Quan es pot rescatar un pla de pensions

Els plans de pensions són un dels instruments més populars per a estalviar de cara a la jubilació. De fet, és precisament la seva dificultat per al rescat el que els converteix en el producte ideal, ja que només podràs gaudir del capital en el moment de la jubilació. En aquest article expliquem com, quan i qui pot rescatar pla de pensions.

No obstant això, existeixen altres supòsits i contingències que també donen dret al rescat del pla de pensions, encara que són situacions molt restrictives que no tothom pot complir, almenys de manera immediata. A continuació, t’expliquem quins són els motius que donen dret a rescatar un pla de pensions.

Quan rescatar un pla de pensions: les contingències

Jubilació

És la casuística més habitual. Podràs rescatar els drets consolidats d’un pla de pensions quan et jubilis, ja sigui en la seva modalitat habitual, com si és jubilació anticipada o demorada.

No obstant això, si les especificacions del pla de pensions el contemplen, també podrà anticipar-se la jubilació en cas de veure’s afectat per un ERE o a partir dels 60 anys, si s’és baixa en la Seguretat Social i no s’acrediten els requisits d’accés a la pensió de jubilació.

Incapacitat laboral permanent

La incapacitat laboral és un terme utilitzat per a descriure a aquelles persones que es troben en un estat de salut en el qual no són capaces de fer el seu treball de manera segura o efectiva. La incapacitat laboral pot ser temporal o permanent, i pot ser causada per una varietat de malalties.

És aquesta segona opció la que donaria dret al rescat anticipat d’un pla de pensions.

Els metges han d’acreditar que la persona sofreix una incapacitat laboral permanent perquè aquesta pugui ser coberta per una assegurança de salut i doni dret al rescat del pla de pensions.

Gran dependència i dependència severa

Aquests termes es refereixen a persones que han perdut completament la seva autonomia física o que tenen la seva capacitat mental, intel·lectual o sensorial significativament disminuïdes. En conseqüència, necessiten el suport continuat d’una altra persona per a la seva cura.

Defunció del titular

Si mor el titular, els hereus o beneficiaris designats en el pla de pensions podran rescatar el pla de pensions, en el favor de les quals s’han generat aquests drets.

Altres supòsits que poden donar-se per a rescatar un pla de pensions

Malaltia greu

La malaltia greu és un dels supòsits excepcionals que donen dret al rescat del pla de pensions. Per a això, serà necessari acreditar, mitjançant l’informe mèdic pertinent emès per la Seguretat Social o per una entitat concertada, la malaltia física o psíquica que es pateix.

CTA PP ISR (CAT)

Desocupació de llarga durada

Es consideren situació legal de desocupació aquells supòsits d’extinció de la relació laboral o administrativa i suspensió d’un contracte de treball. La desocupació de llarga durada es produeix quan no es té dret a prestacions contributives, o ja s’han esgotat aquestes prestacions.

Els treballadors que es trobin en aquesta situació podran també sol·licitar el rescat del seu pla de pensions. Encara que, això sí, hauran d’estar inscrits en el moment de la sol·licitud com a demandants d’ocupació en el servei públic d’ocupació corresponent. També acreditar aquesta situació mitjançant el pertinent informe de vida laboral actualitzat i certificació per part del SEPE.

En el cas dels autònoms, el requisit és que hagin cessat la seva activitat i concorrin els requisits esmentats en el punt anterior.

Antiguitat de les aportacions

L’última reforma del Reglament de Plans i Fons de Pensions va afegir un supòsit de rescat més: la liquiditat de les aportacions. Així, des del pròxim 1 de gener de 2025, els partícips del pla de pensions podran rescatar les aportacions que tinguin, almenys, deu anys d’antiguitat.

Com se sol·licita el rescat d’un pla de pensions

Per a rescatar un pla de pensions, la persona titular del pla haurà de sol·licitar-lo a l’entitat financera o d’assegurances amb la qual té contractat el producte. Sempre que compleixi amb algun dels requisits que donen dret al rescat.

En la majoria dels casos, es tracta d’un simple tràmit que es pot realitzar en línia o per telèfon. No obstant això, en alguns casos, l’entitat d’assegurances podrà requerir una documentació addicional.

L’entitat revisarà tota la documentació aportada. Si tot està en ordre, procedirà a efectuar el pagament de l’import corresponent al pla de pensions, en funció de la modalitat triada pel titular: en forma de capital, en forma de renda, o mixta.

Gràcies a inbestMe, pots invertir en una cuidada selecció de plans de pensions. Comença ara el teu pla des de 250 € i aprofita els avantatges fiscals d’aquesta mena de productes. Gaudeix tota l’eficiència que proporciona la indexació i els baixos costos de l’automatització. Estableix la teva aportació periòdica i… Comença a crear la teva història amb nosaltres!

Nueva llamada a la acción

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment