Costos de gestió baixos són una necessitat per batre el mercat

S&P Dow Jones Índexs ha començat a reportar el rendiment relatiu dels fons d’inversió activament gestionats, en comparació dels seus índexs de referència,  en un horitzó de 10 anys.

Els resultats són clars, a finals del 2014, el 86% d’ells no han estat capaços de batre els seus respectius índexs de referència. En períodes d’anàlisi més llargs, aquest percentatge no millora significativament. Dit al revés, en 5 i 10 anys (només), el 11% i el 18% respectivament, dels fons activament gestionats, han estat capaços de vèncer els seus benchmarks (índexs de referència).

Aquestes dades són similars pel que fa a fons que segueixen el mercat europeu o altres mercats internacionals. Això no fa més que ratificar un informe elaborat per IESE, que cobreix el període 1998-2013, que també arriba a conclusions similars.

Per tant, és molt difícil per a un inversor particular trobar entre aquests pocs, aquell fons capaç de donar-li una rendibilitat que justifiqui el pagar les altes comissions que normalment aquests fons tenen associats. I és que finalment totes les iniciatives d’aquests fons activament gestionats, un cop descomptats els costos de transaccions, comissions i salaris dels gestors, tenen un alt impacte en els resultats finalment aconseguits.

Només és possible batre el mercat començant per mantenir costos al mínim.

Està demostrat, que mantenir els costos al mínim, genera un diferencial a llarg termini pel mateix efecte multiplicador de la màgia de l’interès compost.

A inbestme, oferim costos molt competitius: les nostres tarifes de gestió són mínimes i utilitzem ETFs (fons indexats amb molt baixos costos), que ens permeten crear carteres eficientment diversificades.

Coneix quin és el teu perfil d’inversor i comença a invertir com més aviat millor.

Comparteix aquest article:
LinkedIn
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp