Pensant en la universitat dels teus fills

Els dubtes d’un pare primerenc

Un amic que acaba de ser pare, molt previsor i en un atac de pare primerenc, em diu, que necessita estalviar 55 € mensuals per pagar la universitat del nounat. Tot i que és impossible saber si el seu fill anirà a la Universitat i tot i que, en part, penso que aquest raonament pot influir sobre el seu fill i encaminar-lo a alguna cosa que ell potser no voldria fer, no em sembla malament que planifiqui per a un objectiu vital a llarg termini , pel que li pregunto com ho ha calculat.

Ha mirat quin és el preu mitjà d’una matrícula universitària a la Universitat de Barcelona, 1382 € i un màster uns 3.000 €. Ha tingut en compte una inflació mitjana del 2% i el resultat és que necessitarà:

1º año

2º año 3º año 1º master 2º master

Total

    1.973,84 €     2.013,31 €     2.053,58 €     4.547,00 €     4.637,94 €   15.225,67 €

Ha anat al seu banc i li ofereixen una llibreta d’estalvi sistemàtic al 0,60%, pel que, per poder reintegrar als 18, 19 … 22 anys les quantitats que ha calculat, hauria de fer aportacions de 55 € cada mes fins que pagui el 2n curs del màster i li sobressin 48 €.

Estalvi tradicional vs inversió a llarg termini

Li dic que em sembla bé que si s’ha detectat una necessitat vital, miri de cobrir-la estalviant tots els mesos, però li dic que no entenc per què si vol invertir a 18, 22 anys no ho fa en renda variable. Amb la seva resposta em deixa clar que no coneix la màgia de l’interès compost, ja que opina que per 55 € mensuals no val la pena arriscar i d’altra banda no vol tenir ensurts un mes abans de necessitar els diners.

Li proposo fer un exercici: invertir l’estalvi des del primer mes en una cartera arriscada, de la qual puguem obtenir una mitjana del 8% anual; d’altra banda, per a la seva tranquil·litat li proposo que un any abans que comenci la universitat rescatem els 1.973 € que necessitarà l’any següent i el tingui en efectiu per estar segur que no perd res i així successivament anar rescatant un any abans el que necessitarà l’any següent. Pel que en comptes de deixar d’aportar als 22 anys ho farem als 21.

Edad

Curso Depósito (0,6%) Cartera arriesgada (8%)

Reintegro

Acumulado Reintegro

Acumulado

17 años         11.813 €       1.973 €

         21.243 €

18 años 1º carrera          1.973 €         10.572 €        2.013 €

         21.605 €

19 años

2º carrera          2.013 €           9.279 €        2.053 €

         21.955 €

20 años 3º carrera          2.053 €           7.938 €        4.547 €

         19.733 €

21 años

1º master          4.547 €           4.094 €        4.637 €

         17.328 €

22 años* 2º master          4.637 €                 48 €

         18.714 €

* Durant l’últim any, en el cas del dipòsit, continua aportant els 55 €; en el cas de la cartera arriscada, atès que ja ha realitzat tots els pagaments, l’últim any ja no fa aportacions.

A llarg termini no hi ha color

Com podem veure a la taula, el fet d’invertir en renda variable ens reporta més de 18.000 € extres mantenint les aportacions en 55 € mensuals. El meu amic té tres opcions, baixar l’aportació per ajustar-la a l’objectiu, preveure uns estudis a l’estranger després del màster o anar a pel segon.

Quan detectem un objectiu vital és important calcular el termini en què el necessitarem cobrir econòmicament. D’aquesta manera poder valorar i aprofitar-nos del que significa invertir a llarg termini aprofitant l’interès compost.

Comparteix aquest article:
LinkedIn
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp