El pressupost personal o familiar. Tipus d’ingressos.

Els ingressos són tots els diners que entren a casa

Realitzar un pressupost personal ens ajuda a conèixer la nostra realitat econòmica per poder prendre millors decisions financeres.
Per realitzar el pressupost hem de conèixer quins són els ingressos i les despeses que tenim. Avui parlarem dels ingressos.
Els ingressos personals són tots els diners que entren a casa, sigui quin sigui el concepte: el salari, el cobrament d’una factura, els ingressos financers, devolució d’impostos, beques, premis, ajudes, herències, etcètera.

Els ingressos es poden classificar segons el seu origen

Els ingressos els podem dividir en tres categories:

Ingressos fixos: són aquells que rebem de forma regular, com són: les nòmines, els subsidis, les pensions, lloguers …

Els ingressos fixos són molt fàcils de controlar, ja que el normal és rebre’ls al nostre compte bancari, de manera que ens serà molt fàcil de consultar en qualsevol moment.

Ingressos variables: són aquells que no són recurrents de forma periòdica, com per exemple: si cobrem incentius o comissions per vendes, factures emeses en cas d’autònoms o si realitzem treballs puntuals.

És important anotar la data de cobrament i no la de facturació i intentar que tots els cobraments es realitzin en compte bancari per poder realitzar les comprovacions.

Ingressos extraordinaris: són aquells que no estaven previstos i que ocorren de forma extraordinària, com ara el cobrament d’una herència o una butlleta premiada de loteria.

Aquests ingressos també és important anotar-los per poder portar un pressupost real.

Es pot actuar sobre els ingressos

Quan es porta a terme un pressupost i un es proposa estalviar, acostuma a centrar-se en les despeses, ja que sol ser més senzill.

Però els ingressos també són modificables, és a dir, encara que siguem assalariats podem aconseguir uns ingressos extres. La forma més clara és demanant un augment de sou o canviant de treball per un de millor pagat, però hi ha altres formes d’incrementar-los, per exemple venent allò que ja no fem servir, realitzant treballs extres en allò que som bons i ens agrada fer o,  invertint millor els nostres estalvis, és a dir buscant invertir en plataformes com Inbestme, on les despeses són fins a un 80% menors.

  • En quina categoria van els ingressos financers?

Alguns especialistes divideixen els ingressos en més categories, creant-ne una d’específica per als ingressos financers, nosaltres pensem que es poden incloure de la següent manera:

Si vostè és inversor a Inbestme i en un moment determinat decidís retirar part dels seus guanys, aquests els consideraríem ingressos variables. De la part d’estalvis que vostè tingués en un termini fix amb cobrament mensual, els interessos que generessin, serien considerats Ingressos fixos.