Com passar de 10.000 € a 1 Milió

Aquesta història no va de com fer-se ric en un tres i no res. Si algú pretén trobar aquí com fer-se ric en pocs minuts, dies o setmanes amb una estratègia super sofisticada, innovadora o disruptiva, en aquest post no el trobaràs. Trobaràs com invertir per passar de 10.000 € a 1 Milió d’euros.

Aquesta història va una mica d’aprendre a estalviar i invertir sistemàticament i molt de tenir paciència, unint-ho amb entendre que com més aviat comencem a invertir, millor per a les nostres finances gràcies al poder de l’interès compost.

En altres ocasions ja hem explicat com va començar tot. Un dels comptes que explicàvem en aquesta història ja ha superat el 60% de rendibilitat acumulada.

Gráfico rentabilidad

Indubtablement és una molt bona rendibilitat acumulada. Però no és fruit de cap miracle, és fruit d’una fórmula molt eficient d’invertir: la que proposa inbestMe amb alta diversificació. Una rendibilitat superior gràcies l’eficiència d’utilitzar ETFs o fons indexats i baixos costos de gestió; la resta és simplement la màgia de l’interès compost. I també es tracta de l’automatització de processos que ens evita els nostres biaixos emocionals que sovint ens fan fracassar com a inversors.

La cartera va segons el previst amb una rendibilitat anualitzada del 7,8%, fins i tot una mica per sobre de la rendibilitat esperada del 6,6% i acumula un 61,5% des de mitjans de l’any 2013.

A continuació intentarem que aquesta història ens ensenyi alguna cosa més, com invertint o començant amb 10.000 € podem arribar a ser milionaris si l’inversor manté la disciplina. És cert, farà falta alguna cosa més que disciplina, també una mica de paciència i certa sistemàtica. Si fem tot això, en el llarg termini (40 anys en aquest cas) podrem acumular un milió d’Euros. Vegem com.

Comença a invertir el més aviat possible

Una de les lliçons que hem d’aprendre és començar a invertir el més aviat possible.

En aquest cas el compte va començar amb gairebé 9.000 €. Només aquesta primera aportació ja representa un 15% del milió que aconseguirà aquest compte si es manté el ritme actual en un pla per a 40 anys

Però és que després, en pocs mesos va poder aportar altres 10.000 €. I al cap d’un any més, uns altres 10.000 euros. Sumades les tres quantitats representen un 35% del milió a aconseguir (simplificant 30.000 x (1 + 6.75% *) ^ 38 ** = 359.000 €). Sembla impossible però és així. El que estalviem al principi del nostre pla té un efecte multiplicador impressionant. En aquest cas (1 + 6.75%) ^ 38 = 12 cops.

Una de les preguntes que més rebem és si és un bon moment per invertir. La resposta és que per invertir els diners que no necessitem estadísticament és millor invertir tot de cop. Però tampoc és greu si ho dividim en 2 o 3 vegades, això sí, el més aviat possible ja que ens beneficiarem el més aviat possible de l’efecte multiplicador.

Estalviar i invertir de forma sistemàtica

La segona lliçó és fer-se un pla d’estalvi i inversió sistemàtic.

En aquest compte l’inversor aporta 500 € trimestrals. Això són 2.000 € anuals. És cert que no tothom pot estalviar aquesta quantitat anual, però estarem d’acord que tampoc és una quantitat impossible. En tot cas, veuràs al final unes altres opcions amb imports diferents.

Amb la combinació de les aportacions inicials, més 2.000 € estalviats i invertits, el compte acumularia amb un 6,75% de rendiment anual, una quantitat de 979.000 € al final de 40 anys.

Estalviar i invertir adaptant-nos a la inflació

Com podem arribar al milió d’euros?

Doncs és relativament senzill. Només cal incrementar les nostres aportacions recurrents amb, per exemple la inflació.

Fins i tot és millor si podem augmentar un percentatge una mica per sobre de la inflació. En aquest cas només augmentant un 2,5% anualment (diguem un 2% d’inflació més un 0,5% addicional) les nostres aportacions recurrents, aconseguirem l’objectiu d’arribar al milió d’euros i, fins i tot, superar-lo lleugerament.

Una cartera d’1 Milió d’Euros, de 100.000 € o de 300.000 €

El resum de les 3 estratègies seria:

Inversió en els 3 primers anys d’aproximadament 10.000 € cada any; total 30.000 € (això pot ser per a alguns inversors ineficient a causa de tenir un pla ineficient amb altres serveis financers).

Aportació recurrent trimestral de 500 € equivalent a 2.000 € anuals. L’aportació recurrent s’actualitza amb un 2,5% anual (per exemple en el quart any aportem 2.138 €/ 4 = 535 € trimestrals).

Es converteixen en 1.038.000 € en 40 anys amb una rendibilitat anualitzada del 6,75%. Si la rendibilitat seguís al ritme del 7,8% (com fins ara) superaria 1,4 milions d’Euros.

La fórmula és vàlida tant per als imports abans esmentats com per imports menors segons els exemples que podem veure a la taula següent:

Cada inversor ha d’invertir segons els seus objectius financers, horitzó, capacitat financera i tolerància al risc. Però amb aquests petits consells i la teva disciplina aconseguiràs multiplicar significativament els teus estalvis (cadascun al seu ritme).

* Fem servir un 6,75% per no ser massa optimistes i assumir que el 7,8% de rendibilitat anualitzada fins a la data perdurarà en el temps. El 6,75% no és més que arrodonir a l’alça el 6,6% de rendibilitat anual esperada.

** Utilitzem 38 anys per simplificar el càlcul tenint en compte que no totes les aportacions s’han fet el primer any. El correcte seria calcular cada import en cada data d’inversió però això no variaria molt el càlcul.

Comparteix aquest article:
LinkedIn
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment