Fons indexats ISR. Beneficis d’inversions sostenibles en 2023

En els últims anys, la consciència sobre la sostenibilitat, la cura del medi ambient i la responsabilitat social ha augmentat de manera considerable. Aquesta tendència ha tingut un impacte significatiu en el món de les inversions, on cada vegada més inversors busquen oportunitats que generin un impacte positiu en el medi ambient i la societat. Avui ens detindrem en els beneficis de les inversions sostenibles en aquest 2023.

En aquest sentit, els fons indexats ISR (acrònim d’Inversió Socialment Responsable) s’han convertit en una opció popular per a aquells que desitgen combinar rendiment financer amb valors ètics. En aquest article, explorarem els beneficis de les inversions sostenibles i com els fons indexats ISR poden ser una de les millors eines per a invertir en 2023.

Què són els fons ISR i quins són els seus avantatges?

Els fons ISR (Inversió Socialment Responsable) són fons d’inversió que inverteixen amb criteris ètics i sostenibles en seleccionar els actius que formen part del seu patrimoni. Aquests fons busquen generar un impacte social i ambiental positiu, a més d’obtenir rendiments financers.

Aquest tipus d’instrument compta amb una sèrie d’avantatges, especialment en relació amb els fons tradicionals. A continuació, expliquem algunes de les més importants:

Rendibilitat financera a llarg termini

Històricament, s’ha demostrat que les inversions sostenibles poden oferir rendiments financers sòlids i, en moltes ocasions, fins i tot superiors a les inversions tradicionals.

En 2023, s’espera que aquesta tendència continuï, ja que les empreses i sectors que aborden els desafiaments socials i ambientals estan ben posicionats per a garantir un creixement a llarg termini. En invertir en fons indexats ISR, els inversors poden aprofitar el potencial de creixement d’aquestes empreses i sectors, al mateix temps que recolzen projectes i pràctiques sostenibles.

Reducció de riscos

L’adopció de criteris ambientals, socials i de governança (ESG) en la selecció d’actius pot ajudar els inversors a reduir riscos associats amb problemes ambientals o socials.

Aquesta estratègia està dissenyada per a incloure companyies que compleixen amb alts estàndards de sostenibilitat, la qual cosa pot mitigar riscos relacionats amb la reputació, litigis i regulacions ambientals. Això proporciona als inversors una major confiança en les seves carteres i una protecció addicional contra possibles contingències.

CTA FI ISR (CAT)

Contribució al benestar social i ambiental

En invertir en fons indexats ISR, els inversors estan recolzant empreses compromeses amb pràctiques sostenibles i responsables. Aquestes companyies poden estar involucrades en àrees com a energies renovables, eficiència energètica, salut, educació i equitat de gènere.

En contribuir a aquestes iniciatives, els inversors poden generar un impacte positiu en la societat i el medi ambient, al mateix temps que obtenen rendiments financers. A més, cal tenir en compte que aquestes polítiques estan fortament incentivades pels Governs i altres organismes supranacionals.

Transparència i accés a informació

Els fons indexats ISR solen adoptar un enfocament transparent en revelar els seus criteris d’inversió i els seus processos de selecció d’actius. Això brinda als inversors accés a informació clau sobre com es prenen les decisions d’inversió i quines companyies estan incloses en els fons.

En 2023, s’espera que els inversors valorin cada vegada més aquesta transparència i utilitzin aquesta informació per a prendre decisions més informades i alineades amb els seus valors personals.

Què es pot esperar en 2023 dels fons ISR?

Tot apunta al fet que 2023 continuarà sent un bon any per als fons ISR. Existeixen diversos factors que impulsen aquesta tendència.

El primer d’ells té a veure amb la necessitat que tenen els governs de tot el món de ser més independents en matèria d’energia, especialment arran de la guerra entre Rússia i Ucraïna. Això podria conduir a una acceleració de les inversions en energia renovable, emmagatzematge d’energia i eficiència energètica. A més, els reguladors de tot el món han introduït millors i més estrictes criteris ESG o en matèria de regulació de la sostenibilitat, incentivant aquestes conductes.

Tot això fa que la seva rendibilitat sigui cada vegada major. Prenent com a referència l’índex MSCI World ESG Leaders Index, que engloba a totes aquelles empreses compromeses amb criteris socials i mediambientals a tot el món, veiem que la seva rendibilitat respecte al MSCI World és pràcticament la mateixa (12,75% enfront del 12,81% anualitzat en els últims cinc anys).

Inverteix en fons ISR a través d’inbestMe

Encara que ningú sap què ocorrerà en el futur, la veritat és que els fons ISR són el futur de les inversions. Bona part de la societat està conscienciada amb la responsabilitat social i mediambiental, especialment en tot el que té a veure amb el canvi climàtic, i els consumidors i governs ja estan realitzant accions decidides per a solucionar-lo.

inbestMe aposta per aquest estil d’inversió a través de les nostres carteres de fons indexats ISR. És la millor manera d’obtenir excel·lents rendibilitats invertint en empreses socialment responsables. A quines esperes per a començar a invertir pensant en el medi ambient i en la societat?

Nueva llamada a la acción

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment