Encara que pugui semblar una mica complex, la TAE és un concepte simple d’entendre. Vegem un exemple. Imagina’t que inverteixes 10.000 € durant 10 anys i, al final dels 10 anys, acumules 15.000 €. En aquest cas hauràs obtingut una rendibilitat total acumulada del 50%, però realment quina rendibilitat anual hem obtingut?

Aquesta rendibilitat anual és la TAE, o Taxa Anual Efectiva. Podem definir TAE com l’interès anual real de qualsevol producte financer. Per a convertir una taxa de rendibilitat acumulada a TAE ens valdrà amb una senzilla fórmula composta per l’interès nominal (TIN) i la freqüència de pagaments/cobraments d’interessos:

TAE = (1 + TIN / freqüència) freqüència – 1 

Per a una definició més completa, la Taxa Anual Efectiva (TAE) és la taxa de creixement anual composta; és a dir, un número que descriu la taxa a la qual una inversió hauria crescut si hagués crescut a la mateixa taxa cada any i els guanys es reinvertissin de forma composta.

Tornant a l’exemple anterior. Si volem conèixer la TAE d’una rendibilitat acumulada del 50% en 10 anys, tan sols hem d’aplicar la següent fórmula:

[(1 + Taxa acumulada)] ^ (1 / (Data final – Data inicial)) -1] x 100

Ex: [ (1 + 0,5)^(1/10) ] – 1 = [ 1,50^(0,1) ] – 1 x 100 =  4,13% de TAE

Per a ser absolutament precisos, la TAE és el millor indicador quan ha de mesurar el creixement de la teva inversió anualitzada quan el període és més d’un any.

Usant l’exemple anterior la taxa anual equivalent (TAE) del 4,13% ens porta a aconseguir en 10 anys el 50% de rendibilitat acumulada. Podem comprovar com component aquesta taxa per a 10 anys obtenim de nou la taxa acumulada de la qual partíem. Els càlculs per al nostre exemple serien:

(1+TAE) ^anys -1 = Taxa acumulada

Ex: (1+4,13%) ^10 -1 = 50%

Quina és la diferència entre la Taxa Anual Equivalent (TAE) i el Tipus d’Interès Nominal?

Molts bancs ofereixen plans d’inversió segurs d’un 3% de rendibilitat sobre la teva inversió. Encara que aquesta rendibilitat nominal pot semblar interessant per a un inversor que busca una rendibilitat relativament segura, s’ha de tenir en compte el que realment significa per a la teva inversió, especialment quan es requereix mantenir el pla durant un predeterminat de temps.

Si, per exemple, t’ofereixen un pla (o un incentiu) del 3% de rendibilitat amb la condició que dipositis la teva inversió durant un mínim de 5 anys, la rendibilitat efectiva pot ser considerablement inferior. Això a vegades es diu de forma encoberta en la lletra petita. Per tant, la TAE equivalent pot ser bastant inferior a l’esperada, o desitjada.

En aquest segon exemple el tipus d’interès nominal (TIN) és en realitat una taxa acumulada per a 5 anys per tant si apliquem la fórmula anterior:

Ex: (1+3%)^1/5-1 = 0,59%

És a dir, el 3% de rendibilitat nominal en 5 anys es converteix en tot just un 0,59% anualitzat.

El que inicialment semblava ser una inversió bona amb una rendibilitat del 3%, veiem com es converteix en una rendibilitat anualitzada del 0,59%. Aquesta rendibilitat pot ser baixa si la compares amb la rendibilitat que es podria obtenir invertint en qualsevol de les nostres carteres previngudes en inbestMe encara que, per a això, hauràs d’assumir una mica de risc segons el teu pla d’inversió.

On veure la TAE en el teu pla d’inversió

Per a aquell inversor que porti més d’un any en inbestMe podrà observar la TAE implícita del seu pla d’inversió en el seu panell d’inversor.

Per exemple en el gràfic del seu pla veurà aquest “Tooltip” o requadre d’informació:

com veure la tae

En l’exemple superior veiem en verd una rendibilitat acumulada del 54,5% (vs en blau una esperada del 47%) i una rendibilitat anual mitjana o TAE del 7,5%.(vs 6,6%).

Aquest seria un altre exemple d’aplicació del concepte de TAE en aquest cas en el portafoli d’un client.

Encara que aquest càlcul es pot fer fins i tot amb pocs dies o setmanes hem decidit només incorporar-ho en la informació del client a partir de superar un any, on comença a tenir representativitat.