Les carteres indexades ISR amb molt bones rendibilitats a tancament de setembre 2023

En aquest article portem les rendibilitats de les carteres indexades ISR a tancament de setembre de 2023.

Nota: aquest és un informe complementari a l’informe sobre l’evolució de les carteres indexades al tancament de setembre 2023.

L’any 2023 segueix bé per a la ISR indexada

Com ja hem comentat en anteriors edicions, la Inversió Socialment Responsable (ISR) indexada té anys millors i anys pitjors. Des que existeixen els índexs ISR de renda variable, aquests han tendit a ser una mica millors que les seves referències no ISR no tant en renda fixa.

Rendibilitats Carteres Fons Indexats Estàndard vs. ISR
1/1/2023 a 30/9/2023

Com veiem en el gràfic superior, a tancament de setembre les nostres carteres (diversificades) de fons indexats ISR no sols obtenen unes molt bones rendibilitats, sinó que a més en mitjana (4,8%) superen en 0,3 punts percentuals les carteres (diversificades) de fons indexats estàndard (4,5%).  Ja vam observar aquesta tendència al juny 2023, encara que les diferències s’han moderat. I en tot cas es produeixen sobretot en els perfils més alts, mentre que en els més baixos s’igualen o s’inverteixen.

Rendibilitat mitjana carteres Estàndard vs. ISR
1/1/2023 a 30/9/2023

En el gràfic superior veiem que les carteres d’ETFs ISR també ho han fet uns 0,1 punts percentuals millor (3,8% vs. 3,7%), mentre que les de plans de pensions ISR s’han quedat 0,2 punts percentuals per sota (4,0% vs. 4,2%) de les Estàndard.

CTA FI ISR (CAT)

La rendibilitat de les carteres ISR indexades continua sent igual o lleugerament millor a llarg termini

inbestMe va ser pionera a Espanya i a Europa a llançar les primeres carteres indexades ISR en el 2018. Des de llavors hem escrit sovint sobre la Inversió Socialment Responsable Indexada, conscients que som segurament la institució financera a Espanya que té l’oferta més àmplia i transversal de carteres ISR indexades, tant en ETFs (10 perfils), com en Fons Indexats (10 perfils) i Plans de pensions (10 perfils).

Seguint aquest lideratge en ISR indexada, fa unes setmanes vam llençar també les nostres primeres carteres 100% de bons i bons verds ISR.

Rendibilitat mitjana carteres Estàndard vs. ISR
1/1/2015 a 30/9/2023

Veiem com des de l’1/1/2015 la rendibilitat de les carteres indexades ISR (+41,3%) supera en mitjana les carteres indexades estàndard (39,9%) en 1,4 punts percentuals.

TAÉs mitjana carteres Estàndard vs. ISR
1/1/2015 a 30/9/2023

Les carteres indexades ISR d’inbestMe obtenen de mitjana una rendibilitat anualitzada (TAE) del 3,84% o sigui amb prou feines unes dècimes millor que el 3,77% de les indexades estàndard. És cert que no sempre és el cas, veiem que les carteres de fons indexats ISR es queden uns 0,2 punts percentuals per sota.

Però, així i tot, creiem que és possible afirmar que en general les nostres carteres indexades ISR aconsegueixen igual o lleugerament millor resultat en el llarg termini, encara que any a any poden donar-se circumstàncies diferents com ja comentem a l’inici.

Nota important: les dades de rendibilitats tenen en compte un període de backtest (abans del 2017 o fins i tot més llarg per a algunes carteres).

Què haig de seleccionar, una cartera indexada ISR o Estàndard?

Tot això ens porta a una pregunta recurrent que ens fan els nostres clients: Què haig de seleccionar, una cartera indexada ISR o Estàndard? Què és millor?

D’una banda, les dades permeten augurar que la inversió socialment responsable indexada pot ser tan eficient com la indexació estàndard, encara que any a any ens trobarem anys favorables a l’un o l’altre estil. També hem vist que hi ha diferències entre els perfils, i més si ens endinsem en les nostres diferents carteres, sigui d’ETFs, Fons Indexats (en la qual més ens hem centrat) o Plans de pensions, que encara que estan construïdes amb la mateixa política d’inversió pels condicionants de cada vehicle, no són totalment idèntiques.

És difícil dir si el bon acompliment general de la ISR que s’observa en termini analitzat, continuarà en el futur i quan ens pregunten sobre el tema, recomanem als nostres clients que triar la ISR o no ha de correspondre més a perseguir valors de sostenibilitat o de responsabilitat social que a buscar més rendibilitat.

És a dir, en realitat la resposta la té cada client, en tot cas no sembla que l’elecció per la ISR hagi de perjudicar els resultats (en el període analitzat ha estat al contrari).

Recordem que l’elecció d’una cartera indexada ISR pot ser complementària en inbestMe (no en els nostres competidors directes ni en la majoria d’entitats tradicionals). És a dir, en inbestMe es pot combinar (amb el mateix o diferent perfil) una cartera indexada estàndard amb una cartera ISR indexada, i, per tant, un inversor pot decidir dedicar només una part de la seva exposició a la sostenibilitat, ampliant la seva diversificació (en aquest cas diversificant l’estil d’inversió).

Nueva llamada a la acción

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment