ETFs apalancats: utilitzar amb cura

Els ETFs apalancats tenen un efecte multiplicador

Si els ETFs tradicionals tenen com a objectiu replicar el rendiment d’un índex de referència, els ETFs apalancats (o leveraged ETF) pretenen reproduir el rendiment de l’índex de referència, multiplicat per un factor (per exemple, 2 vegades, 2X, o 3 vegades, 3X , etc.), amplificant així les oscil·lacions.

Els ETFs inversos apalancats tenen el mateix objectiu d’augmentar el rendiment del fons, però amb signe contrari (per exemple -2x).Podria semblar una gran idea, per multiplicar el seu rendiment, si vostè té una determinada visió del mercat o per “hedgear” (cobrir) el risc d’una cartera.

Però compte, aquest tipus d’ETF pot amagar algunes sorpreses molt desagradables per a l’inversor inexpert.

Si l’apalancament de l’ETF es porta a terme per un sol dia, en efecte obtindrà una veritable rèplica del rendiment de l’índex de referència multiplicada per la palanca. Si comprem un ETF d’2X i el final del dia el punt de referència ha guanyat un 2%, efectivament acabaré amb una de rendibilitat del 4%.

No obstant això, si el palanquejament de l’ETF es manté durant períodes més llargs, és probable que el rendiment pugui desviar-se significativament de la referència multiplicada per la palanca. Això és a causa del fet que l’efecte “compounding” (el que es deriva de l’efecte de la fórmula de l’interès compost) dels rendiments diaris s’amplifica per culpa de l’apalancament.

Un petit exemple numèric ens ajudarà a veure més clar el concepte:

L’efecte distorsionador en els ETFs apalancats

Així que, seguint aquest exemple, després de quatre dies de mercat lateral, però amb alta volatilitat, l’índex de referència té el mateix valor que a l’inici, però l’efecte del “compounding” ens farà registrar pèrdues en l’ETF apalancat. Simplificant al màxim, es pot dir que, ja que la volatilitat és més gran per l’ETF apalancat, els moviments s’amplifiquen i és més difícil de recuperar en el cas de pèrdues, ja que la base des de la qual es calcula és inferior. Aquest efecte augmenta amb la volatilitat i el palanquejament.

Aspectes a tenir en compte amb ETFs apalancats

Una solució per superar aquest  inconvenient és rebalancejar periòdicament el valor de la posició de l’ETF apalancat per portar-lo de tornada, en línia a la nostra estratègia. Per exemple, si s’utilitza un ETF invers apalancat de -3x per cobrir el risc d’una cartera d’accions, perquè la cobertura es mantingui eficaç, haig d’assegurar-me que la meva posició sobre l’ETF segueixi sent igual a 1/3 de la cartera que vull cobrir. Si els efectes de reinici diari i del compounding vist en l’exemple anterior, causen desviacions significatives, entre el rendiment de l’ETF apalancat en comparació amb el benchmark (o índex de referència), hauré de tenir cura en reequilibrar l’ETF tornant a 1/3 de la posició a cobrir. També hauré de tenir en compte els costos de transacció del rebalanceig.

Un altre aspecte a tenir en compte pel que fa als ETFs apalancats és que l’amplificació dels rendiments es realitza mitjançant l’ús de contractes de derivats. Això implica un major risc de contrapart i un major risc de liquiditat. En aquest sentit, als EUA la SEC ha presentat recentment una proposta per imposar límits més estrictes sobre l’exposició màxima de contractes de derivats que pot mantenir un fons. Si s’aprova aquesta proposta, podria tenir l’efecte de reduir la proliferació d’aquest tipus d’ETF.

Llavors, com cal fer servir els ETFs apalancats? Com hem vist, aquesta categoria d’ETF no ha de ser mantinguda durant llargs períodes de temps. Si en un any l’índex de referència va guanyar un 10%, no és absolutament cert que el rendiment d’un ETF 2X ascendirà al 20%, a causa de la reposició diària i la composició. L’ETF apalancat només s’ha d’utilitzar tàcticament en el curt termini, per tal d’impulsar els moviments favorables o per cobrir riscos i rebalancejant la posició, si el període d’espera s’allarga.

Comparteix aquest article:
LinkedIn
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp