El futur dels fons d’inversió sostenibles

El canvi climàtic ha passat a ser una de les principals preocupacions dels ciutadans, la qual cosa ha provocat que el concepte d’inversió sostenible s’hagi posat de moda en els últims anys. Es tracta d’una manera d’invertir en la que, a més dels factors econòmics, cobren especial importància altres aspectes. Sobretot, l’impacte social i ambiental de les inversions. Continua llegint per a conèixer el prometedor futur dels fons d’inversió sostenibles.

El seu futur és més que prometedor, especialment per la conscienciació més gran ciutadana en matèria mediambiental i social, i els incentius governamentals perquè els ciutadans i les empreses es comportin d’una forma determinada i favorable a la preservació del medi ambient i la lluita contra les desigualtats socials. Però, què pot ocórrer en el futur?

Què és un fons d’inversió sostenible?

Els fons d’inversió sostenibles, també anomenats fons ètics o d’Inversió Socialment Responsable (ISR o ESG), són vehicles d’inversió que inverteixen en empreses que compleixen uns certs criteris de sostenibilitat, és a dir, que tenen un impacte positiu en el medi ambient i/o la societat.

S’han convertit en una opció d’inversió popular en els últims anys, ja que moltes persones busquen invertir de manera responsable.

Els fons d’inversió sostenibles poden invertir en una varietat de sectors, incloent-hi energies renovables, agricultura sostenible, tecnologia neta, productes de consum responsable, entre altres. Alguns fons d’inversió sostenibles fins i tot s’especialitzen en un sector en particular.

Malgrat la cada vegada major conscienciació ciutadana, la inversió sostenible encara representa una petita porció del mercat de valors globals. Segons dades del Banc Mundial, la inversió sostenible representa únicament el 2,7% dels actius financers globals. Això significa que hi ha un gran potencial de creixement per al sector.

CTA FI ISR (CAT)

Coneixes el prometedor futur dels fons d’inversió sostenibles?

Des del punt de vista de la inversió, el futur dels fons d’inversió sostenibles és més que prometedor. Segons l’informe anual 2020 de la Global Sustainable Investment Alliance, el valor dels actius gestionats a tot el món es va incrementar un 38% en els últims cinc anys en aquests fons, i s’espera que continuïn augmentant en el futur.

A escala internacional, el Banc Mundial estima que la inversió sostenible es duplicarà per assolir els 30 bilions de dòlars nord-americans el 2030. L’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) també preveu que la inversió sostenible es dupliqui. S’espera que arribi als 7 bilions de dòlars nord-americans el 2025.

Malgrat ser una tendència relativament nova, s’espera que el mercat dels fons d’inversió sostenibles continuï creixent a un ritme ràpid en els pròxims anys. Impulsat en gran part per l’interès dels inversors institucionals i l’augment de la consciència general sobre la importància de la sostenibilitat.

Això sí, no tot són bones notícies per a la inversió sostenible. La realitat és que no tots els inversors estan compromesos amb la sostenibilitat, almenys si els fons en els quals inverteixen no aconsegueixen bons resultats. Segons la sisena edició de l’informe Global Institutional Investors Survey 2021 de EY, tres de cada quatre inversors desinvertirán en empreses amb mals resultats en matèria ESG.

El suport governamental és clau per a impulsar els fons d’inversió sostenibles

Els organismes públics són els actors que més estan contribuint a impulsar la inversió sostenible. Això s’ha pogut veure en un estudi de la consultora EY i Inverco. L’estudi afirma que el 72% de les empreses espanyoles consideren que els organismes públics són els qui més esforços estan realitzant per a millorar la inversió sostenible, gràcies a l’adopció de mesures fiscals i reguladores més favorables a la sostenibilitat.

De fet, des que l’ONU va promulgar els seus 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), els organismes públics han estat treballant per a impulsar la inversió sostenible en l’àmbit nacional i internacional.

A Espanya, sense anar més lluny, el Ministeri d’Economia i Competitivitat ha impulsat el desenvolupament de la inversió sostenible a través de la creació d’un marc legal i regulador favorable. A més del finançament de projectes de recerca i desenvolupament en aquesta àrea.

En conjunt, aquests factors suggereixen que els fons d’inversió sostenibles tindran un impacte cada vegada major en la inversió global. D’aquesta manera, seran una part cada vegada més important de les carteres d’inversió, tant d’inversors institucionals com de petits inversors.

Gràcies a inbestMe, pots invertir en una cartera de fons indexats amb fons socialment responsables (ISR/ESG). A més, la teva cartera tindrà entre un 90% i un 100% de fons ISR en funció del teu perfil inversor i import invertits, excloent indústries controvertides, que filtren les millors empreses segons puntuació ESG i inclouen inversió d’impacte positiu.

CTA ETFs ISR (CAT)

Comparteix aquest article:
LinkedIn
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment