On invertir en el 2017: categories d’actius

Brexit, Trump, un any per recordar

El 2016 serà sens dubte un any per recordar per dos esdeveniments principals de gran importància, el Brèxit i l’elecció de Trump com a president dels Estats Units. Si la sortida de la Gran Bretanya de la Unió Europea representa un esdeveniment transcendental des del punt de vista polític, van ser les eleccions nord-americanes les que van tenir efectes importants en els mercats financers internacionals.

De l’expansió monetària a la fiscal

El mercat va interpretar la victòria de Donald Trump com una clara ruptura amb el passat. Des de la gran crisi financera, les polítiques monetàries havien estat les encarregades de proporcionar estímuls per a la recuperació (per l’agressiva reducció en els tipus d’interès i els programes de compra de títols). Trump proclama un nou programa d’estímul fiscal, caracteritzat per la reducció d’impostos i augment de la despesa pública (especialment en infraestructures i defenses).

De fet, des de fa un temps els beneficis de la política monetària duta a terme pels bancs centrals semblaven marcar el pas i el nivell extremadament baix de les taxes d’interès, acompanyat de les corbes de tipus planes que van anar minant la rendibilitat del sistema bancari, així com la dels estalviadors i els sistemes de pensions.

Cap a un augment de la inflació

Una política fiscal expansiva agressiva, aplicada a un sistema econòmic com el dels EUA, on la desocupació ja és baixa (4,6%), probablement causarà fenòmens inflacionaris. A tot això, hem d’afegir una major tendència al proteccionisme a escala global, que produeix un efecte similar d’empenta cap amunt dels preus.

Per tant, des de l’elecció de Trump hi ha hagut un augment de les expectatives d’inflació que ha provocat una pujada generalitzada dels mercats (anticipant que la FED haurà probablement d’accelerar el cicle de pujada de tipus per contenir la inflació). Els rendiments dels bons del govern nord-americà a deu anys, que havien tocat mínims al juliol (1,35%), van pujar al 2,50% actual. L’augment dels tipus d’Estats Units també ha provocat una forta apreciació del dòlar.

Els factors estructurals deprimeixen el creixement global

La qüestió fonamental és si aquestes polítiques expansives aconseguiran millorar els factors de caràcter estructural que han frenat el creixement en els últims anys. Aquests, inclouen l’envelliment de la població, la manca d’augment de la productivitat, l’augment de la desigualtat, la desacceleració del comerç mundial i la càrrega del deute excessiu.

Sabrà la nova direcció de la política econòmica americana conduir el món fora d’aquesta condició econòmica que ha estat definida fa anys com la “nova normalitat” (és a dir, un període de menor creixement estructural mundial, baixa inflació i baixos tipus d’interès) i que, estant molts països en tipus negatius, la situació s’ha convertit en la ” nova anormalitat “?

Ha arribat l’hora de la veritat

En l’última part de l’any el mercat ha posat una enorme confiança en què les polítiques del nou president seran un èxit. Això és bastant curiós ja que, fins al dia de l’elecció, Trump va ser jutjat gairebé unànimement, com a incapaç, per dirigir el país.

En els primers 100 dies de la presidència de Trump, les expectatives seran confrontades amb la realitat i els programes anunciats fins ara prendran forma. Tenim por que l’entusiasme del mercat pugui desaparèixer, almenys temporalment. De manera gradual, es prendrà consciència que de l’anunci de polítiques a l’aplicació i comprovació de l’eficiència de les mateixes, moltes coses poden sortir malament.

En primer lloc, caldrà veure quin és el suport real del Congrés a les polítiques del nou president. Llavors probablement ens adonarem que el primer efecte del nou curs econòmic serà un augment del ja monstruós deute públic dels Estats Units, mentre que per als efectes positius sobre l’economia real, es necessitarà temps. També és necessari determinar la forma en què es modularà la nova actitud proteccionista.

On invertir en el 2017: categories d’actius

Adjuntem més avall unes consideracions en diferents classes d’actius en termes de sobreponderació, neutralitat o infraponderació. Aquestes serien les consideracions si concedim de moment el benefici del dubte a la nova administració nord-americana. Això no és més que seguir amb la mateixa hipòtesis que ha descomptat el mercat, des de l’elecció de Trump. A la llum de les reserves assenyalades anteriorment, però, considerem que serà apropiat reconsiderar aquestes valoracions d’aquí a dos mesos, quan els límits del nou entorn polític / econòmic seran més nítids.

Comparteix aquest article:
LinkedIn
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp