Ningú és capaç de predir els mercats

Les prediccions s’equivoquen un 30% de les vegades.

Constantment llegim prediccions dels gurus dels mercats o de l’economia.

Però serveixen per a alguna cosa,  aquestes prediccions?

Els analistes normalment s’especialitzen en un sector i segueixen poques empreses per poder encertar més en les seves anàlisis. Doncs malgrat això, estudis revelen que en general els analistes no encerten a preveure ni tan sols, com les accions de les poques companyies que segueixen, en les quals són especialistes, evolucionaran.

Només cal mirar aquest estudi extret d’un article recent, on podem observar que després d’analitzar més d’1.5 milions d’estimacions consensuades durant un període de 33 anys, va mostrar que la mitjana de la desviació absoluta en la previsió dels beneficis, 12 mesos abans de seva publicació, superava el 30%.

Per tant, preveure el futur per un expert, i per a una única companyia, no sembla tasca fàcil, a tenor dels resultats.

I que tal preveure els resultats d’una forma més agregada? És més fàcil preveure la direcció que tindrà un mercat globalment?

Doncs a jutjar pel quadre anterior el resultat tampoc és molt millor a l’hora de preveure per exemple l’evolució del DAX en els propers 12 mesos (el DAX, índex principal de la borsa alemanya, ha estat durant els últims anys un dels mercats més sòlids a Europa).

La desviació mitjana aquí se situa una mica millor però segueix sent considerablement alta, i propera al 20%.

Això vol dir que amb el DAX situat a 10.731, un inversor no s’hauria de sorprendre que aquest, acabés en un rang situat entre els 8.650 punts i els 12.810!

Com invertir:

Aquests resultats no ens haurien de sorprendre, el futur no és ni anticipable ni predictible. Ens atrevim a afirmar que els analistes financers no van a estar en disposició de predir esdeveniments inesperats, crisis econòmiques, guerres, desastres naturals, canvis tecnològics o descobriments que canvien el món.

Inbestme, òbviament, no per això, deixarà d’estar pendent del que passa al món, en l’economia i més específicament en els mercats, i seguir tots els analistes que més l’encerten: al final, no deixa d’haver un 70% de previsions que sí es compleixen. Aquest 70% quan s’inverteix en empreses, és normalment més que suficient per compensar l’altre 30%. Però ens dóna una altra lliçó: l’inversor que inverteix directament en empreses s’ha d’acostumar a veure una part de la cartera en negatiu, diguem com a màxim aquest 30%. Però això no ha de ser un problema,  perquè l’altre 70% generi sucosos retorns que en total siguin més que suficients per batre el mercat.

Tot i així és important tenir en paral·lel, una sistemàtica d’inversió que no depengui intrínsecament d’endevinar el futur ni de que les previsions s’encertin o no.

La millor estratègia és tenir un pla d’inversió que guiï les nostres inversions, en el llarg termini, passi el que passi, perquè al final, el secret en el món de la inversió, és que no hi ha secret.

Descargar 4 preguntas antes de invertir

Comparteix aquest article:
LinkedIn
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp