Entendre quina és la nostra tolerància al risc abans de començar a invertir.

Conèixer la nostra predisposició o tolerància al risc és un dels factors més importants , quan ens decidim a invertir . En el llarg plaç , els mercats premien als inversors que mantenen una disciplina . En el curt plaç, qualsevol inversor està subjecte a les oscil.lacions del mercat , i en moments puntuals , els mercats estan sotmesos a altes volatilitats , les quals es traslladen i reflecteixen en les nostres carteres .

Molt sovint escoltem a grans analistes fent projeccions com si fossin veritats . Però la realitat ens demostra que vivim en un món de probabilitats , mentre la nostra ment està més estructurada a tenir respostes definitives , per eliminar la incertesa. És convenient pensar conceptualment en probabilitats , així la nostra perspectiva canviarà , i estarem més preparats per considerar riscos que abans no contemplàvem .

Dit això , és imprescindible identificar el portafolis d’actius més adaptat al nostre perfil de risc, el qual ens doni la confiança de que és la millor estructura d’inversió per nosaltres . Arribar a aquest sentiment de convicció ens ajudarà a superar fins i tot , els mals moments del mercat.

Rendibilitat i risc, per definició tenen un vincle . Per obtenir més rendibilitat hem d’estar disposats a acceptar més risc , per tant hem d’estar preparats per veure més pujades i baixades en les nostres carteres. Una cartera de perfil moderat pujarà menys en el llarg plaç , però si està ben estructurada , també baixarà menys en moments de caigudes dels mercats.

Com invertir

1- Mai hem d’invertir el capital que necessitem a curt plaç.

A Inbestme , volem estar segurs que els nostres clients entenen bé aquesta premissa , és fonamental no invertir capital que podem necessitar a curt plaç , capital que necessitem per satisfer les nostres necessitats bàsiques , com el menjar , la vivenda , estudis dels nostres fills , oci , viatges, o qualsevol altre element que considerem vital . Seria convenient , inclús , posar a part un percentatge adicional de diners per imprevistos . I seria altament recomanable tenir en un dipòsit , una quantitat que ens cobreixi les necessitats dels nostres pròxims 2 anys . Aquesta xifra adicional hauria de ser superior , si la nostra font d’ingressos no fos estable .

Només a partir d’aquest moment , té sentit pensar en invertir el diner que no necessitem a curt termini, per tant invertir el diner sobrant .També és important saber l’horitzó en el qual estem invertint . Quant més llunyà sigui aquest horitzó , més agressius podem ser en les nostres inversions , ja que en el llarg plaç , la volatilitat es redueix enormement .

2- Tenim estómac per superar caigudes de mercat ?

La millor manera de mesurar la nostra tolerància al risc és pensar quina seria la nostra reacció davant una davallada dels mercats . Tinguem en compte , que una caiguda percentual de menys del 10% , es considera una simple correcció . Dit això, hauríem de pensar que recentment els inversors van tenir que superar caigudes del 50% en el període 2008-2009.

Alguns d’ells , varen ser incapaços de suportar la situació i van vendre les seves posicions . Molts no van tornar a invertir en els mercats , quant aquests es varen recuperar , els inversors no tan sols van perdre la possibilitat de recuperar la pèrdua , sinó també la possibilitat de triplicar la seva inversió a partir del 2011.

Per tant , és important tenir una distribució del nostre portafolis d’acord amb les pèrdues (tot i que temporals ) que estem disposats a digerir . Però el més important en aquest context , és saber controlar les nostres emocions .

3- Dissenyar un portafolis que reflecteixi la nostra tolerància al risc

Una vegada assegurats de que la quantitat a invertir no es necessita a curt plaç , assegurats del nostre horitzó i combinat amb la nostra tolerància al risc , seria el moment d’invertir en un portafolis que s’ajustés a les nostres característiques .

Us recomanem que comenceu a conèixer el vostre perfil inversor .

Si tenim més tolerància al risc , més percentatge de renda variable podrem incorporar al nostre portafolis ; en canvi si la nostra aversió al risc és elevada , la renda variable serà més limitada , i tindrà més components de renda fixa , el que limitarà al mateix temps la nostra rendibilitat . A Inbestme apliquem tècniques sofisticades per combinar diferents actius que permetin reduir el risc . També apliquem sistemes dinàmics per adapatar-nos a les situacions canviants del mercat.

4- Invertir com més aviat millor i regularment …

….redueix extraordinàriament el risc . Quant més llunyà sigui el nostre horitzó inversor, més ens beneficiarem de la màgia de l’ interès compost . I en aquest horitzó més llarg, les probabilitats es decanten a favor nostre , deixant de costat la incertesa del curt plaç .

És difícil preveure com actuaren els mercats . En canvi, és més entenedor; que si invertim en diferents moments de l’any i periodificant la inversió en els successius anys , estarem posant al nostre favor, el factor aleatori del mercat,  ja que invertirem en diferents moments de la corba. La periodicitat regular de la inversió en el temps demostra que aquest és un factor determinant per l’èxit del inversor .

A Inbestme incentivem aquest factor suggerint una inversió sistemàtica adicional del 10% al 15% anual de la quantitat inicialment invertida .

Inbestme ha iniciat un servei digital de assessoria financera molt sofisticada .És una clara alternativa de baix cost i de alt valor afegit , donant resposta a tots els reptes que se li plantegen al petit inversor . Si estàs preparat per invertir amb Inbestme , obre un compte o coneix el teu perfil inversor . I sinó , sempre pots seguir aprenent amb nosaltres les bases de com invertir , o seguir el nostre blogEsperem poder-te ajudar , perquè puguis prendre paulatinament , el control de les teves finances.

Comparteix aquest article:
LinkedIn
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp