Evolució de la TPCDE 2016

(+52%) Revisió de la TPCDE durant 2016

Fa bastants mesos que no revisem l’evolució del nostre model de cartera més senzill, la TPCDE.

Hem decidit implementar el seguiment de la cartera amb una de les eines que ja fa un temps que estem testant per fer l’anàlisi de la situació de la cartera durant el present any. Aquesta eina ens permet veure l’evolució de la cartera amb molt més detall i permet fer una anàlisi més detallada.

A data 16/10/2016, la cartera porta acumulat des del seu inici un 52.4%. Podríem comparar amb diversos índexs i, en aquest cas, hem fet servir un ETF de l’Ibex 35, que durant aquest període només ha acumulat un 2.7%, per tant la nostra senzilla TPCDE li hauria tret gairebé un + 50%. Recordem que la TPCDE només combina 3 actius o ETFs i no implica cap manteniment, excepte el realitzar les primeres 3 ordres originals.

Rendibilitat acumulada de la TPCDE des de el seu origen(1/6/2011 a 16/10/2016) comparat amb l’Ibex 35

Evolució durant el 2016

Quina ha estat l’evolució durant el 2016? Doncs mentre l’ETF de l’Ibex 35 ha perdut un 7%, el 2016 la TPCDE s’ha comportat raonablement bé, guanyant un 3.3%, és a dir, un diferencial de més d’un 10%.

Què és el que ha fet possible aquest bon comportament relatiu? Doncs la bona diversificació de la cartera: malgrat la seva senzillesa, té una completa exposició geogràfica al món sencer i a les dues classes d’actius principals, renda variable i renda fixa. Veiem, per exemple, que la porció de renda variable (+ 3,2%) més la de renda fixa (+ 4,5%) han aportat el seu granet de sorra.

Si baixem més al detall, en la renda variable han estat més els mercats emergents els que han tirat de la rendibilitat aquest any (13,3%), mentre els països desenvolupats han aportat un no menyspreable 2,1%, aquesta és la màgia de la diversificació.

Rendibilitat acumulada de l’OCDE des del seu origen (1/6/2011 a 2016.10.16) comparat amb l’Ibex 35

Rendibilitat per classe d’actiu, renda variable i renda fixa en el 2016 (a 2016.10.16)

Rendibilitat per actiu (ETF) al 2016 (a 2016.10.16)

I el risc,  o sigui la volatilitat?

L’eina també ens permet veure la volatilitat dels diferents components i la de la cartera, en total. Veiem de nou, com el poder de la diversificació ens permet reduir la volatilitat total de la cartera a un raonable 9,4% ,combinat amb un retorn anual de gairebé el 9% (8,8%) ,el que ens donaria una ràtio de Sharpe del 0,94.

I la rendibilitat de l’últim any?

La rendibilitat de l’últim any se situaria en un 5,75%, molt per sobre de la caiguda prou significativa que haguéssim patit invertint a l’Ibex 35 (-12,4%). En aquest cas també es demostra que el tenir una visió global i invertir molt més enllà del que ens és proper, aporta els seus fruits.

La TPCDE en perspectiva

No oblidem que aquesta cartera no pretén ser una eina sofisticada, sinó tot el contrari: un dels seus criteris en la seva concepció va ser la senzillesa i el baix cost, per davant d’altres criteris que serien també recomanables.

Aquesta cartera s’ha beneficiat d’un període on els mercats globals en general s’han recuperat després de la crisi financera del 2008-2009. Només cal veure la comparació amb l’MSCI World Euro hedged de més avall, i per tant els resultats poden no ser representatius en un període més llarg, on les expectatives mitjanes d’una cartera similar haurien d’estar més a l’entorn del 5% o 6% anual, gens menyspreable per cert.

El gràfic de més avall ens mostra de nou com una cartera ben diversificada (70% 30%) pot fins i tot batre (52,4%) un índex (50,3%) 100% renda variable i amb menys volatilitat per gairebé un 2%. Per tant, no cal treure-li el mèrit del que es pot aconseguir combinant 3 ETFs i el poder de la diversificació, el temps i la paciència; i poc més, ja que l’esforç a dedicar, és en aquest cas mínim.

Òbviament, hi ha carteres que sent una mica més complexes de gestionar ens poden reportar resultats més òptims, però abans és convenient fer-te un pla i conèixer el teu perfil d’inversor.

Descubrir plan de inversión

Comparteix aquest article:
LinkedIn
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp