5 Avantatges de l’ús d’un Robo Advisor a l’hora d’invertir

Quins són els avantatges d’un robo advisor? No et deixis portar pel poc “seductor” del nom: robo advisor ve de la conjunció dels termes robot + advisor (assessor robotitzat), i res té a veure amb que sigui una “màquina” qui decideixi o manegi la teva inversió, tot el contrari: són experts els qui decideixen on invertir, ajudats per models intel·ligents d’inversió. El “robot” és la denominació de tota la tecnologia que permet automatitzar la gestió on els recursos humans no aporten valor.

Per aquestes raons, parlem d’una autèntica ajuda i suport, posar a la tecnologia al servei del coneixement i de les decisions de notables experts en finances. Quins altres avantatges podem trobar en l’ús de un robo advisor a l’hora d’invertir?

5 avantatges d’invertir amb un robo advisor

Donar amb el nostre perfil inversor exacte

Recordem un dels avantatges que recalquem a l’hora de parlar de lo adequat d’invertir en fons indexats o ETFs: no és una altra que la possibilitat de poder adaptar la nostra cartera de fons a un perfil d’inversor que s’adeqüi exactament al nostre grau d’aversió al risc.

A l’hora de decidir-nos per invertir, podem “intuir” si som conservadors o més aventurers, i consegüentment, triar productes amb major o menor risc davant possibles pèrdues, però recordem una de les màximes a l’hora de protegir els nostres diners: no ens val ni la intuïció, ni l’atzar. Com més exactes siguem a l’hora de la presa de decisions, més a prop estarem de complir els nostres objectius de rendibilitat amb pas ferm.

En aquest sentit, un dels grans avantatges dels robo advisors és que poden construir el nostre perfil inversor gràcies a un test o qüestionari online on se’ns pregunta per la nostra situació econòmica present i futura, així com pels objectius que volem aconseguir i fins a quin punt estaríem disposats a suportar pèrdues (en el cas que es produïssin). Amb totes aquestes dades sobre la taula, els robo advisors ens indiquen quin és el grau d’aversió al risc que tenim en una escala del 0 al 10 (en el cas de inbestMe), sent el 0 poc o res disposat a córrer riscos, i el 10 total predisposició a assumir-los.

Proposar una cartera de fons ultrapersonalitzada

Ja sabem el nostre perfil de risc, ara què? No n’hi ha prou amb saber que som molt o poc aventurers a l’hora d’invertir: també hem de saber quins productes financers s’adapten a situacions que ja hem donat a entendre en la nostra reacció mitjançant el qüestionari.

Per a això, una vegada han donat amb el nostre perfil inversor, el robo advisor s’encarrega de configurar la nostra cartera de fons concorde al nostre perfil exacte, de manera que els nostres fons no s’adeqüen a “paquets tancats”, que es puguin oferir a altres clients, sinó als fons que més encaixen amb el nostre estil i la nostra forma d’afrontar una inversió a llarg termini.

És per això que es parla de cartera de fons ultrapersonalitzada. No és aquest un gran avantatge dels robo advisor?

Permeten poder “despreocupar-nos” de la inversió

Almenys en el dia a dia. Òbviament, no es tracta de dipositar una gran quantitat d’estalvis i oblidar-nos d’ells fins al dia del retir, però sí que gràcies a que mantenen el pla d’inversió constantment i executen per si mateix els rebalancejos (essencials per a mantenir la cartera sempre alineada a la seva distribució inicial), podem fer complir el caràcter de “gestió passiva” i no intervenir en la inversió si així ho desitgem (tal com es recomana en aquest tipus d’inversions).

D’altra banda, el robo advisor també s’encarregarà de reinvertir els dividends o guanys, així com les aportacions recurrents que realitzem com a inversors. Tot això concorde a l’estratègia i a la consecució d’objectius marcats, sense desviar-se d’aquests.

Informació útil detallada a cada moment

Que se’ns recomani no intervenir en la inversió no significa que no podem (encara que insistim, va intrínsec en la definició de gestió passiva i forma part de la naturalesa d’aquests productes que no es modifiqui la composició de la cartera per part de l’inversor, ja que es pot veure temptat a, en moments d’incertesa econòmica, realitzar accions com a retirs que l’allunyin dels objectius marcats).

No obstant això, la informació de com va la inversió i on es troben els nostres fons sempre estarà a l’abast, amb la possibilitat que, si ens sorgeixen necessitats no contemplades al començament de la inversió, ja sigui per a bé (el nostre capital s’incrementa) o no tant (la nostra situació laboral canvia), almenys una vegada a l’any tenir la possibilitat d’actualitzar el nostre perfil inversor, i, amb això, mantenir o canviar l’estat de la nostra cartera de valors.

Importants beneficis econòmics

No ens hem d’oblidar que deixar part d’aquestes accions en mans d’automatismes (allí on les accions executades per personal expert no aporten valor), estalvia temps i recursos, que es tradueix en l’estalvi de costos.

Així, en fons indexats o ETFs on es fan ús de un robo advisor, les comissions per gestió són baixíssimes, ja que l’assessor no ha d’estar constantment pendent de l’evolució dels mercats i de mobilitzar els fons concordes a aquests.

Ni tan sols ha de decidir on reinvertir les aportacions o els dividends que es produeixin després de la creació del perfil, per la qual cosa tots aquests costos estalviats es tradueixen en més beneficis per a l’inversor.

Però… no són tots aquests avantatges al cap i a la fi producte d’un robot?

Són decisions executades per un sistema automatitzat, però mai ens hem d’oblidar que darrere de cada moviment que ha realitzat un robo advisor, hi ha una ordre prèvia d’especialistes en gestió de carteres que l’ha revisat i l’ha adequat perquè sigui la pertinent a cada situació.

Així, des dels resultats de l’elecció d’una opció o una altra en el test, com la composició de cada cartera de fons, passant pels rebalancejos i reinversions, són accions programades per experts que en cap moment deixen d’estar presents ni supediten les decisions a algorismes amb aleatorietat.

Amb això, volem insistir en el punt de la definició inicial del terme, quan aprofundíem que s’automatitza la gestió sol on els recursos humans no aporten valor. És a dir, el resultat del test no te’l donarà un gestor presencial, però tant les respostes com cada paràmetre mesurat, sí l’ha ideat i configurat ell. Continues pensant en el robo advisor com una eina més amb grans avantatges? Converteix-los en el que són: potents aliats en el creixement de la teva rendibilitat!

Perfil de inversor