Els bancs centrals paren les pujades dels tipus d’interès. Les TIRs de les Carteres Estalvi estabilitzades al 3,5% i 5%

Els bancs centrals paren (de moment) les pujades de tipus d’interès

Durant l’última setmana, tant el Banc Central Europeu com la Reserva Federal van tenir les seves reunions. Tots dos bancs van deixar els tipus d’interès oficials sense canvis, fent una pausa després d’una llarga sèrie d’increments. Els tipus d’interès oficials de dipòsit a Europa ara estan al 4,00%. Han estat incrementats en un 4,50% des del seu nivell més baix. Els tipus d’interès dels Fons Federals ara estan al 5,25% després d’un increment total del 5,25%.

Tipus d'interès oficials dels bancs centrals

Pujades de tipus per a controlar la inflació

El pronunciat augment de tipus que hem presenciat s’ha implementat amb el propòsit de desaccelerar l’economia i controlar la inflació. Inflació que estava molt per sobre de l’objectiu del 2%.

EVOLUCIÓ DE LA INFLACIÓ ALS EUA I EUROZONA
Nueva llamada a la acción

Comunicació dels bancs centrals

En les comunicacions que van seguir a les decisions, els banquers centrals van deixar clar que no estan pensant a reduir els tipus d’interès en aquesta etapa, però que de totes maneres prefereixen mantenir-los al nivell actual, principalment per dos motius:

  • Primer, volen prendre’s un temps per a observar l’efecte acumulatiu en l’economia dels increments que ja han realitzat. Es necessita temps abans que els augments dels tipus d’interès mostrin el seu efecte en l’economia. No estem segurs de quant temps es necessita; la teoria econòmica només reconeix que aquests retards són “llargs i variables”. L’economia, especialment als EUA, va demostrar ser inicialment bastant resistent als majors costos de finançament, però aviat podria començar a sentir l’impacte.
  • Segon, durant les últimes setmanes, els tipus d’interès a llarg termini van augmentar substancialment. Aquests no són tipus que estableixen els bancs centrals, que només controlen els tipus a curt termini. Els tipus a llarg termini depenen de l’oferta i demanda de bons de l’estat a llarg termini. Durant l’últim període, l’oferta va augmentar substancialment a causa dels creixents dèficits públics, mentre que alguns actors molt importants, com els bancs centrals i alguns inversors institucionals estrangers, van disminuir o van detenir les seves compres. Això va portar a una forta revaloració a la baixa dels instruments de deute a llarg termini.

El fet que els tipus d’interès a llarg termini hagin augmentat és molt rellevant. Tant la Reserva Federal com el BCE el van tenir en compte quan van decidir no augmentar més els tipus oficials. L’augment en els tipus a llarg termini està, de fet, realitzant part del treball dels bancs centrals per a desaccelerar l’economia. Podem dir que els tipus a llarg termini són fins i tot molt més importants que els tipus oficials a curt termini. És així perquè les persones i les empreses solen finançar les seves compres i inversions més importants a llarg termini. Els tipus hipotecaris a 30 anys ara estan per sobre del 8% als EUA, 

Els tipus hipotecaris a 30 anys als EUA ha pujat a més del 8%, quan havia descendit fins a un nivell molt baix, del 3%, després de l’inici de la pandèmia. Això clarament marca una gran diferència per a les llars. A Europa, les elevades taxes per a finançar-se a llarg termini no afavoreixen una demanda que ja és feble.

TIPUS HIPOTECARIS ALS EUA

Seguint la mateixa línia, les empreses han estat en gran manera protegides de l’augment dels tipus d’interès. Això es deu al fet que la majoria va assegurar el seu finançament en els anys anteriors, quan els tipus eren significativament més baixos. No obstant això, gran part d’aquest deute haurà de refinançar-se entre 2025 i 2026, i el nou finançament vindrà amb un cost molt major.

Per tant, l’augment dels tipus d’interès a llarg termini va ser un desenvolupament crucial per a l’economia. Els bancs centrals van prendre nota i van preferir detenir els seus augments.

Perspectives per al futur

Els últims anys han estat molt difícils per als inversors en renda fixa. El Bloomberg Global Aggregate, el referent per a la renda fixa global, va perdre un excepcional 22,5% des de principis de 2021.

Això és gairebé inconcebible per als inversors que tradicionalment veuen els bons com una alternativa més segura a les accions en les seves carteres i ha fet que especialment les carteres d’inversió més conservadores no “aixequin el cap”, però el ràpid augment en els tipus d’interès oficials i ara la pressió sobre els bons a llarg termini van produir grans pèrdues per a la classe d’actius denominada “fixa”.

Ara pensem que estem molt prop del final del cicle d’augments per part dels bancs centrals, ja que el procés desinflacionari està en marxa i una economia en desacceleració farà que sigui molt més difícil per als bancs centrals justificar més augments.

Al mateix temps, els rendiments inicials més alts proporcionen una protecció molt més sòlida contra pèrdues, fins i tot si els tipus d’interès continuen augmentant.

Nueva llamada a la acción

TIRs de les Carteres Estalvi al 3,5% I 5%

A inbestMe, durant l’últim any, hem ofert als nostres clients la possibilitat d’invertir en Carteres Estalvi. Això ha estat una excel·lent solució per als nostres clients, ja que ha estat per a ells la inversió ideal en un període de ràpid augment dels tipus d’interès. Aquestes carteres estan construïdes amb fons monetaris el preu de mercat dels quals no es veu afectat per l’augment dels rendiments i per als quals els tipus d’interès oficials més alts només es tradueixen en una major acumulació d’interessos.

TIR Variable Cartera Estalvi euro

Amb les parades dels tipus d’interès dels bancs centrals queden estabilitzades (almenys temporalment) en unes TIRs (variables) molt atractives del 3,5% en Euros i del 5% en Dòlars.

Tipos sintéticos de interés de nuevas operaciones de las entidades de crédito y los establecimientos financieros de crédito

Font: estadístiques del Banc d’Espanya

Com veiem en el gràfic superior la TIR del 3,5% de la Cartera Estalvi en Euros és 6,6 vegades més alta que els tipus d’interès dels dipòsits bancaris a Espanya (0,53% al setembre del 2023) o gairebé 3 punts percentuals superiors.

La TIR de les Carteres Estalvi en Dòlars del 5% és 11,7 vegades més alta quan es compara amb les estadístiques de la FDIC dels tipus dels dipòsits (0,46% a 16/10/2023) als EUA.

Com veiem, els bancs han traslladat ràpidament les pujades en els tipus d’interès de préstecs i crèdits que estan en el 5,4% mentre no ho han fet en els dipòsits.

Noves oportunitats per a l’inversor conservador: carteres 100% en bons

A la llum dels recents moviments dels bancs centrals, considerem que els cicles d’increment en els tipus d’interès estan arribant a la seva fi. Aquesta situació converteix a la renda fixa en una opció d’inversió més atractiva que en anys anteriors.

Si bé les carteres d’estalvi continuen sent una eina eficaç per a optimitzar la liquiditat o establir un fons d’emergència, vam veure la necessitat d’oferir als nostres clients alternatives addicionals que poden tenir horitzons més llargs. En aquest context, al setembre rellancem i ampliem l’oferta de les carteres 100% de bons (perfil 0). Aquestes carteres, inherent i deliberadament conservadores, representen una progressió natural de l’estalvi, elevant de forma controlada el risc i l’exposició a actius de renda fixa.

Recentment, vam actualitzar les TIRs estimades de les carteres 100% de bons:

  • 3,8% per a les carteres a Euro
  • 5,16% per a les carteres a Dòlars.

El 2022 va ser un any excepcional, caracteritzat per marcades caigudes en la renda fixa. No obstant això, aquesta conjuntura obre un ventall de noves oportunitats per a la renda fixa que estarem atents a continuar explorant en el futur pròxim.

Nueva llamada a la acción

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment