El concepte de valor: un sentit més ampli

Més enllà del valor financer, hi ha alguna cosa més.

La forma més lògica d’invertir, és posar els nostres diners en una cosa que tingui valor en el llarg termini, i que per tant ens doni un rendiment en aquest horitzó.
Nosaltres entenem el valor d’una forma una mica més àmplia que el “value investing” (inversió en valor).
L’escola de la inversió en valor, ens proposa només invertir quan obtenim més valor, descomptant / actualitzant els fluxos de caixa esperats futurs (valor intrínsec), del que estem pagant; i sempre que tinguem un marge de seguretat al nostre favor entre el ” valor intrínsec ” i la nostra inversió.
Òbviament, aquesta fórmula segueix sent vàlida, però de vegades limitada en el sentit que probablement estaria restringida a molt pocs valors, o només a moments de gran depressió dels mercats.

Aquesta visió que compartim (en la situació ideal),  nosaltres la vam ampliar:  entenem el valor com algo més ampli, que va més enllà de un mer aspecte financer. I amb això, no estem menyspreant ni molt menys, la utilitat de mesurar les coses, ho fem constantment, sinó que tant sols alertem, que sovint, és molt difícil mesurar les noves empreses o nous sectors, i que aquesta dificultat no ens hauria d’impedir saber valorar altres oportunitats, no tan fàcils de mesurar.

Aquest problema, el trobem quan ens enfrontem a empreses amb alt creixement, o que estan creant una disrupció, o creant nous sectors. És en aquests moments, quan hem de superar els conceptes del value investing, per poder veure més enllà (entre altres coses perquè molt sovint aquestes empreses estan en pèrdues en els seus inicis).

Per exemple, si haguéssim sabut valorar a (presti atenció a les majúscules) …….

-Google com el més semblant a “THE internet” o ara ja com “el CREADOR d’un nou món”

-Facebook com “LA xarxa social”

-Amazon com “EL comerç electrònic”.

O més recentment a:

-TESLA Motors com “LA alternativa a l’energia fòssil”

-Linkedin: com “LA xarxa social PROFESSIONAL”

-Under Armour com “LA NOVA TECNOLOGIA en l’esport”

……… Haguéssim pogut posar en context o “valorar” la veritable dimensió, i per tant el veritable potencial d’aquestes empreses.

Per això, a vegades, hem de saber anar més enllà, i buscar les noves dimensions del concepte valor. Per fer això, hem de sortir, ni que sigui per un moment, de la closca numèrica, i intentar situar-nos en un futur, el més llunyà possible. Tan lluny com els propis visionaris que dirigeixen aquestes empreses, i és en aquesta visió futurística on descobrirem aquesta nova dimensió del valor, íntimament lligada amb la visió empresarial de llarg termini dels seus líders.

És un veritable luxe poder ser socis d’aquests visionaris, ni que sigui, sent amos d’un minúscul trosset de la seva visió, ja que en el llarg termini aquest pot tenir una gran valor. Aquí, si que compartim completament aquesta visió, de llarg termini i d’actuar com a propietaris, d’alguns dels inversors de valor més coneguts (Warren Buffett, Charlie Munger).

Només hem d’estar alertes si, aquestes empreses candidates, en el seu camí, perden aquesta dimensió (especialment la que es deriva de les majúscules): els seus generosos múltiples (PER), es sostenen per el seu grandiós objectiu i la pèrdua d’aquest ambiciós camí, podria implicar un daltabaix borsari. En canvi, si la companyia persisteix en la seva ruta, el pas del temps ens garanteix gaudir d’un “multi-Bagger“.

Inbestme és el teu assessor financer en línia. T’ajudem a invertir millor i prendre el control de les teves finances.

Si vols trobar aquestes noves dimensions del valor, les nostres carteres són una excel·lent oportunitat.

Si vols començar a fer les primeres passes en el món de la inversió, les nostres carteres són una excel·lent manera de començar.

Coneix el teu perfil d’inversió i comença a invertir amb nosaltres com més aviat millor. El temps és el perfecte aliat per a l’inversor.

Comparteix aquest article:
LinkedIn
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp