El risc de no arriscar o el risc a no fer res

Riscos d’invertir

Molt sovint ens limitem a no invertir perquè els riscos de la inversió són molt evidents i poden prendre diverses denominacions:

-el risc de preu, seria el que es deriva de comprar car un actiu

-el risc de tipus d’interès, quan els actius de més risc es deprecien en pujar els tipus d’interès

-el risc de negoci, el que es deriva quan una empresa no aconsegueix els seus objectius

-el risc de fallida, el més extrem quan una companyia fracassa i perd tot el seu valor.

Davant d’això l’estalviador pot sentir la temptació de no fer res, però aquesta acció no està exempta d’altres riscos. Perquè sorprenentment l’estalviador en no invertir, pot estar assumint un altre risc implícit, el risc de no arriscar.

El risc de no arriscar

La volatilitat associada a la rendibilitat,  és l’únic risc evident en una inversió?

No, els crítics de la definició clàssica del risc com a mesura, sostenen que intentar minimitzar la volatilitat dels rendiments en el curt termini pot tenir l’efecte de reduir el rendiment a llarg termini, per tant, els seus diners corren encara més riscos, com per exemple, l’erosió del valor real de la cartera a causa de la inflació o la incapacitat d’aconseguir determinats objectius financers (l’anomenat shortfall risk o dèficit de risc).

Ja vam veure  en una visió fins i tot més “madura” del risc, que alguns defineixen el risc real com el fet de no aconseguir la rendibilitat possible o raonable. Es confon volatilitat de curt termini amb risc.

El risc de la inflació

Però és que l’estalviador que no inverteix s’enfronta a un risc no tan evident, el de la inflació, que va associat a no fer res. I és que només cal mirar el gràfic que adjuntem per a adonar-nos que posar els diners sota el coixí per sentir-se segur, no és pas una “inversió segura”. L’estalviador que no inverteix s’enfronta al risc segur de perdre poder adquisitiu.

I és que tal com diu Charles D.Ellis al seu llibre que recomanem i del qual hem extret alguns dels conceptes per a aquest article: “el risc real és molt simple: és el risc de no tenir prou diners quan realment ho necessitem– com quedar-se sense gasolina al desert “.

Invertir en una cartera eficientment diversificada és una garantia d’obtenir una rendibilitat raonable per al teu perfil de risc. Coneix el teu perfil d’inversor quan abans millor, el temps és el teu millor aliat.