Una dels dubtes més habituals entre els petits inversors és determinar amb quants diners començar a invertir en borsa, i particularment en ETFs. El dubte no és fútil, sobretot perquè molts estalviadors pensen que són instruments pensats únicament per a inversors més adinerats.

Res més lluny de la realitat. Qualsevol persona, per poc capital que tingui, pot començar a invertir en ETFs, encara que amb uns certs matisos. A continuació, t’expliquem quin és el capital necessari per a començar a invertir en ETFs i què has de tenir en compte abans de començar.

Inversió mínima en ETFs: amb quants diners pots començar a invertir

La resposta a aquesta pregunta és senzilla. Atès que els ETFs són actius que cotitzen en borsa, com les accions, tan sols necessites la quantitat mínima com per a comprar 1 ETF. Això vol dir que, depenent del ETF, tindràs una quantitat mínima o una altra. I atès que no pots comprar porcions de ETF ni d’accions, hauràs d’ajustar-te a la cotització de cada actiu.

És a dir, si un ETF sobre el S&P 500 té una cotització de 15 €, necessitaràs tenir un capital mínim de 15 € per a comprar un ETF, i 30 € per a comprar 2. I per a un altre ETF que repliqui el comportament del Eurostoxx, amb una cotització de 30 €, necessitaràs un mínim de 30 € per a invertir en 1 ETF i 60 € per a invertir en 2.

Aquesta és una diferència important respecte a altres instruments, fonamentalment els fons indexats. Aquests vehicles permeten adquirir participacions parcials, de manera que pots començar a invertir amb el mínim recollit en els estatuts de cada fons. En alguns casos, amb una inversió mínima d’1 €, podràs comprar participacions d’un fons.

Consideracions per a tenir en compte en comprar un ETF

Encara que es pot començar a invertir en ETF amb un capital mínim que s’ajusti a la cotització de cada valor, la veritat és que existeixen una sèrie de factors que influeixen en el capital necessari per a invertir en ells.

ETFs CAT

Les comissions de compravenda

Quan compres i vens ETF, has de pagar la comissió corresponent a la compra i la venda. Depenent del bróker, les comissions solen oscil·lar entre un 0,20% i un 0,60% de l’import de l’operació. En alguns casos, a més, se sol aplicar un mínim per operació.

Evidentment, com més gran sigui la quantitat invertida, millors les condicions ofertes a l’inversor i, en conseqüència, menors els costos necessaris per a invertir.

Diversificació

La diversificació és una de les màximes de tot bon inversor. I encara que els ETF són actius prou diversificats, la veritat és que, si vols una inversió que compleixi aquestes condicions, és probable que necessitis invertir més que un únic ETF.

En realitat, l’objectiu és també diversificar no sols a escala geogràfica i sectorial, sinó també en funció de la seva categoria. És a dir, triar ETF de renda variable i renda fixa per a compensar el risc.

La clau: realitzar aportacions periòdiques i a llarg termini

Encara que comencis a invertir amb pocs diners, si ets constant i tens una mentalitat de creixement i capitalització, podràs obtenir un important creixement de la teva capital a llarg termini. Quan parts de petites aportacions, a més, tens un major control de risc, ja que normalment és diners que pots permetre’t perdre.

A més, si inverteixes la mateixa quantitat cada mes, podràs aprofitar millor la situació del mercat a cada moment, perquè compres menys quan el mercat està car, i compres més quan el mercat està barat. Aquesta estratègia, també coneguda com a Dollar Cost Average (o DCA), és molt popular entre els petits inversors, i una de les opcions més eficients si no tens coneixements financers.

En el cas dels ETF, aquesta estratègia és ideal, sobretot perquè ho fas sobre productes que repliquen un índex, maximitzant les opcions de capitalitzar a llarg termini i aconseguint la rendibilitat del mercat.

Pots començar a invertir en ETFs a través de inbestMe

Gràcies a inbestMe ETFs estaràs invertint en una cuidada selecció de fons cotitzats que repliquen el rendiment dels millors índexs del món.

Depenent de la mena de ETF que triïs, tindràs uns mínims o altres:

  • Existeix inbestMe ETFs: el mínim són 5.000 euros o dòlars.
  • Hi ha inbestMe ETFs ISR: el mínim són 5.000 euros o dòlars.
  • També hi ha inbestMe ETFs Dynamic: el mínim són 10.000 euros o dòlars.
  • Una altra és inbestMe ETFs Value: el mínim són 15.000 euros o dòlars.
  • Per a inbestMe Advanced: el mínim són 100.000 euros o dòlars.

Aquests fons han estat triats de manera estratègica perquè obtinguin el seu millor rendiment en el mitjà/llarg termini. inbestMe monitorarà el teu pla i, en cas necessari, el comitè d’experts podrà fer canvis puntuals en la composició per a seguir sempre la millor estratègia.

Todos los servicios - CAT

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment