Què són les finances obertes (Open Finance)?

Banca Oberta i Finances Obertes

Probablement, hauràs sentit parlar de la Banca Oberta (Open Banking/PSD2) que et permet tenir accés i control dels teus comptes bancaris des d’altres plataformes de manera segura.

Un concepte una mica més desconegut, però que també està prenent cada vegada més rellevància, és el de les Finances Obertes (Open Finance en anglès).

Què són les Finances Obertes (Open Finance)?

El que es coneix com a Finances Obertes (“Open Finance” en anglès), va més enllà de la Banca Oberta. Les Finances Obertes tenen com a objectiu recopilar la totalitat de les teves dades financeres accessibles de manera segura i amb la teva autorització.

És a dir, va més enllà de recopilar la teva informació bancària.

Recordem que la Banca Oberta només et permet accedir les teves dades bancàries. Però fins i tot quan accedeixes a les teves dades bancàries, ho fas només als teus comptes bancaris (IBAN). Per a la majoria dels consumidors, el seu perfil financer és molt més complex que els seus comptes bancaris. És a dir, la Banca Oberta no permet abordar la gran quantitat d’informació financera personal de les teves inversions. Sigui en el teu banc o les que tenen les empreses de serveis d’inversió (ESIs), empreses de gestió de carteres, gestores de fons, AFIs, Brókeres d’inversió o Robo Advisors.

No sols això, sinó que pot haver-hi un altre tipus d’informació financera, com ara crèdits al consum, hipoteques, préstecs, plans de pensions, assegurances, Unit Links, PIAS i una altra informació financera que pot ser útil, integrar i que estan en altres tipus d’entitats o Fintechs.

Sota les directives de PSD2, ni els bancs ni altres proveïdors financers estan obligats a donar accés a altres dades financeres. Alhora que la digitalització de les nostres vides i de les nostres finances s’estén, cada vegada la nostra realitat financera és més complexa i està més distribuïda.

Dit d’una altra manera, les Finances Obertes poden portar els principis de la banca oberta a una major varietat de productes financers, creant més valor per als consumidors i les empreses.

Nueva llamada a la acción

Beneficis de les Finances Obertes (Open Finance)

Les finances obertes no sols implicaran un impuls cap a una major competència i innovació en el sector financer, sinó que també brindaran als consumidors un major accés i control sobre les seves dades financeres.

Més enllà de facilitar i automatitzar els nostres pagaments i transferències, cosa que ja permet la Banca Oberta, podem anticipar i agrupar alguns dels beneficis de les Finances Obertes en els següents:

  • Més visibilitat: la banca oberta ja permet als clients veure tots els saldos dels seus comptes bancaris agrupats. Les finances obertes permeten portar les coses un pas més enllà, permetent als consumidors veure tota la seva situació patrimonial, des dels seus fons d’inversió i plans de pensions o altres inversions (accions, criptomonedes…), però també préstecs i hipoteques en un sol lloc, brindant-los una visió molt més completa del seu patrimoni i mesurar millor la seva salut financera.
  • Major personalització: en tenir accés a tot el teu univers financer, nous serveis de finances obertes poden aprendre més sobre els teus objectius financers i fins i tot dels teus hàbits d’estalvi i consum. La integració de tota aquesta informació pot permetre proporcionar ofertes i serveis molt més personalitzats i de major valor afegit. De la mateixa manera que la banca oberta permet que una aplicació de finances brindi consells d’estalvi personalitzats. Per exemple, les finances obertes podrien permetre que un assessor financer pugui analitzar molt millor les teves posicions financeres, conèixer millor el teu perfil de l’inversor, i proposar millores en totes les teves finances, basades en dades i no respostes que segurament poden estar esbiaixades per la nostra feble psicologia financera.
  • Més eficiència: la digitalització de tota la nostra vida financera gràcies a les Finances Obertes pot permetre que tant nosaltres mateixos com els serveis financers que contractem siguin més eficients i això ens ajudi a aconseguir els nostres objectius financers.

inbestMe Banca Oberta i Finances Obertes

inbestMe va ser el primer Robo Advisor a integrar la Banca Oberta a Espanya.

Recentment, hem integrat també conceptes de Finances Obertes per a llançar el traspàs fàcil de fons d’inversió i plans de pensions.

En inbestMe estem compromesos a promoure i impulsar tant la Banca Oberta com les Finances Obertes. Volem que el nostre client pugui prendre les millors decisions sobres les seves finances amb la millor visibilitat possible i que això redundi a obtenir un millor servei i amb el més alt grau de personalització que la tecnologia actual i futura permeti.

D’altra banda, després de veure quina és la situació real de l’Open Banking a Espanya, ens fa ser realistes. Sabem que el camí no és fàcil i a Espanya encara passarà algun temps perquè això sigui una realitat definitiva.

Gràcies al nostre esperit innovador, confiem que inbestMe serà una de les institucions financeres pioneres en Finances Obertes.

Nueva llamada a la acción

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment