Com triar fàcilment els millors fons de renda fixa

En el món de les inversions, la diversificació és clau per a minimitzar riscos i maximitzar rendiments. I una de les eines més populars i efectives per a aconseguir una cartera diversificada són els fons de renda fixa, amb independència del perfil de risc de l’inversor.

Però, què són exactament i com poden ajudar-te en la teva estratègia d’inversió? En aquest article, et guiarem a través del procés de selecció dels millors fons de renda fixa i de quina manera, algunes plataformes com inbestMe poden ajudar-te en aquesta tasca.

Què és un fons de renda fixa?

Un fons d’inversió de renda fixa és un tipus d’instrument d’inversió que inverteix principalment en instruments financers que generen un rendiment fix, com a bons governamentals, bons corporatius, pagarés o dipòsits a termini fix, entre altres. La principal característica distintiva d’aquests fons és que ofereixen un retorn més predictible en comparació amb altres tipus d’inversions, com les accions o les matèries primeres.

Aquest tipus de fons són essencials en l’actualitat per a conformar una cartera diversificada òptima. Atès que aquests fons tenen un comportament més estable i menys volàtil que altres instruments, són ideals per a inversors que busquen protegir la seva capital i obtenir rendiments constants. Però també per a inversors que tenen una major aversió al risc, ja que els permet comptar amb un mur de contenció en la seva estratègia d’inversió.

Desafiaments en triar un fons de renda fixa

L’elecció d’un fons de renda fixa adequat és una tasca que va més enllà de simplement revisar els rendiments passats. Els inversors han d’enfrontar-se a una sèrie de desafiaments que poden complicar la presa de decisions. A continuació, detallem alguns dels obstacles més comuns.

Anàlisi tècnica

Els fons de renda fixa tenen múltiples factors tècnics que han de ser analitzats. Entre ells s’inclouen:

  • Durada: indica la sensibilitat del fons als canvis en les taxes d’interès. Una durada més llarga generalment implica major volatilitat.
  • Qualitat creditícia: es refereix a la probabilitat que els emissors dels bons en el fons incompleixin amb les seves obligacions. Els bons d’alta qualitat (com els bons governamentals) solen ser més segurs, però ofereixen rendiments més baixos.
  • Tipus d’interès: és el rendiment que s’espera obtenir del fons. No obstant això, és essencial recordar que un tipus d’interès més elevat podria indicar un risc més alt.

Entorn macroeconòmic

Els canvis en les variables macroeconòmiques, sobretot les fluctuacions en els tipus d’interès o les polítiques governamentals poden afectar el rendiment dels fons de renda fixa.

Per això, si decideixes incloure fons de renda fixa en la teva cartera, és essencial estar al corrent d’aquests canvis i comprendre com poden impactar en la teva inversió.

Liquiditat

No tots els fons de renda fixa tenen el mateix nivell de liquiditat. Alguns poden ser més fàcils de vendre que uns altres, la qual cosa pot ser crucial si necessites accedir als teus diners ràpidament. 

Això és especialment important en cas que la teva cartera aposti per bons a llarg termini, superiors a l’any de durada o fins i tot a més llarg termini (10, 20 o 30 anys). En aquests casos, no sempre és possible vendre la inversió sense assumir pèrdues.

Nueva llamada a la acción

Horitzó d’inversió

Depenent dels teus objectius a curt o llarg termini, alguns fons de renda fixa poden ser més adequats que uns altres. No és el mateix tenir un horitzó a curt termini, que un altre a mitjà i llarg termini.

És vital seleccionar un fons que s’alineï amb el teu horitzó d’inversió.

Diversificació interna del fons

Encara que estiguis invertint en un fons i, per tant, ja disposes d’una cartera diversificada, és essencial observar com es distribueixen internament aquests actius. 

Un fons ben diversificat en si mateix reduirà el risc de pèrdua si un dels bons no rendeix com s’esperava.

L’alternativa a la renda fixa: Roboadvisors

Davant tots aquests desafiaments que suposa la renda fixa, els roboadvisors han emergit com una eina alternativa per a conformar la cartera. Aquestes plataformes utilitzen tecnologia avançada per a simplificar el procés de selecció, tenint en compte tots els factors esmentats anteriorment. 

En proporcionar informació detallada i recomanacions basades en algorismes, els roboadvisors eliminen gran part de la conjectura i l’anàlisi manual, permetent als inversors prendre decisions informades amb confiança. A més, s’ajusten al perfil de risc de cada client en les seves diferents etapes i de manera automàtica, per la qual cosa són interessants per a petits inversors.

Inverteix a través en inbestMe

inbestMe és la plataforma ideal per als petits inversors. Especialment, per a aquells més conservadors, perquè troben i seleccionen aquells productes que millor s’ajustin al perfil de cada inversor. A més, a inbestMe podràs trobar altres productes com ETFs, fons ISR o plans de pensions per a completar la teva cartera.

A quines esperes per a posar-te en contacte amb nosaltres? Entra en inbestMe i descobreix tots els nostres productes.

Nueva llamada a la acción

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment