Les carteres indexades ISR són tant o més eficients a llarg termini (edició 2022)

L’any 2022 no ha estat un bon any per a la ISR.

Així com l’any 2021 va ser un any excel·lent per a les carteres indexades ISR d’inbestMe l’any 2022 ha estat més aviat al contrari.

Rendibilitat mitjana carteres Estàndard vs. ISR Any 2022

Tal com s’observa en el gràfic superior, les carteres ISR, no sols han caigut al cap d’un any 2022, excepcionalment dolent, sinó que a més ho han fet, en mitjana, uns 1,7 punts percentuals més que les carteres indexades estàndard.

Els principals motius d’aquestes caigudes superiors són:

  • que els índexs d’Inversió Socialment Responsable de renda variable descarten més empreses energètiques, precisament, l’únic en positiu en el 2022.
  • que els índexs ISR de renda fixa tenen en general durades més llargues i que, per tant, s’han vist més perjudicades per les pujades dels tipus d’interès.

Considerem aquests dos factors conjunturals.

CTA FI ISR (CAT)

La rendibilitat de les carteres ISR continua sent igual o millor

Malgrat aquest 2022, les carteres ISR, en el llarg termini, continuen sent igual d’eficients o fins i tot lleugerament millor que els seus equiparables no ISR.

Rendibilitats acumulades mitjanes carteres Estàndard vs ISR 
Des de l'any 2015 al 2022

La mitjana de rendibilitat acumulada d’una cartera ISR des del 2015 és del 33,5%, és a dir 1,9 punts percentuals més que la mitjana de les carteres indexades estàndard que aconsegueixen el 31,6%.

TAEs mitjanes carteres Estàndard vs ISR 
Des de l'any 2015 al 2022

Si analitzem aquestes mateixes rendibilitats en termes de TAEs, veiem com la TAE mitjana de les carteres ISR és uns 0,1 punts percentual millor que les carteres indexades estàndard.

CTA ETFs ISR (CAT)

Les carteres ISR indexades són igual d’eficients a llarg termini

Més enllà de la rendibilitat, observem en el gràfic següent que les volatilitats (indicació del risc) faig una mitjana de les carteres ISR són en uns 0,2 punts percentual millor que les carteres estàndard.

Volatilitat (risc) una mitjana de carteres ISR vs. Estàndard 
Des de l'any 2015 al 2022

La combinació d’iguals o millors rendibilitats combinades amb volatilitats una mica menors fan que la Ràtio de Sharpe mitjana de les carteres ISR (0,42) sigui una dècima millor que el de les carteres indexades estàndard, com observem en el gràfic següent.

Ràtio de Sharpe mitjanes carteres ISR vs. Estandar 
Des de l'any 2015 al 2022

Les diferències en les mètriques entre indexació ISR i indexació estàndard, s’han igualat bastant, després del 2022. Si s’observa detalladament s’observen lleugeres diferències entre els diferents tipus de carteres. Encara que en la seva concepció s’han creat amb el mateix objectiu, a causa de la diferent oferta existent entre ETFs i fons indexats, hi ha uns certs matisos entre elles.

Evolució carteres indexades estàndard vs ISR d'un Perfil 7
1/1/2015 a 31/12/2022

En tot cas, creiem que és possible dir, com a conclusió, que històricament les nostres carteres indexades ISR són iguals o una dècima millor: encara que ambdues tinguessin mètriques iguals, ja ens semblaria una excel·lent notícia per a l’inversor preocupat per la sostenibilitat.

CTA PP ISR (CAT)

Què haig de seleccionar, una cartera indexada ISR o Estàndard?

D’una banda, ja hem comentat que considerem que els factors que han perjudicat la Inversió Socialment Responsable en el 2022 són conjunturals.

D’altra banda, és difícil dir si el bon acompliment general de la ISR que s’observa en el llarg termini, continuarà en el futur i quan ens pregunten sobre el tema, diem als nostres clients que el fet de triar la ISR ha de correspondre més a perseguir valors de sostenibilitat o de responsabilitat social que a buscar més rendibilitat.

Evolució carteres indexades estàndard vs. ISR d'un Perfil 7 
1/1/2015 a 31/12/2022

Creiem que la història (vegeu gràfic amb l’exemple d’un perfil 7) permet augurar que la inversió socialment responsable indexada pot ser tan rendible com la indexació estàndard.

Més enllà d’això, i com hem dit en altres ocasions, creiem que la inversió socialment responsable és una de les macro tendències més importants del moment actual i que aviat la inversió serà sostenible o no serà.

Recordem que l’elecció d’una cartera indexada ISR pot ser complementària. És a dir, en inbestMe es pot combinar (amb el mateix o diferent perfil) una cartera indexada estàndard amb una cartera ISR, i, per tant, un inversor pot decidir dedicar tota o només una part de la seva exposició, ampliant la seva diversificació (en aquest cas diversificant l’estil o el biaix d’inversió).

En tot cas, l’aposta per la ISR indexada en inbestMe és clara. Vam ser pioners a Espanya i a Europa. En línia amb aquesta aposta, decidim reforçar a la fi del 2021, la nostra oferta en carteres sostenibles, estenent aquest estil a les carteres de plans de pensions ISR: sens dubte inbestMe té l’oferta de carteres indexades ISR més àmplia a Espanya i probablement d’Europa.

Nueva llamada a la acción

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment