Rendibilitats Cartera Estalvi al tancament de 31/03/2024

Aquest és un informe complementari a l’informe: Excel·lents rendibilitats de les Carteres inbestMe a tancament de 31/03/2024.

Rendibilitats Cartera Estalvi, segons el previst.

Les rendibilitats de les Carteres Estalvi han estat, segons el previst, en línia amb el que hem anat comunicant.

Precisament, les Carteres Estalvi han estat dissenyades per replicar els tipus d’interès dels bancs centrals amb una composició optimitzada de fons monetaris que tenen aquesta funció. És per això que comuniquem que la TIR és variable, o sigui varia alhora que els bancs centrals pugen o baixen els tipus d’interès oficials. Per a l’euro, segons el Banc Central Europeu (BCE) o la Reserva Federal dels EUA per al dòlar.

Nota important: rendibilitats del passat no són garantia de rendibilitats futures

Al quadre superior mostrem les TIRs actuals (variable) actualitzades a tancament de març del 2024. La TIR a Euros ha pujat a partir del 05/02/2024 i és del 3,60% mínim (3,78% màxim per a més de 5 milions). Per a la versió en Dòlars, la TIR és del 5% (màxim 5,12%).

Com s’observa al gràfic següent, un client que hagués començat invertint a les Carteres Estalvi en EUR i en USD el dia 30/11/2022 hagués acumulat 3,7% (4,2% bruta) o 6,4% (6 ,9% bruta) respectivament.

Les rendibilitats anualitzades (TAEs) han estat del 2,8% a Euros i 4,8% a Dòlars. Aquestes TAEs estan òbviament per sota de la TIR actual perquè aquesta última ha anat creixent a mesura que els bancs centrals han anat pujant els tipus.

Les rendibilitats corregides per risc de 7 a Euros i Dòlars són impossibles d’aconseguir en un altre tipus de carteres.

Nota important: rendibilitats del passat no són garantia de rendibilitats futures

Com es pot observar al gràfic superior, una de les virtuts de la cartera estalvi és la seva predictibilitat, és a dir, la rendibilitat es va acumulant de manera gairebé constant i s’ha anat empinant en aquests mesos a mesura que els tipus han anat pujant . La seva volatilitat (veure primer quadre) ha estat propera al 0%: en concret 0,4% per a la Cartera Estalvi a Euros i 0,7% per a la Cartera Estalvi a Dòlars.

En els pròxims mesos, és possible que assistim a una reducció de les taxes d’interès per part dels bancs centrals. Si fos així, podríem observar una inflexió a la corba de rendiments, la pronunciació de la qual dependrà de la magnitud d’aquestes reduccions. Tot i això, és probable que en els mesos i anys pròxims, la rendibilitat es mantingui positiva. Per tant, la cartera estalvi continuarà sent una de les alternatives més atractives tant per a l’estalvi immediat com per a la gestió d’un fons d’emergència.

inbestM’ha complementat aquestes darreres setmanes la seva oferta de carteres pensades per a curt termini i et pot convenir revisar altres continguts relacionats que hem publicat recentment:

Nueva llamada a la acción

Les rendibilitats de la Cartera Estalvi clarament per sobre dels tipus d’interès dels dipòsits

Des que llancem les carteres estalvi, la rendibilitat sempre ha estat superior als tipus d’interès dels dipòsits fins a 1 any dels bancs i de mitjana un client haurà obtingut 1,13 punts percentuals, acumulant un 3,69% (en comptes del 2, 56% que hauria acumulat un dipòsit mitjà) segons veiem al gràfic següent.

De fet, mentre els bancs a Espanya van començar a baixar la remuneració als dipòsits a 1 any el febrer de 2024, a inbestMe vam pujar la TIR fins al 3,60% millorant la composició de la cartera.

Com veiem al gràfic superior, la TIR de la Cartera Estalvi ha estat en aquest període 1.5 vegades més altes que el tipus d’interès dels dipòsits a termini fins a 1 any, com veiem al gràfic següent.

Nota important: rendibilitats del passat no són garantia de rendibilitats futures

La comparativa amb les carteres estalvi a Dòlars dóna resultats similars.

Davant la baixa remuneració dels dipòsits, inbest ofereix millors alternatives per a l’estalvi.

Nueva llamada a la acción

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment