFs amb més liquiditat, tendeixen a tenir spreads mitjans de compra venda més baixos i serà més fàcil entrar i sortir de les nostres posicions.

4. Com seleccionar ETFs : quin tipus de rèplica fa servir l’ETF?

En els paràgrafs anteriors hem cobert els 3 punts més importants en el procés de selecció. No obstant això, afegim també que és convenient intentar excloure de la nostra selecció els ETFs de rèplica sintètica quan ens preguntem com seleccionar ETFs i per tant considerar aquest quart aspecte. Aquests tendeixen a ser més econòmics, però aquest tipus de rèplica, té uns riscos o condicionants addicionals que convé evitar, en la mesura del possible, per simplificar la nostra selecció. Si vols llegir més sobre aquest punt específic clica aquí.

Comparteix aquest article:
LinkedIn
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment