En què puc invertir els meus diners de manera intel·ligent i guanyar beneficis? Les millors opcions

Invertir de manera intel·ligent és un dels principals objectius de qualsevol inversor, buscant l’equilibri entre rendibilitat i risc. I encara que no existeixen fórmules màgiques per a aconseguir-ho, la veritat és que existeixen unes opcions millors que unes altres. A continuació, t’expliquem cinc productes a través dels quals podràs saber en què invertir de manera intel·ligent perquè així puguis maximitzar la teva rendibilitat minimitzant el risc i amb els menors costos possibles.

Els productes en què invertir de manera intel·ligent

Fons d’inversió

Els fons d’inversió són un dels productes en els quals invertir els teus diners de manera intel·ligent. En primer lloc, perquè el patrimoni dels partícips està diversificat en un únic producte, i la majoria d’ells tenen condicions d’entrada mínimes.

A més, tenen un tractament fiscal favorable, ja que els traspassos entre fons estan exempts de tributació, i només cal pagar impostos en el moment del reemborsament si hi ha guanys.

La cada vegada més competència entre entitats, unit a la consolidació dels fons indexats, ha provocat que els costos d’aquests productes es redueixin de manera significativa.

De fet, en molts casos, les seves comissions totals són inferiors a l’1%, un cost molt reduït, especialment si es compara amb altres productes d’inversió.

Plans de pensions

Els plans de pensions són productes amb un objectiu específic: la planificació de la jubilació dels treballadors.

De fet, el capital únicament es pot rescatar sota supòsits molt restrictius, el més important dels quals és la jubilació, però també una malaltia greu, desocupació de llarga durada, desnonament o al cap de deu anys després de la primera aportació.

La particularitat dels plans de pensions és el seu atractiu tractament fiscal.

De fet, les aportacions realitzades a aquest producte són deduïbles en l’IRPF. Actualment, són fins a 1.500 euros amb el límit del 30% dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques del treballador en un exercici fiscal.

FI CAT

Exchanged Traded Funds (ETF)

Els ETF són instruments híbrids entre un fons d’inversió indexat i una acció. En essència, cotitzen en borsa i contenen una sèrie d’actius que repliquen l’evolució d’un determinat índex borsari.

Així, en un únic producte, pots invertir en tota una cistella d’accions en temps real i coneixent en tot moment el seu preu, com si es tractés d’una acció.

El principal avantatge dels ETFs és, com ocorre amb els fons indexats, els seus baixos costos, gràcies a la seva estratègia que consisteix simplement a replicar un índex borsari.

Però, a més, són valors diversificats, transparents i de fàcil accés, ja que es poden contractar des de gairebé qualsevol broker a Espanya.

Inversió ISR

La inversió socialment responsable (més coneguda per les seves sigles ISR) és una filosofia que té cada vegada més adeptes.

Gràcies a la cada vegada major conscienciació de principal característica és que inverteixen en sectors socialment responsables que compleixen amb els objectius establerts en tractats internacionals en matèria de sostenibilitat.

Aquest tipus d’inversió està cada vegada més present en diferents productes financers, com a fons d’inversió o els ETF, i s’alinea amb els objectius de qualsevol persona amb un mínim de consciència social. I tot això sense que això impliqui una reducció en la rendibilitat.

De fet, el MSCI World SRI, un índex compost per empreses socialment responsables, mostra un diferencial de rendibilitat del 0,95% a favor de l’índex ISR. A més, a 10 anys continuen sent positiu en un 0,06% si es compara amb el MSCI World.

Robo Advisors

És un dels últims productes en què pots invertir els teus diners de manera intel·ligent. Els gestors automatitzats d’inversions, més coneguts com a robo advisors, són un tipus d’instrument que inverteix de manera automàtica els estalvis d’un partícip, habitualment a través de fons indexats o ETF.

La seva filosofia és molt senzilla: inverteix i oblida’t.

De fet, l’inversor tan sols ha de preocupar-se de fer la transferència al compte associat al gestor automatitzat.

Aquest s’encarrega d’efectuar de manera automàtica la resta de les operacions:

  • La selecció d’actius.
  • El re-balanceig.
  • El canvi de pesos entre els diferents actius perquè s’ajustin al nou perfil de risc de l’inversor.

No saps en què invertir? Inverteix de manera intel·ligent a través d’inbestMe

A través d’inbestMe podràs triar entre una cuidada selecció de productes, que inclouen fons indexats, fons ISR, plans de pensions i ETF per a invertir de manera intel·ligent.

Amb més rendibilitat i menys comissions, perquè puguis obtenir els teus resultats de la millor forma possible.

PP ISR CAT

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment