Un indicador molt útil : Cape (Cyclically Adjusted PE)

Comprar barat, vendre car.

Tot i que les sigles espanten una mica, el CAPE (Cyclically Adjusted Price-To-Earnigs) no és més que el PER ajustat cíclicament. Aquest indicador (el més seguit és el de l’S&P500), ens pot ajudar a identificar si els mercats estan cars o barats, almenys d’una manera relativa, en funció de la mitja o mitjana històrica. La mitjana històrica d’aquest valor és de 16 i la mitja acostuma a estar la major part del temps entre 15 i 20, hem representat aquesta línia en negre en el gràfic. També hem representat en vermell, la mitjana des dels anys 2000 que és una mica més alta i rondant els 25 (24,95).

CAPE actualitzat a inicis de Setembre 2015

Aquesta mesura és d’interès per a l’inversor. Si està entrant en un moment en què el CAPE real està per sobre de la mitjana o mitjanes històriques, sap que està comprant car (en termes relatius). Per contra, si ho fa per sota de la mitjana, està comprant barat.

S’ha establert una correlació entre el valor del CAPE i els retorns esperats. Òbviament com més alt, menys retorn esperat.

CAPE Setembre 2015

Dato Actualizado 24.34 Puntos
Promedio 16 Puntos
Sobrevaloración 8.34 Puntos

Retorns anuals esperats

3 años 6.8%
5 años 5.6%
10 años 5.7%

Segons això, el valor a setembre 2015, està clarament per sobre de la mitjana i mitjana històrica en més de 8 punts.

En la nostra opinió, el valor del CAPE per sobre dels seus valors mitjans històrics poden estar una mica justificats pels baixos tipus d’interès, encara que no deixa de ser un senyal d’alerta, per l’inversor que entra en aquests preus. Curiosament, aquest indicador està en aquest rang o superiors, més del 40% del temps: tot i que sempre amb una implicació negativa en el retorn esperat.

Els retorns esperats en els propers anys, oscil·larien entre 5,6% i el 6,8%, segons l’horitzó sigui, 3 o 5 anys.

Els valors estimats, de retorn anuals es dedueixen de la taula adjunta.

Com podem veure, quan menor sigui el CAPE, majors són els retorns esperats. Per exemple, per al rang 15-20, el més usual (25% del temps), el retorn esperat anual per a 10 anys se situa en el 8% , que equival a un 2,3% per sobre de la situació actual.

El CAPE, és un valor que seguim regularment a inbestme per prendre certes decisions, ja que el nostre servei té sempre, un component de gestió dinàmica de les carteres. Actualitzem aquest valor regularment al nostre web. Convidem a l’inversor curiós a seguir-lo regularment.

Tenint com a referència el CAPE, l’inversor pot evitar el més gran dels pecats, comprar car i vendre barat. De totes maneres, tampoc cal donar-li més importància de la que té: aquest és un termòmetre del mercat global. L’inversor ha de tenir en compte altres factors en invertir, sobretot quan analitza o inverteix en accions o empreses individuals: el potencial de creixement pot justificar pagar alts múltiples per elles.

Tot i així, si que hem d’identificar clarament, les grans bombolles que s’observen en el gràfic següent.

Dónde destaca la burbuja de internet en el 2000 y el crack del 29

Si només invertíssim basant-nos estrictament amb aquest indicador, estaríem probablement el 50% del temps fora del mercat. Tot i que una de les estratègies podria ser buscar una rotació entre diferents regions o mercats buscant baixos Capes: l’inversor pot decidir invertir més o menys en una regió en funció del CAPE regional. A la web de Starcapital, hi ha una excel·lent informació, de la qual extraiem la situació a finals d’agost. Per exemple, els països més interessants en aquests moments serien mirant diversos paràmetres, Hongria, República Txeca, Rússia, Itàlia, Àustria i Espanya. Per contra, els Estats Units, Mèxic, Dinamarca o Índia i fins i tot Grècia, estarien entre els països sobrevalorats.

Però qui té el valor? Molt sovint les baixes valoracions d’un país estan relacionades amb algun problema geopolític o econòmic. Per exemple, ara mateix el CAPE de Rússia està per terra a 4,8. ¿Qui s’atreveix?

Global CAPE a 31/8/2015

Fonts i links utilitzats, per qui vulgui aprofundir més sobre el tema:

Schiller, creador de l’indicador, manté un excel amb les dades actualitzades.

Instruccions per fer-se un mateix el càlcul.

Com preveure els retorns a llarg termini

Com construir models d’inversió amb el CAPE.

Descargar 7 inversiones de rentabilidad a largo plazo

Comparteix aquest article:
LinkedIn
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp