Durant la primera setmana d’agost, el comitè d’inversió d’inbestMe ha decidit augmentar l’exposició de les carteres Dynamic a actius high quality o alta qualitat. Aquests actius es caracteritzen per tenir rendibilitats altes, estables i baix endeutament.

Augment de l’exposició a actius d’alta qualitat

Les carteres Dynamic es gestionen en dues parts: una central que està indexada i és molt similar a les nostres carteres estàndard, que tenen una distribució estratègica de llarg termini, i una altra parteix satèl·lit que es gestiona tàcticament, reduint l’exposició al mercat de renda variable quan la tendència dels preus és baixista. L’objectiu principal d’aquestes carteres és reduir la volatilitat i minimitzar la probabilitat de grans caigudes.

Durant els últims mesos, l’estratègia de la part satèl·lit s’ha focalitzat a reduir el risc, ja que la majoria dels índexs borsaris han caigut en resposta a diversos successos de la conjuntura mundial. No obstant això, recentment s’ha produït una certa millora en el comportament dels mercats, particularment en la zona macroeconòmica estatunidenca.

De totes maneres, això no significa que la tempesta hagi passat. El panorama econòmic continua sent molt complex i es contempla una possible recessió. Cal tenir en compte que moltes vegades els mercats i l’economia no necessàriament estan sincronitzats. Els mercats tendeixen a anticipar la direcció de l’economia uns mesos.

És per això que decidim seguir la dinàmica dels preus, que mostra un possible enfortiment del momentum de la macrozona estatunidenca, i invertim el 25% de l’exposició de les carteres satèl·lit en accions quality americanes. Això significa que, si bé les carteres segueixen en manera defensiva, el 25% de la part tàctica de les carteres s’assigna ara a accions estatunidenques de qualitat. El 75% restant de l’exposició tàctica està en bons conservadors a curt termini.

Fem aquest canvi afegint a les carteres un ETF indexat al MSCI USA Quality Index, que dona exposició a un subconjunt d’accions del MSCI que han experimentat històricament beneficis sòlids i estables.

Carteras de ETFs

Què són les accions de qualitat o quality?

Les accions de qualitat o quality s’identifiquen com aquelles que obtenen una puntuació alta en tres variables principals:

  • Rendiment dels fons propis (ROE)
  • Creixement estable dels beneficis any rere any
  • Baix palanquejament financer

Normalment, les accions amb un balanç sòlid (accions de qualitat) tendeixen a obtenir millors resultats que les empreses amb un balanç feble durant les recessions. La raó és que poden sortejar millor la contracció temporal del negoci.

En termes d’exposició sectorial, l’índex de qualitat mostra una alta exposició a la tecnologia.

El sector tecnològic estatunidenc va ser el primer a sofrir l’augment dels tipus d’interès fa uns mesos. El Nasdaq ha baixat al voltant d’un 20% des de principis d’any. En termes de valoració, les accions tecnològiques en particular tendeixen a sofrir bastant l’augment dels tipus d’interès a llarg termini. Això és pel fet que redueix el valor actual dels fluxs de caixa llunyans en el temps.

La dinàmica dels mercats en aquestes últimes setmanes semblaria indicar que els tipus d’interès a llarg termini que s’han estabilitzat, i fins i tot tendeixen a la baixa malgrat l’augment de tipus d’interès oficials de part dels bancs centrals.

Aquestes mesures afecten majoritàriament els rendiments del deute públic a curt termini, mentre que els rendiments a llarg termini es veuen afectats per les expectatives econòmiques i d’inflació a llarg termini.

Quan els bancs centrals pugen els tipus d’interès, els tipus d’interès a curt termini pugen. Aquests encareixen els crèdits per a les empreses, causant que s’alenteixi l’economia a mitjà i llarg termini. Finalment, això fa que els tipus d’interès a llarg termini baixin.

Això últim beneficia a les accions tecnològiques i de creixement. A causa de la seva relació inversa amb els tipus d’interès a llarg termini, les accions de creixement tendeixen a ser defensives en temps de desacceleració del creixement econòmic.

Descubrir plan de inversión

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment