La meva primera cartera MPCR

MPCR Distribució d’actius

L’objectiu pel que fa a la distribució d’actius del MPCR, és estar exposat al món en renda variable amb un pes del 70%.  Pel que fa a l’exposició en països desenvolupats, això ho aconseguim amb un ETF que replica l’MSCI World (60%). Però  en el cas de la MPCR, i a diferència de la TPCDE, utilitzem el ETF amb cobertura al Euro ( Euro Hedged ). D’aquesta manera evitem la volatilitat de la fluctuació de la moneda. Complementem l’exposició a renda variable amb un 10% en renda variable de països emergents. Pel que fa a l’exposició a renda fixa, l’obtenim amb un ETF de renda fixa agregada en euros, ja que la perspectiva des de la qual es construeix és des de la d’un inversor Europeu.

Per a un inversor una mica menys agressiu, només caldria corregir aquestes proporcions per adaptar al seu perfil de risc. Per exemple, per tenir una cartera més equilibrada (50% / 50%) hauríem de distribuir la nostra cartera respectivament 43% / 7% / 50%.

[pivot_text icon=””]

Distribució d’ actius

 

iShares MSCI World EUR hedged UCITS ETF (isin IE00B441G979) (Ticker IWDE)                   60%

Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (isin FR0010959676) (Ticker AEEM)   10%

iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF  (isin IE00B3DKXQ41)  (Ticker IEAG)                       30%

[/pivot_text]

Estratègia d’ inversió: rebalanceig i reinversió de dividends

A diferència de la TPCDE on buscàvem l’extrema simplicitat, a la MPCR apliquem dos conceptes una mica més avançats:

rebalancejar la cartera cada any. És a dir, a finals de desembre reajustem els pesos de la cartera al pes original. Per a això, agafem el valor de la cartera i apliquem el pes òptim i comprem o venem les accions necessàries.

-alhora que fem això, reinvertim els dividends generats de manera que no es vagi acumulant cash improductiu (com passa en la TPCDE).

Podem veure més avall, o en el log i performance de la cartera, com això pot arribar a afegir un 0,5% anual de rendibilitat addicional en una cartera. Aquest %, que pot semblar irrellevant, en un any es converteix en més d’un 5% en 10 anys, o prop de l’ 11% en 20 anys, per la màgia de l’interès compost.

Una altra estratègia molt recomanable és fer aportacions recurrents a la cartera. Aquesta senzilla tècnica redueix el risc de la cartera ja que estarem invertint en diferents moments de mercat, alhora que és una excel·lent forma d’estalviar. Introduirem aquesta versió més endavant per comparar els resultats.

Com invertir en la MPCR

Qualsevol inversor pot començar a invertir amb aquesta senzilla cartera. Com més aviat millor, ja que el temps juga a favor de l’inversor pacient. Només cal veure el rendiment acumulat en la MPCR. Però abans haurà d’estar convençut que inverteix a llarg termini, i té un mínim de temps o coneixements. És tan simple com aplicar els % indicats per al seu perfil de risc, segons la taula que adjuntem. Un cop tenim el %, només hem de aplicar-lo a l’ import a invertir i dividir pel preu de l’acció en el moment que comenci a invertir. Cada final d’any (o en la data de la primera inversió), haurà de procedir al procés de rebalanceig indicat, és a dir, tornar a fer el càlcul amb els pesos originals escollits.

Si vols conèixer el teu perfil de risc gratuïtament, clica aquí. Les nostres carteres són una excel·lent alternativa per a la majoria d’inversors. Estan dissenyades per a optimitzar la ràtio rendibilitat / risc i obtenir una màxima diversificació d’actius amb molts més ETFs (de 7 a 12 en funció del pla i perfil).

Tabla de distribución de activos según perfil de riesgo del inversor

Compras iniciales

Rebalanceos anuales

Dividendos recibidos

Comparación la MPCR vs TPCDE

El impacto del rebalanceo año 2016 hasta 19/10/2016

En cap cas el contingut d’aquest article ha de ser considerat com una oferta, o recomanació a comprar or vendre cap actiu, ni com a un assessorament en matèria fiscal. Inbestme utilitza informació de terceres parts que considerem fiable. però Inbestme no garanteix la total precisió d’aquesta. L’inversor ha de saber que qualsevol inversió està subjecta a una potencial pèrdua o guany. Els inversors poden experimentar a la realitat resultats diferents als que aquí es presenten: la situació a curt termini dels mercats, o el moment d’entrada, poden donar resultats diferents als aquí presentats, encara que a llarg termini els mercats tenen una tendència natural alcista i tendeixen als seus retorns mitjans.

Descubrir plan de inversión