Les claus de la inversió socialment responsable

Més volum del que sembla

La inversió socialment responsable forma part de l’ecosistema financer i té un pes més rellevant del que creiem.

Si bé el 2002 l’import en gestió socialment responsable amb prou feines arribava als 80 milions d’euros a Espanya, a desembre de 2015 aquest volum es va situar en gairebé 170.000 milions d’euros. La xifra és molt elevada, tant, que representa el 47% dels actius gestionats professionalment (en fons i plans de pensions), segons l’estudi realitzat per Spainsif i presentat el 2016

A la vista d’aquestes dades, sembla clar l’interès dels estalviadors, particulars i institucionals, en que els seus estalvis i inversions es realitzin d’acord amb uns criteris que reverteixin positivament en la societat.

En el mateix informe de Spainsif es defineix la ISR com “una aproximació d’inversió a llarg termini que integra els criteris ambientals, socials i de governança en el procés d’estudi, anàlisi i selecció de valors d’una cartera d’inversió

Els principals criteris

Però quins són els criteris d’inversió? Hi ha diferents estratègies o criteris:

D’exclusió o “screenning” (destriatge) negatiu: s’aplica un filtre per excloure de la inversió actius que, lluny d’aportar alguna cosa positiva a la societat, la fan pitjor. Els filtres més habituals són sobre pornografia, armament, tabac, nuclears, explotació infantil … La gran part de la ISR a Espanya està en aquest apartat, atès que és la més senzilla.
Dins de l’exclusió es pot anar més enllà i incloure el filtre de les normes internacionals. Per exemple, s’acceptaran empreses que compleixin o hagin signat tractats internacionals sobre drets humans, medi ambient, corrupció …

La ISR d’exclusió representa tres quartes parts de les finances socialment responsables a Espanya.

Best-in-class: en aquest cas és un “screening” positiu. El gestor d’una inversió que adopti aquesta estratègia invertirà segons els criteris ambientals, socials i de governança, per incloure en les seves inversions aquelles empreses que millor s’hagin adaptat a aquests criteris. És una estratègia més costosa que l’anterior, tret que se segueixi algun índex ja creat que respecti aquests criteris.
Inversió temàtica: La inversió temàtica inverteix en temes o sectors específics, com ara la lluita contra el canvi climàtic, la gestió responsable de l’aigua o el desenvolupament d’energies renovables. Han crescut considerablement en els últims anys.
Inversió d’impacte: és l’estratègia d’inversió socialment responsable més recent. Podríem definir-la com aquella que pretén un impacte social positiu en temes tan concrets com la inclusió financera a través de microcrèdits o el “crowfunding”, per donar viabilitat a projectes i negocis d’impacte social.
Invertir, respectant els nostres valors individuals és cada dia més senzill, i fer-ho de forma econòmica a través d’ETFs també. Per exemple podem invertir en índexs de sostenibilitat o en un ETF, el qual els seus actius són accions d’empreses, on el CEO sigui una dona.

A InbestMe, les nostres carteres Advanced t’ofereixen la possibilitat de posar a treballar part dels teus estalvis en inversió socialment responsable: estaràs invertint en empreses amb un retorn positiu per a la societat i ho estaràs fent al millor cost.