Invertir a la pràctica: la teva primera cartera d’ETFs (TPCDE)

Com crear la teva primera cartera diversificada i eficient d’ETFs

En articles previs hem parlat de la teoria del portafoli modern, i dels avantatges de diversificar en diferents classes d’actius i regions per reduir el risc d’una cartera.

Aquí, el que proposem és crear una primera cartera senzilla i molt fàcil de mantenir i de seguir.

Per a això anem a assumir que l’inversor té un perfil de risc 7 segons la nostra escala de perfils, pel qual el client “estaria disposat a córrer riscos”. La distribució d’actius que fem a inbestme es basa en alguns dels principis bàsics, encara que és una mica més complexa que la que aquí proposem i sobretot més dinàmica. La cartera que proposarem aquí, pot ser adequada per a un inversor que vulgui dedicar només 1 hora de la seva vida a construir una cartera ben diversificada i eficient. Només faltaria que l’inversor l’adaptés al seu perfil de risc.

Per a l’exercici que ens proposem fer aquí, i seguint amb la voluntat de simplificar, assumim que al nostre inversor hipotètic, d’acord a la seva tolerància al risc, li correspongués un 70% de renda variable i un 30% de renda fixa. També anem a assumir que no incloem més que aquests dos tipus de classes, és a dir no considerem incloure ETFs de matèries primeres ni del sector immobiliari. Sovint i segons el perfil, aquestes dues classes s’inclouen per diversificar més encara la cartera amb actius amb baixa correlació entre ells. En relació a això, hi ha una gran discussió teòrica en la qual de moment no aprofundirem, per ser el nostre propòsit ara mateix, crear una primera cartera simple (l’anomenarem TPCDE), encara que amb la majoria dels avantatges de les més complexes.

Aquesta seria la distribució:

Amb 3 ETF 2 de renda variable i un de renda fixa cobrim totes les necessitats:

-D’una banda aconseguim la màxima diversificació regional en renda variable, amb un ETF que cobreix el món desenvolupat (Lyxor ETF MSCI World) i un altre que cobreix els mercats emergents (Lyxor Units ETF MSCI Emerging Markets C-Eur), en total un 70 % en renda variable, en línia amb el perfil de risc hipotètic.

-Per altra banda aconseguim la diversificació en classes d’actius, en aquest cas, amb un 30% de renda fixa amb el SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF. Un ETF que combina tant bons sobirans com bons corporatius.

La cartera està totalment denominada en euros. La seva TER ( “total expenses ràtio”) o costos implícits ponderats serien del 0,23%, aquests són els que es deriven del propi gestor de l’ETF. A aquests costos només caldria afegir el cost de comprar el corresponent ETF. El cost ponderat és molt raonable, sobretot si es compara amb el cost dels fons gestionats per cobrir l’espectre de la cartera que probablement es situarien a l’entorn del 2,25%, un diferencial del 2% que l’inversor acumula en el seu rendiment (cada any!).

Des del juny del 2011 hem construït una cartera real basada en aquestes simples idees. La TPCDE ha acumulat una rendibilitat del 51% fins al 31/12/2015, la qual cosa equival a una rendibilitat anual del 11%. el que no està gens malament, sobretot, tenint en compte, que té un 30% de renda fixa. Rendibilitat i risc van sempre associats i normalment a més rendibilitat més volatilitat: en aquest tipus de carteres, l’inversor hauria d’estar disposat a acceptar una volatilitat del voltant del 10%, encara que bastant per sota de la que tindria en una cartera totalment invertida en renda variable que es situaria entre el 15% i el 20% de volatilitat en funció de la regió o el perfil de companyies.

Una cartera diversificada és útil per reduir el risc sense reduir la rendibilitat: és l’efecte que s’aconsegueix per la combinació de diferents classes d’actius. A més correlació entre els actius seleccionats, més reducció del risc de la cartera. Això és el que s’ha vingut a definir en anglès com “The Only Free Lunch in Investing”.

Kimetto va batre el rècord de la marató amb un temps estratosfèric 02:02:57. Mutai va quedar segon, però el seu temps segueix sent brutal només a 17s. Aquesta cartera no et farà batre els mercats, però si que pots aconseguir un 9% anual, només dedicant una hora de tota la teva vida.

Segueix més en detall la cartera TPCDE, mensualment aquí.

No dubtis a consultar la nostra secció invertir,  per seguir aprenent com construir les teves carteres o altres tècniques sobre la inversió. No comencis a invertir sense un mínim coneixement, però si vols començar a invertir i prendre el control de les teves finances ara, sempre pots començar a invertir amb nosaltres. No inverteixis sense conèixer el teu perfil inversor: recorda que hem utilitzat un inversor hipotètic que està disposat a córrer riscos per obtenir rendibilitat i pot no ser el teu cas. Un inversor amb un perfil de risc més baix hauria de baixar la proporció de renda variable. Es considera un perfil “típic” aquell que combina un 60% de renda variable amb un 40% de renda fixa.

També s’ha fet servir molt sovint una simplificació que és, restar l’edat de l’inversor al número 100: aquesta seria la proporció de renda variable a aplicar en la nostra cartera. Així un jove de 30 anys tindria un 70% de renda variable mentre 1 retirat de 70 anys només tindria un 30%. No obstant això, aquesta simplificació, pot no correspondre en absolut amb la tolerància al risc real de l’inversor.

Aquí pots veure l’evolució de la cartera amb 3 perfils de risc diferents.

En cap cas el contingut d’aquest article ha de ser considerat com una oferta, o recomanació a comprar or vendre cap actiu, ni com a un assessorament en matèria fiscal. Inbestme utilitza informació de terceres parts que considerem fiable. però Inbestme no garanteix la total precisió d’aquesta. L’inversor ha de saber que qualsevol inversió està subjecta a una potencial pèrdua o guany. Els inversors poden experimentar a la realitat resultats diferents als que aquí es presenten: la situació de curt termini dels mercats, o el moment d’entrada poden donar resultats diferents als aquí presentats, encara que a llarg termini els mercats tenen una tendència natural alcista i tendeixen als seus retorns mitjans.

Descubrir plan de inversión

Comparteix aquest article:
LinkedIn
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp