On invertir en el món, el món als teus peus

On invertir en el món: el món en ETFs

Els ETFs han proliferat en els darrers anys, oferint múltiples opcions a l’inversor. En d’altres ocasions ja hem comentat els grans avantatges que aquests ens ofereixen. L’oferta de ETFs en el món és tan àmplia que l’inversor es pot sentir, fins i tot, una mica perdut. Però, al final, és relativament fàcil classificar-los per diversos conceptes, per tenir una millor perspectiva del que ens poden oferir. Una de les opcions és la classificació regional o per països. Amb pocs ETFs, és relativament fàcil invertir millor: ara mateix és possible aconseguir la màxima diversificació, invertir en el món, comprar tot el món.

Invertir millor, invertir en el món. Els millors i pitjors països en 2016.

On invertir, tot el món al teu abast, amb ETFs

És relativament fàcil aconseguir exposició al món sencer amb ETFs. Òbviament. la primera opció seria cobrir el món amb un ETF “world” que “compra tot el món“. Per exemple, en el screener justetf.com, si busquem la paraula world, ens apareixen 66 ETFs amb aquest enfocament, i trobarem tant ETFs de renda fixa com de renda variable, encara que dominen aquests últims. Per exemple, ens apareixen al voltant de 10 ETFs de renda variable amb la denominació “world”, i les seves comissions oscil.len entre el 0,20% i el 0,55%. Sinó tenim problemes en contractar ETFs domiciliats als EUA, encara trobarem moltes més opcions i amb comissions fins i tot més competitives: vegeu per exemple ETFdb.com.

Una altra opció seria subdividir el món entre països desenvolupats i països emergents. Aquesta segona opció ens permetria donar una ponderació diferent i variar-la segons creiem necessari. Aquesta estratègia és la que fem servir en la TPCDE per simplificar.

Una altra opció més extrema seria anar a buscar ETFs per països. És tal l’oferta que hi ha avui dia, que la majoria dels països tenen el seu propi ETF. Encara que per a abastar el món aquesta opció no seria molt recomanable ja que ens obligaria a gestionar-ne una llista molt llarga.

On invertir amb ETFs: invertir en el món

Una de les fórmules més típiques és subdividir el món en grans regions. Per exemple, una opció freqüent per a dividir la nostra exposició mundial en renda variable seria:

-Renda Variable Europea

-Renda Variable Amèrica (encara que normalment s’opta per només EUA).

-Renda Variable Àsia-Pacífic

-Renda Variable Emergents.

Només ens quedaria assignar el pes desitjat a cada regió, i canviar-la periòdicament en funció de l’exposició desitjada. Una opció, és simplement agafar el pes de cada regió al món, i ni tan sols preocupar-se a canviar, ja que aquests pesos només varien en llargs períodes de temps.

Amb una base com aquesta, després sempre podríem afegir o reforçar una regió que ens interessi, sigui perquè és on vivim (encara que si només és per això pot ser poc aconsellable) o perquè volem tenir una sobreexposició a ella, temporal o permanent: això tindria sentit si hem identificat una potencial revaloració en una àrea geogràfica. Però això no és tan fàcil ni necessari. Sinó tenim clar on invertir, ara mateix, amb la revolució dels ETFs, no cal perdre molt de temps en això: els ETFs ens permeten comprar el mercat i el món, gairebé a cost zero.

La diversificació regional, a més de la diversificació en classes d’actius, és una de les claus per optimitzar carteres: és, entre altres coses, el que gestionem i optimitzem per a tu en totes les nostres carteres, tant les Inbestme Strategic  com les Inbestme Dynamic. A més, en les carteres Inbestme Advanced podràs adaptar encara més la teva visió regional, escollint el pack regió o país,però sempre controlant el teu nivell de risc i objectius de rendibilitat desitjats. T’oferim  múltiples opcions de més personalització.

Comparteix aquest article:
LinkedIn
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp