Com invertir en el món amb un sol ETF

L’àmplia oferta d’ETFs ens permet invertir en el món amb un sol actiu.

L’inversor novell que comença a invertir per si mateix, s’enfronta sempre al dilema de per on començar. Com ja hem comentat moltes vegades, amb els ETFs podem accedir fàcilment a qualsevol classe d’actiu. Però això pot ser un problema, ja que si no tenim experiència en escollir entre els més de 5.000 ETFs disponibles, ens podem perdre.

Com invertir en el món i obtenir la màxima diversificació:

La solució és invertir a través d’un “World index” ETF. Amb ell, obtindrem les següents avantatges:

-Poder guanyar el joc dels perdedors

-Diversificar al màxim per reduir el risc

-Tenir costos menors

Per sort, hi ha un índex amb molta reputació, l’MSCI World, que ens dóna exposició instantània a les companyies líders en el món. Gairebé tothom coneix l’índex S&P500, com un dels índexs més populars per seguir la renda variable americana. Doncs l’MSCI World seria el mateix, però ni més ni menys que per al món.

 Font: MSCI World

 Com podem veure a les taules de més amunt,  invertint en un sol ETF podem tenir exposició a 1.654 companyies.

Font: MSCI World

També ens permet tenir exposició a tot tipus de sectors. El sector financer continua tenint un fort pes (18.2%), però davant d’una altra eventual caiguda d’aquest sector, segurament tindrem també el benefici d’una forta pujada en un altre sector. Per exemple, el sector tecnològic té el segon pes en importància: 15,9%. Invertir en el món et garanteix evitar l’anomenat “home bias”. És a dir, evitarem automàticament tenir un biaix a invertir només en allò conegut, el nostre país o el nostre continent. Tanmateix, si ens fixem en la composició de l’índex, tindrem una forta exposició, més d’un 58% en Estats Units.
Això ens garanteix no només tenir una cobertura mundial més àmplia, sinó a més a més un potencial creixement superior, una major diversificació, però amb un increment de la volatilitat i del cost de l’ETF.

Com invertir en el món més enllà dels països desenvolupats

Curiosament el MSCI World, malgrat el seu nom, no representa el món sencer. És a dir, només incorpora els països desenvolupats. Per tenir una més àmplia exposició mundial, ens pot convenir utilitzar un altre índex: el MSCI ACWI (All country world Index). Aquest inclou no només els 23 països considerats desenvolupats sinó, a més, altres 23 mercats emergents. Això ens garanteix no només tenir una cobertura mundial més àmplia sinó, a més, un potencial creixement superior, una major diversificació, però amb un increment de la volatilitat i del cost de l’ETF.

Font: MSCI ACWI World

Si vols veure quines opcions d’ETFs tens per a cada índex, tu mateix pots buscar, utilitzant el millor cercador de ETFs.

Aquesta taula resumeix i compara els principals paràmetres dels índexs mundials:

Com invertir en el món més enllà d’un índex

Invertint amb un índex mundial aconseguim una molt bona diversificació regional. Però, d’altra banda, no aconseguim la diversificació en les diferentes classes d’actius. Normalment, un inversor, haurà d’equilibrar la seva exposició desitjada a renda variable amb almenys un altre ETF de renda fixa. També pot ser desitjable tenir exposició a altres classes d’actius, per tenir una òptima distribució d’actius ajustada al seu perfil de risc. L’inversor més sofisticat però, prefereix assignar el pes regional usant diferents ETFs per àrea geogràfica.