Generació Sistemàtica de Rendes i/o Creació de venciments escalonats amb Carteres Objectiu

Generació Sistemàtica de Rendes

Les Carteres Objectiu d’inbestMe ofereixen una oportunitat excel·lent per a aquells inversors que busquen generar rendes de forma sistemàtica. Gràcies a l’estructuració i els venciments diferenciats de les nostres carteres, els clients poden planificar fluxos d’ingressos regulars adaptats a les seves necessitats financeres específiques. Per exemple, mitjançant la inversió en diferents carteres amb venciments esglaonats, un inversor pot assegurar-se una renda periòdica, ja que cada cartera arriba al venciment en moments diferents, alliberant el capital invertit més els interessos acumulats.

L’avantatge d’utilitzar les nostres carteres per a aquest propòsit és doble: d’una banda, l’inversor gaudeix de l’estabilitat i la previsibilitat dels pagaments gràcies a la rendibilitat objectiu anualitzada al voltant del 3,3% en Euros o 5,2% en Dòlars; per altra banda, la diversificació inherent a aquestes carteres redueix el risc de fluctuacions del mercat que podrien afectar negativament les rendes que es generen (en forma de rendibilitat acumulada).

Creació de Venciments Escalonats

L’estratègia de Venciments Escalonats (o escales de bons-de l’anglès Bond Ladders), és una tècnica d’inversió que consisteix a distribuir la compra de bons en diversos venciments. Això permet beneficiar-se de l’inversor de tipus d’interès potencialment diferents i minimitzar el risc de reinversió en un sol període (diversificar el risc de tipus d’interès en definitiva). Les Carteres Objectiu de inbestMe es presten naturalment per implementar aquesta estratègia sense la complicació de seleccionar i gestionar individualment cada bo.

L’oferta de les nostres carteres objectiu ja està construïda per poder tenir un enfocament de venciments esglaonats, similar al concepte de bond ladders, utilitzant ETFs (3 venciments) i fons d’inversió (esperem poder estendre l’oferta en el futur) que vencen a diferents anys. Això facilita als inversors l’aprofitament d’un esquema d’inversió que ofereix retorns predictibles al llarg del temps i proporciona liquiditat incremental a mesura que cada component de la cartera arriba al venciment: oferirem la possibilitat de reinversió dels diners acumulats (total o parcial) a les carteres que han vençut i poden perpetuar o fins i tot augmentar el flux d’ingressos al llarg del temps.

Beneficis d’Estratègies de Rendes amb Venciments Escalonats

Implementar estratègies de generació de rendes amb venciments esglaonats amb les nostres carteres Objectiu no només ofereix beneficis en termes de fluxos d’ingressos i minimització del risc de reinversió, sinó que també proporciona avantatges fiscals. Atès que les rendibilitats de les Carteres Objectiu s’acumulen fins al venciment sense retenció d’impostos, els inversors poden optimitzar-ne la càrrega fiscal, decidint el moment de la tributació fins a un moment potencialment més favorable fiscalment per a ells.

Nueva llamada a la acción

Com Establir la Generació Sistemàtica o de Venciments Escalonats a inbestMe

Per establir una generació sistemàtica de rendes, simplement reinverteix el capital inicial en el pròxim venciment un cop venci la nostra cartera objectiu. Un mes abans del venciment, us oferirem aquesta opció. Renovant de manera recurrent la teva cartera objectiu pots generar sistemàticament rendes. Amb un sol venciment, però, no et beneficies d’un sistema amb venciments esglaonats que es pot beneficiar de la diversificació del risc de tipus d’interès.

Per implementar una estratègia de generació sistemàtica de rendes amb venciments esglaonats a inbestMe, cal crear diferents Carteres Objectiu amb els tres venciments disponibles. Si no ets client d’inbestMe, primer hauràs de crear una cartera i fer una aportació inicial per activar-la, i després podràs crear les altres carteres.

Exemple il·lustratiu: l’inversor té 300.000 € per crear un sistema de rendes sistemàtiques amb venciments esglaonats.

Cartera objectiu                   Rendibilitat objectiu Acumulada Capital final Objectiu

— 12/2025: 100.000 €           5.800 € 105.800 €

— 12/2026: 100.000 €           8.800 €                                                108.800 €

— 12/2027: 100.000 €          12.100 € 112.100 €

Nota: dades il·lustratives basades en les rendibilitats objectiu calculades a dia 15/4/2024. Les rendibilitats objectiu no són rendibilitats garantides. Les carteres objectiu estan dissenyades per mantenir-se fins avui objectiu. La retirada abans del venciment és flexible i es pot fer en qualsevol moment (inbestMe a més no aplica cap penalització) però per la seva naturalesa pot estar subjecta a pèrdua de rendibilitat i fins i tot en casos molt extrems a la pèrdua de capital.

Planifiquem expandir els venciments disponibles a mesura que avanci el temps i creixi l’oferta d’ETFs i fons objectiu.

Un mes abans de cada data de venciment, per exemple al novembre 2025 per a la cartera amb venciment el 12/2025, el client tindrà l’opció de transferir el total acumulat de capital (a l’exemple 105.800 €) o una part segons la seva conveniència. Per exemple, podria transferir una part al seu compte bancari com a rendes (en aquest exemple tota la rendibilitat generada de 5.800 €) i el capital restant (en aquest exemple de nou els 100.000 €) a una nova cartera objectiu: seguint el venciment esglaonat tocaria fer-ho al venciment 12/2028, establint així un flux continu i sistemàtic de rendes amb venciments esglaonats.

Exemple il·lustratiu: al venciment de la cartera objectiu 12/2025 es fa una transferència a la cartera objectiu 12/2028 pel capital inicial, mentre que la rendibilitat acumulada s’envia al nostre compte corrent com a renda. Fent el mateix a cada venciment tindríem unes rendes sistemàtiques amb venciments esglaonats.

Cartera objectiu Rendibilitat objectiu Acumulada Capital final Objectiu

— 12/2025: 0 €           5.800 €

— 12/2026: 100.000 €          8.800 €                                                108.800 €

— 12/2027: 100.000 €          12.100 € 112.100 €

— 12/2028: 100.000 €          10.100 € 110.100 €

Nota: dades il·lustratives un cop vençuda la primera cartera objectiu 12/2026 basades en les rendibilitats objectiu calculades a dia 15/4/2024 i assumint que després del venciment de la cartera objectiu 12/2025 venç, s’inverteix de nou el capital inicial de 100.000 € amb una rendibilitat objectiu semblant al voltant del 3,3%. Les rendibilitats objectiu no són rendibilitats garantides. Les carteres objectiu estan dissenyades per mantenir-se fins a la data objectiu. La retirada abans del venciment és flexible i es pot fer en qualsevol moment (inbestMe a més no aplica cap penalització) però per la seva naturalesa pot estar subjecta a pèrdua de rendibilitat i fins i tot en casos molt extrems a la pèrdua de capital.

En resum, les Carteres Objectiu d’inbestMe són eines versàtils que permeten als inversors no només assolir els seus objectius de rendibilitat a curt termini sinó també gestionar de manera efectiva i eficient les necessitats d’ingressos periòdics i planificació fiscal a llarg termini.

Nueva llamada a la acción

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment