Les comissions poden destruir el teu retorn

Les comissions redueixen el potencial retorn d’una cartera

Una cartera diversificada , per un perfil de risc mitjà i en el entorn actual , té unes expectatives de rendiment d’un 6% anual ( de mitjana ) , i per tant les comissions o despeses implícites o explícites impactaran significativament en el seu rendiment net final .

El mateix efecte “màgic” que té l’interès compost en els nostres retorns al llarg del temps , multiplicant exponencialment la nostra rendibilitat , es converteix en perversament negatiu per les despeses que suporta la nostra cartera , també multiplicant exponencialment la seva erosió .

I el pitjor de tot es que la majoria dels inversors no son conscients de quines són les despeses que suporten , ja que sovint aquestes no són explícites , és a dir , no som conscients de que hi són i afecten directament . El cas més evident és la comissió de gestió d’un fons d’inversió : la comissió que aquest ens cobra es descompta directament del valor liquidat i l’inversor no és conscient que pot estar pagant un 2% de comissió ( fixe o independent del rendiment obtingut ) .

Veiem això amb un senzill exemple : si un inversor posa en un fons 10.000 € i aquest li produeix un retorn anual de un 10% brut , al final de 20 anys i amb una comissió de gestió del 2% , acumularia una quantitat neta de 46.609 € , però si aquesta comissió fora del 0,50% acumularia una quantitat significativament superior , 61.416 € , o sigui la gens menyspreable xifra adicional de quasi 15.000 €.

Conèixer i mantenir sota control les despeses que suporten les nostres carteres és per tan molt important i forma part de la piràmide de prioritats d’un inversor .

Quin sol ser el menú de despeses .

El menú de despeses que suporta una cartera , sovint es serveix en diferents plats o formats . Amb la intenció de repassar-los , els classificarem en tres grups :

1-Despeses implícites

2-Despeses explícites

3-Altres despeses

1-DESPESES IMPLÍCITES

Despeses de Gestió

Fons d’inversió : 0,5% -2,5%

És un dels vehicles més utilitzats per els inversors individuals i per les entitats bancàries i gestors de patrimonis . Una de les raons , és , que a banda de ser un vehicle ben acceptat en general , també permet a qui el comercialitza , incloure substancioses comissions , quasi, sense que l’inversor final se’n adoni . La pràctica habitual és derivar la conversa en el bon comportament passat , intentant obviar els seus costos .

Aquests poden venir en forma de comissió de gestió , d’èxit , d’entrada o subscripció , de reemborsament , de dipòsit , de custòdia , o despeses corrents ( auditoria , assessoria , etc..) . Per sort , ara , tots s’obliguen a reportar el seu TER ( Total Expense Ratio ) , o sigui el % de cost total sobre el patrimoni del fons , el que ens dona una visió més clara del cost total que suportem com a inversors . En cas d’optar per un fons d’inversió , recomanaríem que l’inversor dediqués més temps a comparar aquest cost a suportar en el futur entre els fons similars que estigués considerant ; i no destinés temps a les rendibilitats passades dels mateixos , que molt poc ens diuen de les rendibilitats futures . La mitjana del TER dels fons d’inversió es situaria més o menys en el 2% , sent més baixos els de renda fixe o els monetaris . És pràctica habitual que el nostre banc no sigui gaire explícit amb el tema de comissions : molts inversors creuen que el seu banc no cobra res per “col·locar” el seus diners en un fons . És pràctica habitual que el banc que comercialitza el fons es quedi amb el 50% de la comissió de gestió .

A Inbestme no utilitzem mai fons d’inversió , precisament per els seus alts costos i el seu poc èxit en replicar els rendiments dels seus índexs de referència .

ETFs : 0,05%-0,5%

Al igual que els fons d’inversió , els ETFs incorporen una comissió de gestió per la que no es rep un càrrec explícit. La gran diferència és , que al tenir una gestió passiva ( la majoria ) , incórren en costos molt menors . El cost típic mitjà , es situa al entorn del 0,25% .

Inbestme utilitza solament ETFs en les seves carteres diversificades per crear portafolis eficients i dinàmics i de baix cost . Acostumem a utilitzar els ETFs que repliquen índexs , que son els més econòmics . No utilitzem normalment ETFs complexes que incorporen més gestió i també més cost .

Poden existir altres costos implícits o encoberts entre els diferents actors que intervenen en la gestió de una cartera : des de markups per transacció , markups entre broker i assessors , etc. És convenient identificar-los tots per quantificar els costos totals que suportem .

2-GASTOS EXPLÍCITS :

Comissió per assessoria : 0,75%-1,50%

Si contractes un assessor financer o gestor de carteres particular , aquest és el rang de comissió que pots esperar , incloent serveis , tals com assessoria financera personal , planificació financera i gestió de cartera . El % es calcula sobre els actius gestionats . Sovint , s’estableix una part variable en funció del rendiment obtingut . Els assessors o hedge funds amb molt renom , acostumen a cobrar un 2% fix i un 20% variable . Un assessor de carteres pot arribar a requerir us mínims capitals d’inversió , que poden oscil·lar entre els 500.000 € a 1.000.000 €. És important identificar si el assessor cobra addicionalment algun “rebate” ( participació en la comissió ) de la gestora de fons , per poder avaluar el cost total i poder ponderar millor el rati cost/valor de la seva gestió .

Inbestme carrega un 0,5% + un 5% variable sobre el rendiment , tot i que limitat el total a un 0,99% ( el total oscil.la de mitjana al entorn del 0,75% ). Inbestme no inclou en els seus serveis assessoria financera personal ni planificació financera . Inbestme no cobra ningun “rebate” de ninguna gestora de fons ni d’ ETFs . En aquesta xifra , Inbestme absorbeix en les seves carteres diversificades , els costos de transacció que són nuls pel client . També oferim diversa informació gratuïta perquè el client construeixi les seves carteres gratuïtament .

Costos per transacció : 0,10%-0,5%

Aquesta és la comissió sigui fixa o variable que ens cobrarà el banc o el broker per comprar i/o vendre . Aquí existeix molta variabilitat en quant a costos : els bancs solen tenir comissions molt elevades ( que és convenient negociar ) i que pot transformar en prohibitiva la transacció .Existeixen cada vegada més alternatives de brokers online amb costos molt competitius . Recomanem llegir anualment l’informe de Barrons . Aquí pots veure el de l’any 2015 .

Precisament Inbestme utilitza com a plataforma Interactive Brokers ( IB ). Que ha estat nominada moltes vegades com la millor plataforma . Destaca no solament per tenir , amb diferència , els costos més competitius , sinó que també per les garanties que ofereix com a custodi , i per la seva tecnologia d’ avantguarda. En les nostres carteres diversificades, el client no suporta ningun cost de transacció , ja que queda inclosa en la nostra comissió de gestió . En les nostres carteres personalitzades , aquestes són suportades pel client , beneficiant-se de la competitivitat de IB ( veure aquí comissions en detall ) .

Comissions de custodia : 0,5%-1%

Molt sovint els bancs cobren addicionalment una comissió per custodiar els valors del client. Aquests acostumen a ser prohibitius , generalment en la majoria dels bancs comercials , i va en funció del número d’actius , oscil·lant entre el 0,5%-1% , tot i que és molt variable .

Inbestme (IB) no cobra ningun cost de custodia adicional .

3-Altres despeses

Comissions per transferència : fixes 20€-35€ o 0,10%-0,20%

Cada vegada són més els bancs , que repercuteixen comissions als seus clients per qualsevol motiu . Molt sovint , cobren per transferir diners a altre banc . Inclús , a vegades , cobren per transferir diner cap al seu compte especialment quan s’ingressa un xec . Convé comprovar i intentar negociar l’eliminació de les mateixes .

Inbestme (IB )no cobra res per ingressar diner . Tampoc per retirar-ne. (Una vegada al mes ).

Altres:

Basant-nos en la nostra experiència , hem vist diverses formes d’extreure diners als clients . Entre elles , per liquidació de dividends , per falta d’activitat del compte ( a IB hi ha un mínim de 60$ l’any ), per comprar /vendre un fons d’inversió , per rectificar una ordre cursada ; per tant , és impossible llistar-les totes .

Si anem afegint tots els costos , i ens descuidem de calcular meticulosament aquest concepte tant important , podem arribar a suportar en la nostra cartera de l’entorn al 2% -4% per any . Això pot representar el 50% dels nostres rendiments bruts ! La nostra recomanació , en aquest sentit , és estar molt vigilant i obligar al servei financer que vulguem contractar, que expliciti clarament les comissions directes i indirectes que suportarem amb la seva gestió i comercialització . Costos tan elevats durant un llarg temps , poden significar una diferència brutal : la diferència pot significar retirar-se còmodament o simplement , sobreviure.

Desafortunadament , en molts serveis financers tradicionals , encara existeix la cultura orientada a preocupar-se del seu propi èxit , abans que la cultura orientada als seus propis clients , cobrant alts costos ( sovint fixes ) i a no ser transparent en les despeses realment repercutides , ocultant els costos implícits.

Afortunadament , estant sorgint en el món , múltiples nous serveis , a on Inbestme s’ha posicionat , i a on les prioritats estan totalment orientades al client , i es prima la transparència .

Si vols crear , en poc temps , una cartera senzilla , però molt eficient , t’ajudem gratuïtament a crear la teva primera cartera de ETFs ( la TPCDE).

Si prefereixes que ho fem per tu , trobaràs en Inbestme , baixos costos , eficiència , dinamisme i transparència . En les nostres carteres diversificades , solament cobrem un fix del 0,5%. Com estem totalment compromesos en maximitzar el retorn dels nostres clients , vinculem l’altra part de les nostres comissions al teu èxit , retenint un altre 5% de la rendibilitat obtinguda ( ex. 5% sobre el 6% rendibilitat obtinguda = 0,3% més ) , però sempre limitant el total , al 0,99% ( inclosos els costos de transacció ) . Per això Inbestme selecciona , combina i gestiona dinàmicament carteres de ETFs passius , que amb total transparència, declarem , tenen uns costos implícits (que cobra el gestor del ETF ) que acostumen a estar sobre el 0,15% de mitjana , per ETFs de origen americà , o 0,25% per els europeus .

Uns costos menors implica més rendibilitat neta pels nostres clients .

Disclaimer: Les despeses i comissions esmentats en cada apartat, quan s’han explicitat són només rangs orientatius i han estat estimats per inbestme d’acord amb l’experiència acumulada. Poden no correspondre exactament amb la realitat i poden a més variar per país o regió. Les despeses i comissions de inbestme esmentats si es corresponen amb els que suporten realment els seus clients un cop signat l’Acord de Client.

Comparteix aquest article:
LinkedIn
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp